Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Čistenie údajov pre orgány štátnej správy

Bezpečnosť informácií je pre orgány štátnej moci vysokou prioritou vzhľadom na potenciálne náklady a poškodenie reputácie spojené s únikom dôverných údajov. Mnohé vládne rezorty však neriešia riziko bezpečnosti informácií, ktoré predstavujú zvyškové údaje zostávajúce v tlačových zariadeniach. 

Nové technológie, ako napríklad server dokumentov a funkcie skenovania na odoslanie e-mailom, zvyšujú množstvo osobných a dôverných informácií v tlačiarňach a multifunkčných tlačiarňach. To predstavuje riziko, ktoré by mohlo ohroziť značné množstvo údajov vašich občanov počas likvidácie zariadení na konci životnosti. 

Služba bezpečnej likvidácie spoločnosti Ricoh odstráni, okrem obnovenia, všetky zvyšné informácie, ktoré nachádzajú v zariadení. Všetky údaje sú eliminované a spolu s nimi aj vaše bezpečnostné riziká. Každý krok je zdokumentovaný, aby vám poskytol kontrolovateľný dôkaz, že vaše údaje boli bezpečne zlikvidované.

Hlavné vlastnosti a výhody

Služba čistenia údajov spoločnosti Ricoh ponúka komplexné riešenie na odstraňovanie údajov z tlačiarní a multifunkčných tlačiarní. 

S našou službou čistenia údajov môžete očakávať:

  • Komplexnú službu na čistenie údajov, ktorá odstraňuje údaje zo všetkých oblastí zariadenia, od pevného disku až po tlačový valec
  • Certifikovaný, kontrolovateľný prístup, ktorý dokumentuje každý krok spracovania vašich záznamov
  • Službu na kľúč, ktorá môže byť integrovaná do zásad správy životného cyklu vášho zariadenia
  • Úplný pokoj v duši, že ste odstránili toto často prehliadané riziko

Súvisiace služby