Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Bezpapierová kancelária

Klienti retailového bankovníctva dnes chcú viac ako len dobrý zákaznícky servis. Chcú vedieť, že poskytovateľ ich voľby funguje efektívne a zodpovedne a že ich osobné údaje sú bezpečné. 

Mnohé miestne banky stále posielajú dokumenty, ako sú žiadosti o hypotéky alebo pôžičky, okolo svojej organizácie manuálne. To predstavuje výrazné riziko, pokiaľ ide o bezpečnosť informácií, ako aj o priestor na chyby z nesprávneho založenia alebo straty dokumentácie. Služba bezpapierovej kancelárie spoločnosti Ricoh pomáha bankám digitalizovať pracovné postupy a zlepšiť spravovanie dokumentácie.

Služba umožňuje vašim zamestnancom digitalizovať súbory a zadávať ich do elektronicky schváleného toku tak, aby boli rýchlo k dispozícii na bezpečné sťahovanie zo schválených lokalít. 

Bezpapierová kancelária vám umožní ľahko implementovať konzistentný a zjednodušený proces spravovania dokumentácie naprieč viacerými kanceláriami a pobočkami, vrátane indexovania a archivácie. Pomáha vám znižovať administratívne povinnosti zamestnancov a zároveň zaisťuje, že vaša organizácia zostáva v súlade a je plne kontrolovateľná.

Hlavné vlastnosti a výhody

Služba bezpapierovej kancelárie spoločnosti Ricoh je komplexné riešenie, ktoré vám pomôže optimalizovať procesy spravovania dokumentácie. 

Riešenie vám pomôže:

  • Znížiť rezervy pre chyby a neefektívnosť v dôsledku nesprávneho založenia a nesprávne umiestnenej dokumentácie
  • Optimalizovať procesy dokumentácie tak, aby sa zákazníkom poskytovali efektívnejšie služby
  • Uľahčiť rýchlejšiu internú komunikáciu a odozvy
  • Znížiť prevádzkové náklady zjednodušením procesov podporných operačných úsekov
  • Zlepšiť dodržiavanie právnych predpisov transparentným, ľahko kontrolovateľným procesom spravovania dokumentácie

Súvisiace služby