homeback to menu
Prehľad

Meníme prístup k práci

Technológia mení spôsob, akým pracujeme. V spoločnosti Ricoh sa staráme o to, aby bola zmena pozitívna pre vaše tímy aj vaše podnikanie. Asistujeme vám pri každom kroku vašej cesty s cieľom zaistiť bezproblémový prechod do plne digitálneho pracovného priestoru
Zoznámte sa s našimi kancelárskymi produktami
Obchodná služba
Digitálny pracovný priestor

Prístup odkiaľkoľvek

Hybridné a mobilné pracovné režimy formujú našu budúcnosť. Pri navrhovaní, integrovaní a podporovaní vašich digitálnych pracovných priestorov uplatňujeme holistický prístup, aby sme podporili zanietenosť zamestnancov podávať stále lepšie výkony.
Objavte naše riešenia digitálneho pracovného priestoru
Správa obchodných procesov

Synchronizáciou k úspechu

Manuálne úlohy už viac nemusia zdržiavať vašich zamestnancov. Optimalizujeme vaše obchodné procesy s cieľom umožniť zamestnancom podávať lepšie výkony; poskytujeme technológie, odborné znalosti a podporu na zefektívnenie a zjednodušenie procesov naprieč vašou spoločnosťou
Objavte všetky naše riešenia správy obchodných procesov
Cloud a infraštruktúra

Cloud ako univerzálne riešenie

Využitie plného potenciálu cloudu si vyžaduje správny plán a tím, ktorý ho dokáže zrealizovať. Poskytujeme cloudové riešenia a odborné znalosti, ktoré zvýšia vašu pružnosť, nákladovú efektívnosť, zabezpečenie vašich obchodných činností, a zároveň budú pokračovať v inováciách novej generácie.
Objavte všetky naše riešenia cloudu a infraštruktúry
Kybernetická bezpečnosť

Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie

Zariadenia s možnosťou pripojenia na internet vytvárajú nové zraniteľné miesta, ktoré sú ohrozené prípadnými kybernetickými útokmi. Pomôžeme vám prejsť do ofenzívy proti kybernetickému zločinu s využitím inteligentných služieb a riešení kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú zosúladené s vašimi kľúčovými obchodnými procesmi.
Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie
Digitálne skúsenosti

Nová úroveň skúseností

Vynikajúca zákaznícka skúsenosť sa začína vynikajúcou skúsenosťou zamestnancov. Náš vysokokvalifikovaný tím dátových špecialistov a vývojárov navrhuje, buduje, implementuje a poskytuje servis riešení, ktoré potrebujete na prekonanie očakávaní na každom kontaktnom mieste.
Zoznámte sa s riešeniami pre Digitálne skúsenosti
Grafická komunikácia

Pripravte firmu na budúce výzvy

Možnosti tlače sú nekonečné. Spoločnosť Ricoh vám pomáha pri rozvoji, digitalizácii a vytváraní výhody udržateľného podnikania. Poskytuje riešenia v oblasti hardvéru, softvéru a služieb, ktoré prinášajú nové možnosti profesionálnej tlače.
Objavte všetky naše riešenia grafickej komunikácie
Graphic Communication
Kancelárske produkty a softvér

Najlepšia kvalita vo svojej triede

Spoločnosť Ricoh je dobre známa vysokokvalitnými tlačiarňami, digitálnymi duplikátormi a multifunkčnými zariadeniami (tlač/skener/kopírovanie). K dispozícii je veľa variantov líšiacich sa rýchlosťou, rozmermi a funkciami, takže si môžete vybrať z modelov a vlastností, ktoré najviac vyhovujú vašej pracovnej skupine, kancelárii alebo učebni.
Zoznámte sa s kancelárskymi produktami a softvérom
Prehľad

Podpora produktov a služieb

Kompletná podpora produktov a služieb – všetko potrebné na jednom mieste. Poskytujeme podporu, poradenstvo a riešenia na udržanie chodu vašej firmy.
Získajte podporu
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Všetko na jednom mieste

Nájdete tu novinky týkajúce sa nášho podniku, informácie o produktových inováciách a ľuďoch, ako aj o podujatiach, ktoré organizujeme a navštevujeme.
Nenechajte si ujsť žiadne informácie
News and events from Ricoh
Spoločnosť

Kto sme a čo robíme

V spoločnosti Ricoh sa vždy usilujeme vypočuť hlasy našich zákazníkov a poskytovať vám inovatívne riešenia, produkty a služby, ktoré sú v súlade s vašimi podnikateľskými cieľmi. Snažíme sa pridávať hodnotu k vašim službám a produktom. Prispôsobujeme sa meniacim sa podnikateľským prostrediam.
Zistite viac o spoločnosti Ricoh
Prehľad

