Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Služby riadenia udržateľnosti

Ricoh ponúka riešenie dokumentové infraštruktúry, ktorá vám pomôže zlepšiť udržateľnosť vašich zariadení a pracovných postupov, takže maximálne obmedzíte svoj dopad na životné prostredie a zlepšíte spoločenské postavenie firmy. Naše služby riadenia udržateľnosti vám pomôžu šetriť energiu, zdroje a udržať pracovný komfort tak, že bez problémov splníte ciele v oblasti udržateľnosti.


Portfólio služieb riadenia udržateľnosti

Udržateľnosť je stredom všetkých našich aktivít. V tejto oblasti ponúkame portfólio služieb, produktov a produktových funkcií, ktorých cieľom je pomôcť organizáciám k dosiahnutiu energetickej úspornosti, šetrenie zdrojov a pracovného komfortu.

Portfólio služieb riadenia udržateľnosti

Program optimalizácie udržateľnosti

Program optimalizácie udržateľnosti

Praktický a osvedčený prístup v piatich krokoch vo forme konzultácií, ktorý rešpektuje vašu internú bezpečnostnú politiku, pomôže vašej organizácii dosiahnuť okamžité a merateľné zníženie emisií CO2 vďaka optimalizácii správy dokumentov a súvisiacich pracovných postupov.


Program správy na konci životnosti

Program Ricoh Resource Smart Return poskytuje veľa možností, ako vracať použitý spotrebný materiál a diely z kancelárskych a produkčných tlačových zariadení.

Program správy na konci životnosti