Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Naše portfólio

V Ricoh pracujeme v kultúre udržateľnosti a používame interné postupy, aby sme vám pomohli rozpoznať a využiť vzťahy medzi vašou firmou, zamestnancami, zákazníkmi a prostredím. Dosiahneme to prostredníctvom portfólia našich služieb, produktov a ich vlastností v oblasti udržateľnosti.

Energetická efektívnosť

Nasledujúce produkty a služby boli navrhnuté, aby firmám pomohli optimalizovať spotrebu energie a prevádzkové náklady:

 • Program optimalizácie udržateľnosti - konzultačný proces pozostávajúci z piatich krokov, ktorý pomáha dosiahnuť okamžitý a merateľný pokles emisií CO2, ktoré vznikajú v rámci spracovania dokumentov.
 • Produkčná tlač s vyváženou hladinou uhlíka - konzultačný prístup pozostávajúci z troch krokov, ktorý pomáha poskytovateľom služieb produkčnej tlače analyzovať, optimalizovať a neutralizovať uhlíkové emisie.
 • Energeticky efektívne produkty - vďaka inováciám, ako je technológia Quick Start-Up, režim spánku s nízkou spotrebou energie, krátky čas prechodu zo spánku do prevádzkového režimu a nízka teplota zažehľovania toneru, sú mnohé z našich produktov lídrami na trhu z hľadiska energetickej efektívnosti.
 • Nástroje a softvér na riadenie spotreby - mnohé naše produkty majú zabudované a doplnkové funkcie, ktorých cieľom je zvýšiť energetickú efektívnosť:
  • Týždenný plánovač - vypína zariadenia v noci a cez víkendy, čím znižuje spotrebu energie až o 40 %
  • Ekologický nočný senzor - vypína zariadenia po zotmení
  • Ekologický režim - energeticky najefektívnejšie nastavenie časovača, ktoré promptne presúva zariadenia do režimu spánku
  • Nástroje vizualizácie spotreby energie a papiera - hlásia spotrebu energie a papiera jednotlivých používateľov
  • Diagnostický softvér @Remote - sleduje výkonnosť zariadení v porovnaní s cieľmi udržateľnosti a výkonnosť zariadení z hľadiska udržateľnosti v porovnaní s KPI udržateľnosti


Ochrana zdrojov

Ponuka Ricoh v oblasti udržateľnosti zahŕňa bohaté portfólio produktov a služieb redukcie, opakovaného používania a recyklácie, ktoré podporuje samotný princíp „Ricoh Comet circle“ a ktoré dokonale vyhovujú požiadavkám kruhovej ekonomiky.
 • Opakovane používané produkty, diely a spotrebný materiál - naše tlačiarne GreenLine sú navrhnuté výlučne z obnovených častí multifunkčných tlačiarní vysokej kvality ktoré boli očistené od údajov a majú oveľa nižšiu uhlíkovú stopu než zariadenia vyrobené z nových surovín.
 • Riadenie konca životného cyklu - program Ricoh Resource Smart Return uľahčuje vracanie produktov na konci životného cyklu a použitých spotrebných materiálov.
 • Menšie, ľahšie diely - mnohé naše multifunkčné tlačiarne sú o viac než 65 % ľahšie a menšie ako predchádzajúce modely tej istej triedy. Našou filozofiou je používanie menšieho množstva zdrojov na výrobu veľkých zariadení.
 • Recyklované materiály z alternatívnych zdrojov - zdroje biomasy s možnosťou biologickej reprodukcie, ako sú biologické plasty a biomasové tonery tvoria neoddeliteľnú súčasť nášho výrobného procesu. Naše zariadenia sú čiastočne vyrobené z biologických plastov a ocele z elektrických pecí.
 • Efektívnosť zdrojov zabudovaná v našich produktoch
  • Vysokorýchlostný duplex - kvôli šetreniu papiera majú všetky multifunkčné tlačiarne Ricoh štandardne duplex na ľahký obojstrannú tlač.
  • Bezsvorkový finišer - jedinečný typ finišera Ricoh, ktorý vám umožní zviazať až päť strán bez spinky.
 • Ovládač tlačiarne Print&Share - pomáha obmedzovať spotrebu papiera a tvorbu odpadu, keďže pomocou jedného kliku eliminuje neželané výtlačky a zlučuje prázdne miesta, aby sa na jednom hárku mohlo vytlačiť viac strán.
 • Recyklovaný a udržateľným spôsobom obstaraný papier - všetky naše kancelárske produkty sú navrhnuté tak, aby optimálne spracúvali recyklovaný papier a náš vlastný sortiment papiera pochádza z udržateľne spravovaných lesov.

Pohodlie ľudí

Sortiment produktov a služieb Ricoh pre pracovné prostredie ponúka produkty vhodné pre všetkých, pohodlie konečného používateľa, komfort a bezpečnosť.
 • Produkty a služby bezpečnej tlače - prostredníctvom kombinácie bezpečného hardvéru, softvéru a technických poznatkov Ricoh pomáhame našim zákazníkom zlepšovať bezpečnosť a dôvernosť tlače.
 • Produkty, ktoré už mali svojho majiteľa, pre rozvojové štáty - nízkonákladové zariadenia z druhej ruky sú k dispozícii rozvojovým štátom s cieľom uspokojovať ich dopyt po farebných produktoch.
 • Riešenia, ktorých dizajn je vhodný pre všetkých a sú prístupné - naše kancelárske vybavenie je navrhnuté tak, aby zahŕňalo funkcie, ktoré zlepšujú prístupnosť a uľahčujú používanie, aby sme splnili požiadavky každého konečného používateľa.
 • Multifunkčná tlačiareň na hybridný pohon - na činnosti počas odstraňovania katastrof a pre rozvojové štáty, ktoré čelia častým výpadkom energie, sme vyvinuli multifunkčnú tlačiareň na batérie, ktorá funguje, keď nie je k dispozícii elektrická sieť.
 • Pohodlie používateľa / operátora - produkty a služby, ktoré zohľadňujú zdravie, bezpečnosť a pohodlie operátora.


Nenašli ste, čo ste hľadali?

Skontaktujte sa s nami a porozprávame sa, ako Vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás