Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Riadenie komunikácie so zákazníkmi – Outsourcingové služby

Služba riadenia komunikácie so zákazníkmi spoločnosti Ricoh postupne migruje zákazníkov retailových bánk z papierovej na elektronickú komunikáciu prostredníctvom personalizovaných marketingových kampaní. Služba umožňuje lepšiu starostlivosť o zákazníkov, ich udržanie a získavanie, pričom znižuje náklady. 

V prvom kroku naša outsourcingová služba preberá zodpovednosť za všetky vaše papierové výstupy. Poskytujeme technologické riešenia umožňujúce cielené a personalizované marketingové kampane, ktoré pracujú na migrácii vašich zákazníkov z neefektívnej papierovej komunikácie na zabezpečenie elektronických kanálov. 

Postupná migrácia umožňuje zákazníkom prijímať informácie v ich preferovanom formáte. To poskytuje zlepšenú zákaznícku skúsenosť, zvyšuje efektivitu a prináša úsporu nákladov, keďže sa viac vašich zákazníkov presúva na digitálne komunikačné kanály.

Hlavné vlastnosti a výhody

Zákazníci, ktorí sa rozhodnú pre digitálnu komunikáciu, budú mať prístup k svojim finančným informáciám 24 hodín denne 7 dní v týždni prostredníctvom zabezpečeného cloudu spoločnosti Ricoh úrovne 3. S vylepšenou bezpečnosťou sa zmierňujú obchodné riziká. A implementáciou personalizovanej stratégie digitálnej komunikácie zaznamená vaše podnikanie úsporu nákladov a úspory na základe účinnosti, zatiaľ čo vaši zákazníci budú dostávať služby na vyššej úrovni.

Klienti spoločnosti Ricoh v oblasti riadenia komunikácie so zákazníkmi: 

  • Zvýšená spokojnosť zákazníkov
  • Zníženie nákladov na získavanie zákazníkov a služby
  • Robustná, bezchybná správa údajov
  • Zlepšenie výkonnosti voči environmentálnym politikám prostredníctvom znižovania odpadu
  • Prístupnejšie informácie a súlad počas konania auditu
  • Väčšia interná efektívnosť uvoľnením personálu, aby mohol vykonávať dôležitejšie obchodné úlohy
Prípady využitia

Zvýšenie spokojnosti zákazníkov prináša výrazné úspory nákladov

Dokumenty sú životnou silou poisťovníctva. Od propagačných listov po prihlášky, poistné zmluvy, faktúry a formuláre žiadostí má každý jeden dokument právne dôsledky. Zákazník spoločnosti Ricoh, poisťovňa Fortune Global 500, mal záujem o outsourcovanie niektorých z týchto podnikových procesov náročných na dokumenty. 

Podrobná konzultácia zistila potrebu dvojfázového prístupu. V prvej fáze poskytla spoločnosť Ricoh riešenie „vyzdvihnutia a presunutia“, čím sa ukončilo spoliehanie sa poisťovateľa na vnútropodnikové služby presunom produkcie do vlastného dokumentačného centra spoločnosti Ricoh. V druhej fáze vyvinula spoločnosť Ricoh procesy dokumentácie, zlepšila ich efektívnosť a pridala ďalšie služby. 

Spoločnosť Ricoh spracúva pre poisťovňu ročne viac ako 60 miliónov dokumentov a riešenie zmenilo proces dokumentácie poisťovateľa, zlepšilo úroveň služieb zákazníkom a znížilo náklady. Automatizácia zlepšila rýchlosť výroby a zaviedla procesy uzavretej slučky, čím sa eliminovali chyby a poskytol vyhovujúci audit na vysokej úrovni. 

Kompletná integrácia služieb prináša skutočnú obchodnú výhodu. Boli zmiernené obchodné riziká a zákazníci dostávajú lepšie služby. Podpora spoločnosti Ricoh zvýšila obchodnú agilitu. Vďaka šikovnému riadeniu procesov kritických dokumentov spoločnosťou Ricoh môže poisťovateľ zamerať vnútorné zdroje na strategický rozvoj.

Súvisiace služby