Budeme radi, keď sa ozvete

Či už máte otázku týkajúcu sa cien našich riešení alebo produktov, potrebujete pomoc so správou vášho účtu alebo už používate naše produkty a máte otázku v súvislosti s podporou, náš tím je vám pripravený pomôcť.
Kontaktujte nás
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Pomáhame vám udržať krok pred konkurenciou

Objavte a prečítajte si naše najnovšie poznatky o tom, čo je najdôležitejšie v rámci obchodných riešení.
Prieskumy
Ricoh Insights - Overview
Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Program optimalizácie udržateľnosti

Prehľad

Program optimalizácie udržateľnosti od Ricoh ponúka okamžitý a merateľný pokles emisií CO2, ktorý dosiahnete vďaka tomu, že vám pomôžeme optimalizovať produkciu dokumentov a celkové náklady na vlastníctvo (TCO). Náš program optimalizácie udržateľnosti pozostáva z konzultačného procesu, ktorý má päť krokov a ponúka praktický návod, ako dosiahnuť nulovú uhlíkovú stopu:


1. Analyzujeme 

Najskôr zhromaždíme a vykonáme analýzu všetkých dostupných informácií o vašej infraštruktúre produkcie dokumentov, aby sme určili východiskovú hodnotu vašich aktuálnych uhlíkových emisií, pričom prihliadame na spotrebu papiera a energie, a tak určíme ten správny prístup pre vaše prostredie a budúce potreby.


2. Navrhujeme 

Potom pripravíme plán, v ktorom sú jasne vytýčené hlavné oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Tento plán obsahuje vaše vlastné záväzky v oblasti riadenia, ambície týkajúcej sa efektívnosti procesov, optimalizácie nákladov a zlepšenia produktivity. Medzi praktické kroky patria nové plány energeticky efektívneho rozmiestnenia zariadení a správa, v ktorej je určená cesta k dosiahnutiu stabilných KPI, ktorými sa budú sledovať a merať hmatateľné výsledky.


3. Implementujeme 

Ďalšou fázou je implementácia dohodnutého plánu, ktorá zahŕňa inštaláciu a nastavenie zariadení, ako sú napríklad multifunkčné tlačiarne s režimom obojstrannej tlače a šetrenia energie. Ponúkame školenia na zvyšovanie ekologickej informovanosti, vzdelávanie o energeticky efektívnej prevádzke zariadení a informujeme o vplyve jednoduchých zmien, ako je napríklad obojstranná tlač.


4. Riadime 

Potom začneme sledovať výsledky a merať ich v porovnaní s vašimi východiskovými KPI a KPI udržateľnosti, ktoré sme stanovili vo fáze prípravy návrhu. Budeme vám poskytovať pravidelné správy a odporúčania na zlepšenie procesov v prípade, že zistíme negatívne odchýlky, a budeme sa snažiť zopakovať úspechy, t. j. keď oddelenia prekonajú stanovené ciele. V prípade potreby možno ciele preformulovať, aby sa vykonala kalibrácia udržateľnej výkonnosti vašich zariadení.


5. Neutralizujeme 

Cieľom nášho riešenia je zníženie vplyvu všetkých činností pod našou kontrolou na životné prostredie. Avšak uhlíkové emisie budú realitou aj pri tom najudržateľnejšom procese ako nevyhnutný dôsledok používania papiera a energie a údržby zariadení. Pomocou akreditovanej metódy výpočtu od SGS premietame zostávajúci vplyv na tvrdé čísla a ponúkame rad uhlíkových kreditov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť cieľovú nulovú uhlíkovú stopu.


Small Business Carbon Balanced Printing

Zariadenia Ricoh Carbon Balanced predstavujú jednoduchý spôsob, ktorým môžu malé spoločnosti obmedziť uhlíkovú stopu svojej tlačovej infraštruktúry ešte pred uzavretím zmluvy. Použitím očakávaného objemu životnosti tlačiarne navrhnutého pre každý model sme schopní vypočítať uhlíkovú stopu predpokladanej spotreby energie a papiera a aj údržby počas celej doby trvania zmluvy. Balancia uhlíka obsahuje aj uhlíkovú stopu fázy pred použitím (ťažba surovín, výroba a distribúcia). Vypočítané emisie uhlíka sa vyvažujú zrušením podobných uhlíkových kreditov Zlatých štandardov UNFCCC na účte zákazníkov spoločnosti Ricoh. Výsledkom je kompletne uhlíkovo neutrálne vybavenie tlače. Prostredníctvom tejto iniciatívy hmatateľne prispejete k zníženiu emisií CO2 a k prenosu udržateľných technológií do rozvojových krajín.  Ako zákazník získate aj certifikát Carbon Balanced Printing, ktorý môžete použiť na zaistenie zhody a na marketingové účely.

Hlavné vlastnosti a výhody

Program optimalizácie udržateľnosti od Ricoh vám ponúka praktický, štruktúrovaný a merateľný prístup k neutralizácii uhlíkovej stopy vášho pracovného toku dokumentov.

