homeback to menu
Prehľad

Meníme prístup k práci

Technológia mení spôsob, akým pracujeme. V spoločnosti Ricoh sa staráme o to, aby bola zmena pozitívna pre vaše tímy aj vaše podnikanie. Asistujeme vám pri každom kroku vašej cesty s cieľom zaistiť bezproblémový prechod do plne digitálneho pracovného priestoru
Zoznámte sa s našimi kancelárskymi produktami
Obchodná služba
Digitálny pracovný priestor

Prístup odkiaľkoľvek

Hybridné a mobilné pracovné režimy formujú našu budúcnosť. Pri navrhovaní, integrovaní a podporovaní vašich digitálnych pracovných priestorov uplatňujeme holistický prístup, aby sme podporili zanietenosť zamestnancov podávať stále lepšie výkony.
Objavte naše riešenia digitálneho pracovného priestoru
Správa obchodných procesov

Synchronizáciou k úspechu

Manuálne úlohy už viac nemusia zdržiavať vašich zamestnancov. Optimalizujeme vaše obchodné procesy s cieľom umožniť zamestnancom podávať lepšie výkony; poskytujeme technológie, odborné znalosti a podporu na zefektívnenie a zjednodušenie procesov naprieč vašou spoločnosťou
Objavte všetky naše riešenia správy obchodných procesov
Cloud a infraštruktúra

Cloud ako univerzálne riešenie

Využitie plného potenciálu cloudu si vyžaduje správny plán a tím, ktorý ho dokáže zrealizovať. Poskytujeme cloudové riešenia a odborné znalosti, ktoré zvýšia vašu pružnosť, nákladovú efektívnosť, zabezpečenie vašich obchodných činností, a zároveň budú pokračovať v inováciách novej generácie.
Objavte všetky naše riešenia cloudu a infraštruktúry
Kybernetická bezpečnosť

Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie

Zariadenia s možnosťou pripojenia na internet vytvárajú nové zraniteľné miesta, ktoré sú ohrozené prípadnými kybernetickými útokmi. Pomôžeme vám prejsť do ofenzívy proti kybernetickému zločinu s využitím inteligentných služieb a riešení kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú zosúladené s vašimi kľúčovými obchodnými procesmi.
Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie
Digitálne skúsenosti

Nová úroveň skúseností

Vynikajúca zákaznícka skúsenosť sa začína vynikajúcou skúsenosťou zamestnancov. Náš vysokokvalifikovaný tím dátových špecialistov a vývojárov navrhuje, buduje, implementuje a poskytuje servis riešení, ktoré potrebujete na prekonanie očakávaní na každom kontaktnom mieste.
Zoznámte sa s riešeniami pre Digitálne skúsenosti
Grafická komunikácia

Pripravte firmu na budúce výzvy

Možnosti tlače sú nekonečné. Spoločnosť Ricoh vám pomáha pri rozvoji, digitalizácii a vytváraní výhody udržateľného podnikania. Poskytuje riešenia v oblasti hardvéru, softvéru a služieb, ktoré prinášajú nové možnosti profesionálnej tlače.
Objavte všetky naše riešenia grafickej komunikácie
Graphic Communication
Kancelárske produkty a softvér

Najlepšia kvalita vo svojej triede

Spoločnosť Ricoh je dobre známa vysokokvalitnými tlačiarňami, digitálnymi duplikátormi a multifunkčnými zariadeniami (tlač/skener/kopírovanie). K dispozícii je veľa variantov líšiacich sa rýchlosťou, rozmermi a funkciami, takže si môžete vybrať z modelov a vlastností, ktoré najviac vyhovujú vašej pracovnej skupine, kancelárii alebo učebni.
Zoznámte sa s kancelárskymi produktami a softvérom
Prehľad

Podpora produktov a služieb

Kompletná podpora produktov a služieb – všetko potrebné na jednom mieste. Poskytujeme podporu, poradenstvo a riešenia na udržanie chodu vašej firmy.
Získajte podporu
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Všetko na jednom mieste

Nájdete tu novinky týkajúce sa nášho podniku, informácie o produktových inováciách a ľuďoch, ako aj o podujatiach, ktoré organizujeme a navštevujeme.
Nenechajte si ujsť žiadne informácie
News and events from Ricoh
Spoločnosť

Kto sme a čo robíme

V spoločnosti Ricoh sa vždy usilujeme vypočuť hlasy našich zákazníkov a poskytovať vám inovatívne riešenia, produkty a služby, ktoré sú v súlade s vašimi podnikateľskými cieľmi. Snažíme sa pridávať hodnotu k vašim službám a produktom. Prispôsobujeme sa meniacim sa podnikateľským prostrediam.
Zistite viac o spoločnosti Ricoh
Prehľad

Budeme radi, keď sa ozvete

Či už máte otázku týkajúcu sa cien našich riešení alebo produktov, potrebujete pomoc so správou vášho účtu alebo už používate naše produkty a máte otázku v súvislosti s podporou, náš tím je vám pripravený pomôcť.
Kontaktujte nás
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Pomáhame vám udržať krok pred konkurenciou

Objavte a prečítajte si naše najnovšie poznatky o tom, čo je najdôležitejšie v rámci obchodných riešení.
Prieskumy
Ricoh Insights - Overview
Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Náš prístup

Pracujeme v partnerstve s našimi zákazníkmi, aby sme pochopili problémy vašej firmy a poskytli vám poznatky v oblastiach, v ktorých to najviac potrebujete. Veľmi úzko sa radíme s vami a vašimi tímami a riešime konkrétne potreby vašej firmy.


