Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Inovácie

Od našich začiatkov v oblasti návrhov tlačiarní a faxov až po súčasné zameranie sa na spájanie ľudí, technológií a procesov s cieľom transformovať podnikanie, boli inovácie vždy základom nášho podnikania.

Inovácie v podnikaní

Na súčasnom konkurenčnom a globalizovanom trhu závisí rast a pokrok na schopnosti rýchlo identifikovať a reagovať na nové výzvy a zákaznícke možnosti. Vzhľadom na naše korene v prelomových inováciách tlače, faxu a fotoaparátov sme sa počas desaťročí stali dôveryhodným partnerom, ktorý poskytuje služby, ktoré pomáhajú organizáciám zlepšovať konkurenčnú schopnosť, produktivitu a pracovné procesy v rámci ich podnikania. 

Dnes robíme viac než dodávku vysokokvalitnej tlače a komunikačných systémov. Tiež vám pomáhame pri prechode od tradičného spôsobu práce s papierovými dokumentmi k digitálne zameraným činnostiam, nachádzať nové možnosti na zlepšenie produktivity práce, obmedzovať množstvo odpadu v celej vašej organizácii a riešiť čoraz zložitejšie požiadavky odborových a priemyselných noriem.

Technologické novinky

Od predstavenia prvého vysokorýchlostného faxu na svete v sedemdesiatych rokoch 20. storočia a multifunkčnej digitálnej kopírky v rokoch osemdesiatych až po súčasné 3D tlačiarne a sieťové zariadenia prepojené na Cloud má Ricoh bohatú históriu technologických noviniek. 

Spolu s neustálym vývojom pracoviska sme lídrami poskytovania nových produktov, aby sme dokázali udržať dané tempo a fungovať ako katalyzátor pozitívnej zmeny. V súčasnosti naše moderné komunikačné systémy a inovačné technológie zjednodušujú flexibilné pracovné modely pre jednotlivcov aj organizácie všetkých veľkostí. 

Navrhujeme produkty, ktoré pracujú spôsobom, akým pracujú ľudia, od nastaviteľných rozhraní dotykovej obrazovky založených na aplikáciách na našich najmodernejších multifunkčných tlačiarňach až po zabudovanú jednoduchú autonómnu podporu, ktorá vám umožňuje vysporiadať sa s bežnými problémami za pochodu. 

Pracujeme na čele priemyselných výrobných inovácií vďaka uvedeniu služby modernej priamej výroby RICOH Advanced Direct Manufacturing Services na výrobu dielov a produktov použitím 3D tlačovej technológie. Naša atramentová technológia aj po 30 rokoch a 200 celosvetových patentoch neustále ponúka našim zákazníkom nové inovácie, ktoré určujú smer v rôznych priemyselných a špecializovaných sektoroch.

Výskum a vývoj

Naše technologické novinky majú pevné základy vo výskume a vývoji. Keďže na trh prinášame nové produkty a procesy, pokračujeme v monitorovaní a hodnotení našich existujúcich produktov a služieb, aby sme zabezpečili, že budú naďalej vyhovovať potrebám zákazníkov. 

Udržateľnosť spočíva v tom, že základom produktového vývoja sú pevné zásady od počiatočnej fázy výskumu. Dbáme na to, aby všetky technológie značky Ricoh mali vo všetkých fázach životného cyklu produktov čo najmenší dopad na životné prostredie. 

Prijali sme spoločný prístup k otázke výskumu a vývoja. V našom európskom technologickom centre sme vyvinuli riešenia na mieru, ktoré spĺňajú osobitné požiadavky zákazníkov a organizujeme každoročnú poradnú konferenciu, kde sú zákazníci vyzvaní k tomu, aby recenzovali, poskytovali spätnú väzbu a ovplyvňovali naše novinky pred ich uvedením na trh. Tiež sme zaviedli Ricoh Developer Program™ (RiDP™), naše partnerstvo s komunitou softvérových vývojárov na vytváraní a vývoji aplikácií s pridanou hodnotou pre produkty Ricoh.