Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Riadenie komunikácie s občanmi

Vládne rezorty musia každý deň komunikovať s občanmi nespočetnými spôsobmi, či je to zasielanie pripomienok, distribúcia informácií alebo vystavovanie faktúr. Komunikácie založené na papieri sú nákladné z hľadiska nákladov na materiál a času a väčšina verejnosti je pripravená na prechod na digitálnu formu. 

Služba riadenia komunikácie s občanmi spoločnosti Ricoh pomáha vládnym rezortom transformovať spôsob komunikácie. Spoločne zavedieme pracovné postupy a technologické riešenia, ktoré občanom umožnia prijímať dokumenty v ich preferovanom formáte prostredníctvom komunikačného kanála podľa vlastného výberu. 

Môžeme tiež prevziať zodpovednosť za vaše papierové dokumenty a naskenovať a archivovať vašu existujúcu papierovú administratívu. Následne implementujeme technológiu, ktorá vám umožní, aby ste sami jednoducho digitalizovali všetku budúcu dokumentáciu, čo umožní ľahší prístup k informáciám a zvýšenú bezpečnosť. 

Všetky zozbierané údaje a komunikácie sú oddeleniu k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni v zabezpečenom cloude spoločnosti Ricoh. Naše dátové centrá úrovne 3 zahŕňajú viacvrstvové zabezpečenie a možnosti na obnovenie po havárii, vďaka čomu je to vysoko bezpečné a spoľahlivé prostredie na spracovanie a ukladanie dôverných údajov.

Hlavné vlastnosti a výhody

Služba riadenia komunikácie s občanmi spoločnosti Ricoh pomáhajú vládnym rezortom komunikovať účinným a nákladovo efektívnym spôsobom. S našimi rozsiahlymi skúsenosťami s orgánmi štátnej správy si uvedomujeme, že každá situácia má svoje vlastné požiadavky a vyžaduje konzultačný prístup na vytvorenie štruktúry riešenia, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim potrebám. 

Naše služby vám pomôžu:

  • Digitalizovať a archivovať svoju papierovú komunikáciu
  • Prispôsobiť formát komunikácie preferenciám každého príjemcu
  • Poskytovať zvýšenú bezpečnosť súkromných informácií občanov
  • Preniesť komunikácie do digitálnych formátov realistickým tempom
  • Zlepšiť efektívnosť prostredníctvom klasifikácie údajov
  • Znížiť náklady na poštovné a kancelárske potreby

Súvisiace služby