Model dodávania služieb

Náš päťfázový adaptívny proces je rámcom našej spolupráce. Náš model dodávok bol navrhnutý tak, aby ste od nás získali čo najviac. Je štruktúrovaný, aby sme nevnímali iba vaše aktuálne požiadavky, ale vašu organizáciu ako celok, a aby nami navrhnuté riešenia mohli fungovať v harmónii so zvyškom vašej firmy.

 1. Pochopiť

  Ricoh bude úzko spolupracovať s vaším interným tímom, aby dôkladne pochopil váš podnik a technickú infraštruktúru, ako aj vaše ciele. Spolu analyzujeme vaše strategické plány, finančné ciele a dôležité informačné procesy.

 2. Skvalitniť

  Potom vytvoríme realizovateľný plán zameraný na zlepšenie procesov a infraštruktúry v záujme dosiahnutia vašich celkových cieľov. V tejto fáze stanovíme aj realistickú metriku a kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktoré použijeme na meranie úspešnosti.

 3. Transformovať

  Teraz je čas na zavedenie služby. S vaším tímom budeme pracovať na zavedení zvoleného riešenia a pomôžeme vám so stratégiami, vďaka ktorým sa vaši zamestnanci zmenám ľahšie prispôsobia. Zároveň začneme monitorovať, ako vaši zamestnanci na nové procesy a pracovné toky reagujú.

 4. Riadiť

  V tomto bode začneme aktívne monitorovať zavedené zlepšenia. Použijeme riadiace nástroje na meranie úspešnosti novej infraštruktúry alebo procesov a budeme vás informovať o výkonnosti vo vzťahu k metrike, ktorú sme si určili v skoršej fáze projektu.

 5. Optimalizovať

  Podstatou tejto fázy je nepretržité zlepšovanie. Firmy prechádzajú neustálymi zmenami a každý deň sa objavujú nové technológie. Zabezpečíme, aby boli zavedené riešenia vhodné na daný účel, aj keď sa bude vaša organizácia meniť a rásť.

Náš prístup
Partnerstvo

V celom procese s vami budeme úzko spolupracovať, aby sme pochopili váš podnik, vytýčenú dráhu a ciele. Zistíme, ako fungujete, spolupracujete a poskytujete informácie a ako spolupracujete so zákazníkmi a obchodnými partnermi.

Zameriame sa na spoznávanie vašich manažérov a zamestnancov, pretože od nich závisí trvalý úspech každého programu. Budeme úzko pracovať s vašimi tímami na vytvorení nástrojov a informácií, z ktorých budú mať najväčší osoh.

Náš partnerský prístup znamená, že:
 • Spoznávame vaše firemné procesy a spôsoby práce.
 • Spoznávame vašich pracovníkov, aby sme pochopili ich každodenné problémy spojené s informáciami.
 • Zaistíme prispôsobenie navrhnutých a zavedených riešení tak, aby plnili potreby zákazníkov i ciele firmy.

Projektový manažment

Projektoví manažéri spoločnosti Ricoh môžu doplniť váš personál, aby vám pomáhali úspešne zaviesť odporúčané riešenia. Vďaka hlbokým poznatkom o vašej firme použijú najlepšiu metodiku projektového riadenia, aby váš program splnil svoje ciele.

Naši skúsení projektoví manažéri sú tu, aby:
 • Poskytli štruktúru organizácie a riadenia projektu, a tým zaistili úspech a včasné riešenie problémov a rizík.
 • Poskytli rámec, ktorý zlepší efektívnosť a uľahčí včasné dokončenie projektu.
 • Využívali spoločný súbor známych nástrojov projektového riadenia, aby bolo plnenie konzistentné v celej vašej organizácii.
 • Sledovali a merali pokrok v dosahovaní medzníkov a výstupov projektu a informovali o ňom.

Riadenie služieb

Metodika riadenia služieb spoločnosti Ricoh je založená na norme ITIL (Knižnica infraštruktúry informačných technológií), ktorá sa zameriava na prispôsobenie IT služieb firemným potrebám.

Po zavedení riešenia môžu naši servisní manažéri prevziať každodennú zodpovednosť za váš program. Budú úzko spolupracovať s vašimi internými tímami pri riadení, meraní a optimalizovaní vášho riešenia, aby sa zabezpečilo pokračujúce zameranie na dosahovanie vašich firemných cieľov.

Naši servisní manažéri budú:
 • Fungovať ako jeden kontaktný bod pre celoštátne, regionálne alebo globálne hlásenia.
 • Dodržiavať proces centrálneho riadenia, aby ste spolu so svojimi zúčastnenými stranami vždy vedeli, čo máte očakávať.
 • Zaisťovať nepretržité dodržiavanie dohôd o úrovni služieb.


Globálne dodávanie služieb spoločnosti Ricoh

Ricoh Global Services dodáva štandardizované, konzistentné a úplné riešenia zákazníkom na celom svete. Pôsobíme v cca 200 štátoch a oblastiach a máme vyše 30 000 odborníkov na dodávky služieb, takže s nami získate konzistentnú úroveň služieb od známeho miestneho servisného partnera.

Globálne dodávanie služieb spoločnosti Ricoh

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Skontaktujte sa s nami a porozprávame sa, ako Vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás