Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Program optimalizácie udržateľnosti

Prehľad

Program optimalizácie udržateľnosti od Ricoh ponúka okamžitý a merateľný pokles emisií CO2, ktorý dosiahnete vďaka tomu, že vám pomôžeme optimalizovať produkciu dokumentov a celkové náklady na vlastníctvo (TCO). Náš program optimalizácie udržateľnosti pozostáva z konzultačného procesu, ktorý má päť krokov a ponúka praktický návod, ako dosiahnuť nulovú uhlíkovú stopu:


1. Analyzujeme 

Najskôr zhromaždíme a vykonáme analýzu všetkých dostupných informácií o vašej infraštruktúre produkcie dokumentov, aby sme určili východiskovú hodnotu vašich aktuálnych uhlíkových emisií, pričom prihliadame na spotrebu papiera a energie, a tak určíme ten správny prístup pre vaše prostredie a budúce potreby.


2. Navrhujeme 

Potom pripravíme plán, v ktorom sú jasne vytýčené hlavné oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Tento plán obsahuje vaše vlastné záväzky v oblasti riadenia, ambície týkajúcej sa efektívnosti procesov, optimalizácie nákladov a zlepšenia produktivity. Medzi praktické kroky patria nové plány energeticky efektívneho rozmiestnenia zariadení a správa, v ktorej je určená cesta k dosiahnutiu stabilných KPI, ktorými sa budú sledovať a merať hmatateľné výsledky.


3. Implementujeme 

Ďalšou fázou je implementácia dohodnutého plánu, ktorá zahŕňa inštaláciu a nastavenie zariadení, ako sú napríklad multifunkčné tlačiarne s režimom obojstrannej tlače a šetrenia energie. Ponúkame školenia na zvyšovanie ekologickej informovanosti, vzdelávanie o energeticky efektívnej prevádzke zariadení a informujeme o vplyve jednoduchých zmien, ako je napríklad obojstranná tlač.


4. Riadime 

Potom začneme sledovať výsledky a merať ich v porovnaní s vašimi východiskovými KPI a KPI udržateľnosti, ktoré sme stanovili vo fáze prípravy návrhu. Budeme vám poskytovať pravidelné správy a odporúčania na zlepšenie procesov v prípade, že zistíme negatívne odchýlky, a budeme sa snažiť zopakovať úspechy, t. j. keď oddelenia prekonajú stanovené ciele. V prípade potreby možno ciele preformulovať, aby sa vykonala kalibrácia udržateľnej výkonnosti vašich zariadení.


5. Neutralizujeme 

Cieľom nášho riešenia je zníženie vplyvu všetkých činností pod našou kontrolou na životné prostredie. Avšak uhlíkové emisie budú realitou aj pri tom najudržateľnejšom procese ako nevyhnutný dôsledok používania papiera a energie a údržby zariadení. Pomocou akreditovanej metódy výpočtu od SGS premietame zostávajúci vplyv na tvrdé čísla a ponúkame rad uhlíkových kreditov, ktoré vám pomôžu dosiahnuť cieľovú nulovú uhlíkovú stopu.


Small Business Carbon Balanced Printing

Zariadenia Ricoh Carbon Balanced predstavujú jednoduchý spôsob, ktorým môžu malé spoločnosti obmedziť uhlíkovú stopu svojej tlačovej infraštruktúry ešte pred uzavretím zmluvy. Použitím očakávaného objemu životnosti tlačiarne navrhnutého pre každý model sme schopní vypočítať uhlíkovú stopu predpokladanej spotreby energie a papiera a aj údržby počas celej doby trvania zmluvy. Balancia uhlíka obsahuje aj uhlíkovú stopu fázy pred použitím (ťažba surovín, výroba a distribúcia). Vypočítané emisie uhlíka sa vyvažujú zrušením podobných uhlíkových kreditov Zlatých štandardov UNFCCC na účte zákazníkov spoločnosti Ricoh. Výsledkom je kompletne uhlíkovo neutrálne vybavenie tlače. Prostredníctvom tejto iniciatívy hmatateľne prispejete k zníženiu emisií CO2 a k prenosu udržateľných technológií do rozvojových krajín.  Ako zákazník získate aj certifikát Carbon Balanced Printing, ktorý môžete použiť na zaistenie zhody a na marketingové účely.

Hlavné vlastnosti a výhody

Program optimalizácie udržateľnosti od Ricoh vám ponúka praktický, štruktúrovaný a merateľný prístup k neutralizácii uhlíkovej stopy vášho pracovného toku dokumentov.

Udržateľnosť ako stimulačný prvok podnikania
Pragmatická a realizovateľná politika udržateľnosti sa v posledných rokoch stala nevyhnutnou časťou firemného programu. Rastúce ceny energie a jej vplyv na konečný hospodársky výsledok je len jeden faktor. Pevná stratégia udržateľnosti je mimoriadne dôležitá na to, aby sme si udržali konkurencieschopnosť, pretože zákazníci a partneri hľadajú záruky, že svoju činnosť vykonávame zodpovedne.

Efektívnejšie procesy a väčšia finančná kontrola
Implementácia programu optimalizácie udržateľnosti ponúka okrem jasného prínosu pre životné prostredie aj výhody v oblasti produktivity celej organizácie a úspory nákladov. Súčasťou udržateľnej práce je implementácia energeticky efektívneho hardvéru, softvéru obmedzujúceho množstvo odpadu a postupy práce, ktoré sú ohľaduplné k životnému prostrediu. Toto všetko má priamy vplyv na konečný hospodársky výsledok a spôsob, ako ľudia vo vašej organizácii pracujú.

Otestovaný, osvedčený a overený prístup
Program optimalizácie udržateľnosti od Ricoh využíva rozsiahle skúsenosti s analýzou a implementáciou. Prostredníctvom nášho programu optimalizácie udržateľnosti, ktorý získal certifikát od SGS, sme do dnešného dňa (jún 2021) vykonali viac než 10 000 zelených auditov pre zákazníkov, od malých podnikov až po nadnárodné podniky v celej Európe. Našim zákazníkom sme pomohli dosiahnuť preukázateľné výsledky, pričom priemerne išlo o zníženie uhlíkových emisií o 34 % a TCO o 31 %.


Prípady využitia

Použite prípad č. 1: Zelená iniciatíva mobilného operátora v oblasti IT tlače

Úloha – s cieľom znížiť v pobočke vplyv tlače na životné prostredie spustil tento globálny mobilný operátor iniciatívu zameranú na zelené IT - „menej papiera v pobočke“, ktorej cieľom bolo dosiahnuť:

 • Menšiu uhlíkovú stopu
 • Nižšie celkové náklady na vlastníctvo
 • Zlepšené dodávanie služieb
 • Vyššiu bezpečnosť
 • Riadené globálne tlačové služby

Riešenie Ricoh – Spoločnosť Ricoh pre túto skupinu vyvinula ekologicky efektívnu tlačiarenskú infraštruktúru, ktorá podporuje stratégiu firmy v oblasti flexibilnej práce a mobility. Súčasťou tejto úlohy bolo vytvorenie:

 • Prieskumu zameraného na zelené kancelárie
 • Globálneho/miestneho projektového manažmentu
 • Najvhodnejšej štandardizovanej technológie
 • Vyhradenej servisnej podpory na mieste
 • Podrobných globálnych/miestnych hlásení

Výsledok - globálna racionalizácia a štandardizácia priniesla tieto výsledky:

 • Zvýšenie pomeru zamestnanec/zariadenie o 300 % (z priemerného pomeru 20:1 na 60:1)
 • Zníženie spotreby papiera v niektorých regiónoch až o 75 %
 • Zníženie ročných výdavkov na kancelársku tlač v priemere o 50 % na používateľa
 • Spoločnosti to pomohlo dosiahnuť výrazné a udržateľné zníženie uhlíkovej stopy o takmer 3 milióny kilogramov ročne

Použite prípad č. 2: Zelená kancelária od Ricoh pomohla poprednej priemyselnej spoločnosti znížiť globálne uhlíkové emisie

Úloha – tlačiarenská a reprografická infraštruktúra zaznamenala organický rast. Prevádzkovanie série samostatných tlačiarní sa ukázalo ako nákladné a príliš neumožňovalo kontrolovať spotrebu. Objemy tlače narastali a keďže spoločnosť používala neefektívne vybavenie, uhlíkové emisie boli vyššie, než bolo potrebné.

Riešenie Ricoh – Ricoh vykonala analýzu existujúcej infraštruktúry a zaznamenala kontrolu objemov tlače a zelené merania, ako je napríklad spotreba energie. Na základe našich zistení sme poskytli:
 • Zelenú kanceláriu od Ricoh
 • Audit ekologickej tlače
 • Energeticky efektívne multifunkčné tlačiarne
 • Riadené prostredie tlače
Výsledky – riešenie spočívalo v pomoci spoločnosti so znížením jej globálnych uhlíkových emisií a úsporou peňazí. Dosiahlo sa to odstránením neefektívnych tlačiarní a nasmerovaním tlače na energeticky efektívnejšie multifunkčné produkty.
 • Výdavky na tlač a reprografiku poklesli o 18 %
 • Spotreba papiera sa znížila o 15 %
 • Dosiahlo sa významné a udržateľné obmedzenie uhlíkovej stopy spoločnosti