Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Firemná tlač

Firemné tlačové prostredie vyžaduje viac než len služby tlače. Rastie potreba inovatívnych komunikačných riešení, ktoré zohľadňujú preferencie prijímcu a ochranu životného prostredia. Ricoh ponúka riešenia a služby na mieru na zefektívnenie tlače a dokumentačných a komunikačných procesov.


Riadenie komunikácie so zákazníkmi

Portfólio riešení, ktoré pomáhajú spravovať a analyzovať viackanálovú komunikáciu a jednoducho sa pripojiť k dátam, ktoré potrebujete doručiť, v správnom formáte a čase.

Riadenie komunikácie so zákazníkmi

Inteligentné marketingové riešenia

Inteligentné marketingové riešenia

Náš integrovaný produktový rad poskytuje nástroje, ktoré potrebujete na spravovanie obchodnej značky naprieč centralizovanou správou marketingových aktív, a na doručovanie relevantnej, konzistentnej komunikácie cez kanály, ktoré uprednostňujú zákazníci.


Celofiremné riadenie výstupov

Ak chcete posilniť stratégiu celkového výkonu spoločnosti, toto efektívne riešenie prepojí všetky výstupné procesy spracovania dokumentov do centralizovaného systému, ktorý umožní jednoduchú kontrolu tvorby a doručovania dokumentov v rámci organizácie.

Celofiremné riadenie výstupov

Tlačiarenské pracovisko

Tlačiarenské pracovisko

Firemné tlačové pracoviska sa rýchlo pretvárajú na komunikačné centra, ktoré musia poskytovať riešenia v rámci širokej škály médií. Ricoh pomáha pretvárať interné tlačové pracoviska na profesionálne firemné komunikačné centra.


Nenašli ste, čo ste hľadali?

Skontaktujte sa s nami a porozprávame sa, ako Vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás