Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Financie


Napriek značnému narušeniu trhu musia finančné oddelenia pokračovať v posilňovaní odolnosti spoločností.

Vedúci zamestnanci podnikov sa prispôsobujú meniacim sa pracovným štýlom, takže finančné oddelenia čelia mnohým výzvam v súvislosti s riadením finančných tokov a prípravou spoločnosti na budúcnosť. Modernizáciou finančných a účtovných procesov pomocou riešení Ricoh môžu odborníci v oblasti financií udržať kontinuitu podnikania, kontrolovať finančné toky a podporovať dlhodobú obchodnú stratégiu spoločností.

Rozvoj finančných činností

 • Kontrola finančných tokov

  Kontrola finančných tokov

  Zrýchlite platby a získajte lepší prehľad, aby ste mohli lepšie kontrolovať finančné toky pomocou riešení na automatizáciu správy pohľadávok. 

 • Tvorba faktúr vo viacerých kanáloch súčasne a zlepšenie dodržiavania predpisov

  Tvorba faktúr vo viacerých kanáloch súčasne a zlepšenie dodržiavania predpisov

  Zlepšite vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi a znížte prekážky vstupu na nové trhy. Poskytujte dokumenty vo formáte, ktorý preferujú príjemcovia a dodržujte daňové právne predpisy. 

 • Zjednodušenie finančných procesov

  Zjednodušenie finančných procesov

  Zbavte zamestnancov administratívnej záťaže. Digitalizujte pracovné postupy, ukladajte dokumenty do cloudu pre jednoduchšiu indexáciu a načítanie a urýchlite autorizáciu pomocou elektronického schvaľovania. 

6 spôsobov kontroly peňažných tokov a zaistenia udržateľnosti

Bez ohľadu na to, či chcete efektívnejšie riadiť peňažné toky, optimalizovať finančné a účtovné procesy, alebo strategicky plánovať budúcu udržateľnosť, táto elektronická kniha ponúka poradenstvo a pomoc súvisiacu s implementáciou najlepších riešení
6 ways to control cashflow - 504 x 252

Príbehy o úspechu zákazníkov

 • TU Delft

  TU Delft

  Holandská univerzita TU Delft dosiahla úsporu 550 000 EUR ročne vďaka riešeniu digitálneho pracovného toku, ktoré automatizuje platobné procesy.

 • GAM Case Study

  GAM

  Spoločnosť Ricoh implementovala digitálne riešenie, ktoré automatizovalo snímanie a distribúciu dôležitých obchodných dokumentov.


Kontaktujte nás

Porozprávajte sa s jedným z našich odborníkov a zistite, ako môžeme pomôcť transformovať vaše riadenie financií.

Kontakt