Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Tlačiarenské pracovisko

Súčasné korporátne prostredia vyžadujú od tlačiarenských pracovísk viac než výkonnú tlač. Namiesto toho sa rýchlo menia na komunikačné centrá, ktoré uľahčujú tok informácií naprieč širokým spektrom kanálov a médií. 

Podnikové tlačiarenské pracoviská musia v súčasnosti ponúkať inovatívne, nákladovo efektívne riešenia pre tlač v rámci firmy a komunikáciu rôznych druhov. A keďže potreba viac individualizovanej komunikácie narastá a predpisy sú stále prísnejšie, existuje narastajúci tlak na doručovanie komunikácie prostredníctvom digitálnych kanálov. 

Ricoh pomáha pretvoriť tlačiarenské pracovisko na centrálne komunikačné centrum, ktoré umožní firemným tímom kombinovať tlač s inými formami komunikácie. Budeme úzko spolupracovať s vaším interným tímom s cieľom určiť najlepší hardvér a softvér pre prostredie a pomáhať pri realizácii riešení pracovného toku, ktoré pomôžu získať maximum z investície.

Hlavné vlastnosti a výhody

Riešenia pre tlačiarenské pracoviská Ricoh pomôžu pretvoriť tlačiarenskú miestnosť na strategické korporátne aktívum, ktoré doručuje náležitú komunikáciu naprieč najdôležitejšími kanálmi. 

Naše služby dávajú organizáciám možnosť:

  • Prístupu k širokej škále popredných produktov produkčnej tlače a riešení pracovného toku
  • Kombinovať rýchlu tlač s digitálnymi druhmi komunikácie
  • Implementovať nové inovatívne, rentabilné, ekologické tlačové aplikácie
  • Vytvárať možnosti väčšej centralizácie tlače s cieľom znižovať náklady a zlepšiť firemné procesy
  • Zefektívniť a stabilizovať produkčný pracovný tok s cieľom zlepšiť podnikanie a efektivitu

Súvisiace služby