Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Produkčná tlač s „uhlíkovou rovnováhou“

Podmienkou pre úspešné podnikanie sa stáva zameranie na udržateľnosť, keďže zákazníci si stále viac vyžadujú materiály s nízkym ekologickým dopadom, ktoré budú v súlade s ich vlastnými internými predpismi. 

Služba produkčnej tlače s vyváženým použitím uhlíka umožňuje vypočítať uhlíkovú stopu každej tlačovej úlohy, znižovať alebo optimalizovať postup všade tam, kde je to možné, a potom kompenzovať zostávajúce nevyhnutné emisie. 

Ponúkame prístup v troch krokoch na analyzovanie, optimalizovanie a kompenzáciu emisií uhlíka: 

1. Analýza aktuálnych emisií uhlíka
Najskôr určíme ročné emisie tlače. Urobíme analýzu oblastí ako sú produkčné systémy Ricoh, použitý papier, spotreba energie, vzdialenosť dodania a vzdialenosť prepravy technikov za účelom údržby zariadení. 

2. Optimalizácia uhlíkovej stopy
Tiež pomôžeme minimalizovať spotrebu energie, navrhneme spôsoby, ako znižovať odpad z tlače a preskúmame metódy recyklácie. 

3. Neutralizácia zostávajúcich nevyhnutných emisií
Náš posledný krok umožní neutralizovať zostávajúce emisie vytvorené produkčnými systémami tlače Ricoh použitím certifikovaných redukcií emisií (CER). Vychádzajú z oficiálnych projektov čistej energie, ktoré spadajú pod Rámcový dohovor OSN o zmene klímy, do ktorých investujeme. 


Ako súčasť každoročnej Ricoh certifikácie tlače s vyváženým použitím uhlíka pokračujeme v monitorovaní tlačových procesov s cieľom neustále minimalizovať emisie uhlíka. Certifikácia poskytuje dôkaz o tom, že každá vytlačená strana v rámci systému produkčnej tlače Ricoh bola tlačená s vyváženým použitím uhlíka pomocou CER Ricoh.

Hlavné vlastnosti a výhody

Program tlače s vyváženým použitím uhlíka Ricoh pomáha začleniť nové ekologické postupy.
Členovia programu majú tieto výhody:

Overený prístup
Ricoh bol prvou spoločnosťou na trhu, ktorá získala certifikát ISO16759 za kalkulačku uhlíkovej stopy.
Program tiež overil Britský normalizačný inštitút (BSI), globálny nezávislý normalizačný úrad, ktorý je známy pre svoje prísne testovanie.

Propagačná podpora
Členovia získajú prístup k službám, nástrojom a marketingovému materiálu, ktoré pomôžu propagovať váš postoj k životnému prostrediu. Používaním našej online kalkulačky uhlíka môžete tiež doložiť, že spoločnosť Ricoh u každej vašej vyprodukovanej úlohy kompenzovala emisie uhlíka.

Šetrenia nákladov a zvýšeného obratu
Trvalá udržateľnosť znamená viac než obmedzovanie klimatických zmien a ochranu prírodných zdrojov. Tiež sa často používa z dôvodu šetrenia nákladov. Ak spotrebujete menej energie a nerastných surovín, ušetríte peniaze a zvýšite marže.

Súvisiace služby

  • Program optimalizácie udržateľnosti

    Program optimalizácie udržateľnosti

    Praktický a osvedčený prístup v piatich krokoch vo forme konzultácií, ktorý rešpektuje vašu internú bezpečnostnú politiku, pomôže vašej organizácii dosiahnuť okamžité a merateľné zníženie emisií CO2 vďaka optimalizácii správy dokumentov a súvisiacich pracovných postupov.