Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Planéta

Po prijatí Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) OSN medzinárodným spoločenstvom a Parížskej dohody (2016) sme stanovili environmentálne ciele, aby sme pomohli dosiahnuť spoločnosť s nulovými uhlíkovými emisiami a obehové hospodárstvo.

Ako súčasť týchto cieľov sme prijali záväzok dosiahnuť do roku 2050 vo všetkých našich nových prevádzkach nulové emisie skleníkových plynov (GHG), a to v súlade s dlhodobou stratégiou Európskej únie stať sa do rovnakého roku neutrálnymi vzhľadom na klímu.

Aby sme tento náš záväzok posilnili, stali sme sa v roku 2017 aj členmi RE100 - skupiny na spoluprácu, ktorú tvoria svetovo najvplyvnejšie firmy, ktoré prijali záväzok používať 100 % energií z obnoviteľných zdrojov. Sme hrdí, že sme prvou japonskou spoločnosťou, ktorá sa stala členom tejto skupiny.

Naša snaha chrániť planétu ide okrem redukovania našej environmentálnej stopy ešte ďalej. Naším záväzkom je pomáhať našim zákazníkom pracovať inteligentnejšie, používať menej zdrojov a efektívnejšie riadiť a zlepšovať svoje vlastné environmentálne správanie.


Naša environmentálna stopa

 • Šetrenie energie a zabránenie globálnemu otepľovaniu
 • Šetrenie zdrojov a recyklovanie

Naša environmentálna stopa

Obehové hospodárstvo

Obehové hospodárstvo

 • Obehové hospodárstvo
 • Vrátenie a recyklovanie výrobkov a spotrebných materiálov
 • GreenLine


Naše výrobky a riešenia

 • Posudzovanie životného cyklu výrobkov
 • Program optimalizácie udržateľnosti
 • Udržateľný dizajn
 • Environmentálne značky

Naše výrobky a riešenia

Prevencia znečisťovania

Prevencia znečisťovania

 • Prevádzky
 • Výrobky


Biodiverzita a environmentálna sociálna zodpovednosť podnikov

 • Zachovanie biodiverzity
 • Ricoh Global Eco Action

Biodiverzita a environmentálna sociálna zodpovednosť podnikov

Naše snahy v oblasti udržateľnosti

 • Prehľad udržateľnosti

  Prehľad udržateľnosti

  V spoločnosti Ricoh veríme, že dosiahnutie dokonalej rovnováhy medzi ľuďmi, planétou a prosperitou v súlade s Cieľmi udržateľného rozvoja OSN nám pomôže k udržateľnejšej budúcnosti.

 • Ľudia

  Ľudia

  Je pre nás dôležité mať pozitívny a dlhodobý vplyv na mestá a obce, kde žijeme a pracujeme. Zistite, ako to dosahujeme.

 • Riadenie a politiky

  Riadenie a politiky

  Našim záväzkom je viesť našu spoločnosť bezúhonne, podľa najprísnejších etických noriem a v súlade so zákonmi a odvetvovými nariadeniami.