Udržateľnosť ako stimulačný prvok podnikania
Pragmatická a realizovateľná politika udržateľnosti sa v posledných rokoch stala nevyhnutnou časťou firemného programu. Rastúce ceny energie a jej vplyv na konečný hospodársky výsledok je len jeden faktor. Pevná stratégia udržateľnosti je mimoriadne dôležitá na to, aby sme si udržali konkurencieschopnosť, pretože zákazníci a partneri hľadajú záruky, že svoju činnosť vykonávame zodpovedne.

Efektívnejšie procesy a väčšia finančná kontrola
Implementácia programu optimalizácie udržateľnosti ponúka okrem jasného prínosu pre životné prostredie aj výhody v oblasti produktivity celej organizácie a úspory nákladov. Súčasťou udržateľnej práce je implementácia energeticky efektívneho hardvéru, softvéru obmedzujúceho množstvo odpadu a postupy práce, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu. Toto všetko má priamy vplyv na konečný hospodársky výsledok a spôsob, ako ľudia vo vašej organizácii pracujú.

Otestovaný, osvedčený a overený prístup
Program optimalizácie udržateľnosti od Ricoh využíva rozsiahle skúsenosti s analýzou a implementáciou. Prostredníctvom nášho programu optimalizácie udržateľnosti, ktorý získal certifikát od SGS, sme do dnešného dňa (jún 2021) vykonali viac než 10 000 zelených auditov pre zákazníkov, od malých podnikov až po nadnárodné podniky v celej Európe. Našim zákazníkom sme pomohli dosiahnuť preukázateľné výsledky, pričom priemerne išlo o zníženie uhlíkových emisií o 34 % a TCO o 31 %.


Prípady využitia

Použite prípad č. 1: Zelená iniciatíva mobilného operátora v oblasti IT tlače

Úloha – s cieľom znížiť v pobočke vplyv tlače na životné prostredie spustil tento globálny mobilný operátor iniciatívu zameranú na zelené IT - „menej papiera v pobočke“, ktorej cieľom bolo dosiahnuť:

 • Menšiu uhlíkovú stopu
 • Nižšie celkové náklady na vlastníctvo
 • Zlepšené dodávanie služieb
 • Vyššiu bezpečnosť
 • Riadené globálne tlačové služby

Riešenie Ricoh – Spoločnosť Ricoh pre túto skupinu vyvinula ekologicky efektívnu tlačiarenskú infraštruktúru, ktorá podporuje stratégiu firmy v oblasti flexibilnej práce a mobility. Súčasťou tejto úlohy bolo vytvorenie:

 • Prieskumu zameraného na zelené kancelárie
 • Globálneho/miestneho projektového manažmentu
 • Najvhodnejšej štandardizovanej technológie
 • Vyhradenej servisnej podpory na mieste
 • Podrobných globálnych/miestnych hlásení

Výsledok - globálna racionalizácia a štandardizácia priniesla tieto výsledky:

 • Zvýšenie pomeru zamestnanec/zariadenie o 300 % (z priemerného pomeru 20:1 na 60:1)
 • Zníženie spotreby papiera v niektorých regiónoch až o 75 %
 • Zníženie ročných výdavkov na kancelársku tlač v priemere o 50 % na používateľa
 • Spoločnosti to pomohlo dosiahnuť výrazné a udržateľné zníženie uhlíkovej stopy o takmer 3 milióny kilogramov ročne

Použite prípad č. 2: Zelená kancelária od Ricoh pomohla poprednej priemyselnej spoločnosti znížiť globálne uhlíkové emisie

Úloha – tlačiarenská a reprografická infraštruktúra zaznamenala organický rast. Prevádzkovanie série samostatných tlačiarní sa ukázalo ako nákladné a príliš neumožňovalo kontrolovať spotrebu. Objemy tlače narastali a keďže spoločnosť používala neefektívne vybavenie, uhlíkové emisie boli vyššie, než bolo potrebné.

Riešenie Ricoh – Ricoh vykonala analýzu existujúcej infraštruktúry a zaznamenala kontrolu objemov tlače a zelené merania, ako je napríklad spotreba energie. Na základe našich zistení sme poskytli:
 • Zelenú kanceláriu od Ricoh
 • Audit ekologickej tlače
 • Energeticky efektívne multifunkčné tlačiarne
 • Riadené prostredie tlače
Výsledky – riešenie spočívalo v pomoci spoločnosti so znížením jej globálnych uhlíkových emisií a úsporou peňazí. Dosiahlo sa to odstránením neefektívnych tlačiarní a nasmerovaním tlače na energeticky efektívnejšie multifunkčné produkty.
 • Výdavky na tlač a reprografiku poklesli o 18 %
 • Spotreba papiera sa znížila o 15 %
 • Dosiahlo sa významné a udržateľné obmedzenie uhlíkovej stopy spoločnosti