Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Obchodné riešenia pre stredne veľké firmy

Stredne veľké firmy musia dosiahnuť krehkú rovnováhu: snažiť sa zvládnuť zmeny a zároveň poskytovať vynikajúce služby, udržiavať motiváciu zamestnancov a zlepšiť postupy, aby zabezpečili dlhodobý rast.

Sme tu, aby sme vám pomohli dosiahnuť ciele zjednodušením procesov, zvýšením flexibility a zameraním sa na zákaznícke skúsenosti. Vďaka technológiám kombinovanej práce vás môžeme podporiť pri posilňovaní schopností vašich zamestnancov a zaistení kontinuity podnikania. Naša automatizácia procesov a cloudové služby podporia vaše úsilie v oblasti digitálnej transformácie a zároveň zabezpečia udržateľnejšiu a odolnejšiu prevádzku.

Naše služby rastú tak, ako rastie vaša spoločnosť. Máme k dispozícii vlastné tímy v celom regióne EMEA a dokážeme poskytovať lokálnu podporu alebo poradenstvo nepretržite bez ohľadu na to, kde sa nachádzate.

Riešenia, ktoré vám umožnia
spolupracovať odkiaľkoľvekZáväzky

Spracovanie pohľadávok

Automatizácia spracovania pohľadávok urýchli doby transakcií, zníži chybovosť a zvýši spokojnosť vašich dodávateľov a zákazníkov. Vďaka riešeniam spoločnosti Ricoh sú faktúry jednoducho dostupné, ľahko sa sledujú a vďaka automatizácii časovo náročných manuálnych úloh sa bezproblémovo spravujú.
Zistite, ako sme pomohli iným spoločnostiam podobným tej vašej

Tento výber prípadových štúdií ilustruje, ako Ricoh dokáže podporiť vašu spoločnosť tým, že zabezpečuje prácu na diaľku, automatizáciu obchodných procesov, implementáciu IT a cloudovej infraštruktúry, zaisťuje bezpečnosť pracovísk a zároveň zlepšuje zákaznícke skúsenosti.

Ďalšie informácie

Case Study Collection for the  Mid-marketKontaktujte nás!

Porozprávajte sa s našimi špecialistami o tom, ako vám môžeme pomôcť uspieť v tomto zmenenom svete. Kontaktujte nás ešte dnes.

Kontaktujte nás