Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Riešenia pre správu dokumentov

Efektívny prístup a zdieľanie informácií sú na dnešnom konkurenčnom trhu nevyhnutné pre úspech firmy. Ricoh Managed Document Services (Riadené dokumentové služby) ponúkajú riešenia na mieru, aby boli presné informácie bezpečne dostupné vždy, keď sú potrebné. 

Naša služba sa zameriava na tri základné prvky správy dokumentov:

 • Vytváranie informácií
 • Zdieľanie informácií v rámci firmy
 • Spracovávanie informácií, aby poskytovali obchodnú hodnotu Každé riešenie 


Managed Document Services je navrhnuté podľa vašich potrieb, pokiaľ ide o vaše ciele a spôsoby fungovania firmy.

Na zavedenie toho najlepšieho nastavenia pre organizáciu používame v úzkej spolupráci s vaším tímom osvedčený prístup:

 • Najprv zhodnotíme prístupy, používanie a ukladanie tlačených a elektronických informácií vo firme, ako aj vaše okolie, zariadenia a samotné informácie
 • Potom začneme pracovať na optimalizácii infraštruktúry, aby sme zabezpečili bezproblémový prístup zamestnancov k informáciám, ktoré k svojej práci potrebujú
 • Následne sa zameriame na vstupné a výstupné zvyky firmy – čo a prečo používatelia tlačia
 • Tieto informácie použijeme na zavedenie najvhodnejších technológií správy tlače, ktoré zvýšia produktivitu a znížia straty
 • V rámci celého procesu hodnotíme reakcie vašich zamestnancov na zmeny a v prípade potreby náš prístup prispôsobíme 
 • A nakoniec v spolupráci s vami a s dôrazom na regulačné záležitosti a otázky zabezpečenia informácií zaistíme nepretržité zlepšovanie spolu s rastom a zmenami firmy 


Ricoh môže ako súčasť služby spravovať všetkých dodatočných dodávateľov, ktorí prispievajú do vašej infraštruktúry správy dokumentov, vďaka čomu budú vaše postupy a náklady efektívnejšie a znížia sa aj režijné náklady na správu.

Hlavné vlastnosti a výhody

Managed Document Services na mieru sú navrhnuté podľa vašej firmy, aby ste mohli svoje informácie využívať efektívnejšie. Naše osvedčené riešenia vám pomôžu:

Zvýšiť spokojnosť zákazníkov s rýchlejšou odozvou
Zákazníci očakávajú a zaslúžia si efektívnu a informovanú službu. Zefektívnenie spracovanie dokumentov pomáha zamestnancom v styku so zákazníkmi vykonávať svoje povinnosti s ľahkosťou, aby mohli poskytovať služby na mieru, ktoré zabezpečia spokojnosť a vernosť zákazníkov.

Získať väčšiu hodnotu z informačného kapitálu
Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby uľahčili voľný tok informácií v rámci celej organizácie. Zvýšením dostupnosti, prispôsobivosti, viditeľnosti, prenosu a používania informácií zlepšujete svoju schopnosť rýchlo sa prispôsobovať zmenám vo firme.

Zlepšiť produktivitu a znížiť straty
Zosúladenie technológií s uprednostňovaným spôsobom práce zamestnancov a pomoc zamestnancom prispôsobiť sa zmenám priamo zlepšuje výkonnosť a produktivitu. Identifikáciou prekážok a riadením využívania zdrojov vám pomôžeme aj so správou nákladov podnikových procesov, čo zníži čas a inventárne straty a zvýši návratnosť investícií.

Prípady využitia

Nasledujúci príklad využívania vysvetľuje spôsob, akým je možné prispôsobiť Managed Document Services rôznym scenárom:


Príklad využívania 1 - Správa výstupných nákladov

Firmy vo všetkých sektorov hľadajú nové spôsoby na skrátenie administratívnych nákladov bez zníženia kvality služieb alebo spokojnosti zákazníkov. 

Naše riešenia na mieru pomáhajú optimalizovať objem tlače, kvalitu a náklady. Každé stretnutie začína zhodnotením, ktoré sa zameriava na množstvo zariadení, pomer používateľov na zariadenie, pracovné postupy tlače a bežné aplikácie. 

Na základe týchto informácií Ricoh spolupracuje s firmami na zavedenie nástrojov na:

 • Riadenie úloh tlače * Riadenie prístupu a zníženie strát
 • Monitorovanie alokácie využívania a riadenie príslušných nákladov
 • Centralizovanie vykazovania
 • Spravovanie výstupného prostredia

Príklad využívania 2 - Správa viacerých dodávateľov

Ricoh môže ako kontaktné miesto pre riešenia dokumentov aj iného pôvodu ako Ricoh minimalizovať čas a úsilie vynaložené našimi zákazníkmi na podporu vzťahov s dodávateľmi. 

Spravujeme a meriame každodenné činnosti ako aj dodržiavanie zmluvy o úrovni služieb (SLA), aby sme organizáciám umožnili využívať výhody jednotnej úrovne služby. Vďaka tomuto prístupu môžu firmy využívať vyššie výdavky s menším počtom dodávateľov na lepšie spravovanie nákladov.

Súvisiace služby

 • Fakturačné služby

  Fakturačné služby

  Optimalizujte účtovné postupy a prejdite na bezpapierovú fakturáciu tempom, ktoré vyhovuje vám, klientom a dodávateľom.

 • Výdavky

  Výdavky

  Zmeňte správu výdavkov pomocou rýchleho a presného elektronického spracovania.