Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Odvetvia

Spoločnosť Ricoh preukázala odborné znalosti, ktoré pomáhajú kľúčovým odvetviam čeliť a prekonávať výzvy spojené s podnikaním a zefektívňovaním procesov v meniacich sa ekonomických pomeroch. Zistite, ako môžu naše technologické služby pomôcť vášmu odvetviu s riešeniami, ako je zlepšenie pracovného toku, vyššia bezpečnosť a lepšia spolupráca.


Vyššie vzdelanie

Objavte, ako spoločnosť Ricoh pomáha inštitúciám vyššieho vzdelávania, aby si udržali náskok pred technologickými trendmi a ponúkli študentom a zamestnancom inovatívne nástroje a prostredia spolupráce na tomto čoraz viac konkurenčnom trhu.

Vyššie vzdelanie

Finančné služby

Finančné služby

Zistite, ako poskytujeme organizáciám finančných služieb nástroje, ktoré potrebujú na získavanie nových obchodov, budovanie lojality zákazníkov, zefektívnenie činností, posilnenie bezpečnosti informácií a splnenie požiadaviek regulačnej kontroly.

Pozrieť všetko


Zdravotná starostlivosť

Od zlepšeného prístupu k dôležitým informáciám o pacientoch až po technológiu, ktorá zjednodušuje administratívne procesy a oslobodzuje zamestnancov od starostlivosti v prvej línii, pomáha spoločnosť Ricoh zdravotníckemu odvetviu využívať technológie na poskytovanie kvalitnejších služieb.

Pozrieť všetko

Zdravotná starostlivosť

Orgány štátnej správy

Orgány štátnej správy

Preskúmajte spôsoby, ktorými spoločnosť Ricoh pomáha vládnym organizáciám znížiť náklady, zlepšiť komunikáciu, aktualizovať procesy a zabezpečiť informácie v meniacich sa ekonomických a verejných sektoroch.

Pozrieť všetko

Alebo si vyhľadajte svoju službu, vyberte...


Nenašli ste, čo ste hľadali?

Skontaktujte sa s nami a porozprávame sa, ako Vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás