Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Ľudia

Naša filozofia Ricoh Way ustanovuje poslanie, víziu a hodnoty spoločnosti Ricoh. Tieto jasné princípy slúžia ako základ všetkých našich podnikateľských aktivít a poskytujú rámec, ktorý usmerňuje naše správanie voči všetkým zainteresovaným stranám a navzájom medzi sebou.

V srdci našich základných princípov je silné vyhlásenie „Miluj svojho suseda“, ktoré nás inšpiruje, aby sme pozitívne pôsobili na mestá a obce, kde pôsobíme.

Naším záväzkom je taktiež realizovať podnikateľské aktivity zodpovedným, férovým a etickým spôsobom, a to vo všetkých našich prevádzkach a na každom stupni nášho dodávateľského reťazca.

Vďaka našim odbornostiam a popredným technológiám sme vyvinuli výrobky a služby, ktoré spĺňajú špecifické potreby našich klientov, zlepšujú kvalitu života a pomáhajú podporovať udržateľnú spoločnosť.

V roku 2017 sme s organizáciou Alzheimer’s Research na výskum Alzheimerovej choroby spustili program „Printed Memories“. S hrdosťou podporujeme túto charitu zvyšovaním informovanosti o demencii a prostredníctvom radu dobrovoľníckych aktivít a financovania.Riadenie dodávateľského reťazca


Riadenie dodávateľského reťazca

Diverzita a inklúzia

Diverzita a inklúzia

Výrobky a riešenia

Výrobky a riešenia

Naše snahy v oblasti udržateľnosti

 • Planéta

  Planéta

  Náš záväzok chrániť planétu nie je len redukovanie našej environmentálnej stopy. Aj našich zákazníkov podporujeme, aby znižovali svoju stopu.

 • Riadenie a politiky

  Riadenie a politiky

  Našim záväzkom je viesť našu spoločnosť bezúhonne, podľa najprísnejších etických noriem a v súlade so zákonmi a odvetvovými nariadeniami.

 • Prehľad udržateľnosti

  Prehľad udržateľnosti

  V spoločnosti Ricoh veríme, že dosiahnutie dokonalej rovnováhy medzi ľuďmi, planétou a prosperitou v súlade s Cieľmi udržateľného rozvoja OSN nám pomôže k udržateľnejšej budúcnosti.