Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Služby starostlivosti o zdravie

Od chvíle, keď prejdú vašimi dverami, sa vaši pacienti vložia do vašich rúk a spoliehajú sa na vaše lekárske znalosti. Zdravotná starostlivosť sa však neposkytuje samostatne. Na zabezpečenie včasnej a efektívnej lekárskej služby potrebuje vaša organizácia inteligentné systémy a technológie.


Technologické riešenia, ktoré vám umožnia zamerať sa na svojich pacientov

Spoločnosť Ricoh je tu, aby vám pomohla zefektívniť vaše administratívne procesy, zlepšiť prístup k informáciám a uvoľniť zdravotnícke zdroje, ktoré sú v súčasnosti obsadené administratívou v prvej línii. 

Máme rozsiahle skúsenosti s prácou v zdravotníckom sektore na celom svete a navrhli sme služby a riešenia, aby spĺňali vaše vyvíjajúce sa potreby. Naše riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti sú prispôsobené každému prostrediu a zameriavajú sa na to, aby ste sa zbavili administratívnych povinností. 

Naše technologické riešenia vám pomôžu automatizovať procesy, ako je registrácia nových pacientov a umožnia vám zachytiť dôležité lekárske informácie. Pomôžeme vám zaistiť prepojenie kľúčových systémov a prelomiť komplikovanosť vašich procesov, ktoré sa skrývajú za spracovaním zdravotníckych údajov.

Ďalšie služby


Nenašli ste, čo ste hľadali?

Skontaktujte sa s nami a porozprávame sa, ako Vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás