Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Obchodné riešenia pre veľké spoločnosti

Implementácia programov udržateľného rastu v spoločnostiach vašej veľkosti môže byť náročná.

Bez ohľadu na to, či chcete zlepšiť zákaznícke skúsenosti, sprístupniť kombinovanú prácu, podporiť excelentnosť služieb alebo dosiahnuť environmentálne, sociálne a správne ciele, spoločnosť Ricoh ponúka služby, riešenia a odborné znalosti, ktoré vám pomôžu na vašej ceste k digitálnej transformácii.

Na celom svete máme k dispozícii odborné tímy a dokážeme poskytovať lokálnu podporu nepretržite, bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.

Riešenia, ktoré vám umožnia
spolupracovať odkiaľkoľvekEnterprise Case Study Collection

Zistite, ako sme pomohli iným spoločnostiam podobným tej vašej

Tento výber prípadových štúdií ilustruje, ako Ricoh dokáže podporiť vašu spoločnosť tým, že zabezpečuje prácu na diaľku, automatizáciu obchodných procesov, implementáciu IT a cloudovej infraštruktúry, zaisťuje bezpečnosť pracovísk a zároveň zlepšuje zákaznícke skúsenosti.

Ďalšie informácieKontaktujte nás!

Porozprávajte sa s našimi špecialistami o tom, ako vám môžeme pomôcť uspieť v tomto zmenenom svete. Kontaktujte nás ešte dnes.

Kontaktujte nás