Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Služby čistenia údajov

Obchodné informácie sú významným aktívom a s potenciálnymi nákladmi a poškodením reputácie, ktoré predstavuje únik dôverných údajov, je dnes informačná bezpečnosť pre organizácie prioritou. Mnohé podniky sa však nedokážu zaoberať rizikom informačnej bezpečnosti zo zvyšných údajov, ktoré zostali v tlačových zariadeniach.  
Nové technológie, ako napríklad server dokumentov a funkcie skenovania do e-mailu, zvyšujú množstvo osobných a dôverných informácií nachádzajúcich sa v tlačiarňach a multifunkčných zariadeniach. To predstavuje riziko pri likvidácii zariadenia po dobe životnosti.  
Služba bezpečnej likvidácie spoločnosti Ricoh odstraňuje, okrem obnovenia, všetky zvyšné informácie, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach, ktoré sú na konci zmluvy. Všetky údaje – fyzické aj digitálne – sú eliminované a spolu s nimi aj vaše bezpečnostné riziká. Každý krok je zdokumentovaný, aby vám poskytol kontrolovateľný dôkaz, že vaše údaje boli bezpečne zlikvidované.

Hlavné vlastnosti a výhody

Služba čistenia údajov spoločnosti Ricoh ponúka komplexné riešenie na odstraňovanie údajov z tlačiarní a multifunkčných tlačiarní na konci životnosti.  
S našou službou čistenia údajov môžete očakávať:  
  • Komplexnú službu na čistenie údajov, ktorá odstraňuje údaje zo všetkých oblastí zariadenia, od pevného disku až po tlačový valec  
  • Certifikovaný, kontrolovateľný prístup, ktorý dokumentuje každý krok spracovania vašich záznamov  
  • Službu na kľúč, ktorá môže byť integrovaná do zásad správy životného cyklu vášho zariadenia  
  • Úplný pokoj v duši, že ste odstránili toto často prehliadané riziko