Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Hodnoty, vízie a poslanie

V spoločnosti Ricoh sa snažíme vždy počúvať našich zákazníkov a poskytovať inovatívne produkty a služby, ktoré budú v súlade s cieľmi vášho podnikania. Usilujeme sa pridať hodnotu vašim službám a produktom. Prispôsobujeme sa zmenám podnikateľskej klímy.

Filozofia nášho riadenia

Naše základné princípy – miluj svojho blížneho; miluj svoju krajinu; miluj svoju prácu – sformuloval v roku 1946 náš zakladateľ Kiyoshi Ichimura. Tvoria základné kamene toho, ako prevádzkujeme naše podnikanie a podporujú nás pri neustálom zlepšovaní a prispievaní k blahu zainteresovaných osôb – vrátane našich rodín, zákazníkov a spoločnosti ako takej.

Keďže sa stále držíme našej filozofie riadenia, zostávame verní sociálnej a environmentálnej udržateľnosti a zodpovednosti za budúce generácie.

Ricoh Way

RICOH Way je naša globálna firemná filozofia, ktorá vytvára rámec a identitu spoločnosti. Keďže svet sa globalizuje stále rýchlejším tempom, existencia pochopiteľného a stáleho systému hodnôt v rámci spoločnosti poskytuje jasné pravidlá, ktoré podporujú rozhodovanie a riešia komplexné problémy a výzvy, ktorým čelia naši zákazníci.

Prístup zameraný na zákazníka

Keďže sú naši zamestnanci súčasťou globálnej spoločnosti, majú za úlohu starať sa o ľudí, priemysel, spoločnosť a planétu. Venujeme nášho víťazného ducha, inovačné schopnosti a tímovú prácu tomu, aby sme vylepšili prístup zameraný na zákazníka, pričom vždy plníme najvyššie štandardy etiky a čestnosti.

V našej kultúre je hlboko zakorenené vždy dávať zákazníka na prvé miesto a prinášať výnimočné zákaznícke skúsenosti vo všetkých oblastiach nášho podnikania.

Oslava výnimočnosti

Snažíme sa prinášať služby a produkty, ktoré zlepšia kvalitu života našich zákazníkov. Tiež sa zameriavame na plnenie našej zodpovednosti vytvárať udržateľnú spoločnosť a pokračovať v poskytovaní inovatívnych riešení, ktoré prinášajú hodnotu a inšpiráciu pre našich zákazníkov každý jeden deň. 

Chválime a odmeňujeme svojich zamestnancov za ich príkladnú službu a inováciu v rámci ocenenia RICOH Way Award, ktoré uznáva a chváli tých, ktorých činnosť je príkladom RICOH Way na lokálnej či globálnej úrovni.

Záväzok pre planétu

Záväzok udržateľnosti je súčasťou nášho dedičstva a dotýka sa každej časti našej spoločnosti, od výroby po distribúciu, od obchodných miest po recykláciu. Environmentálne povedomie je základom všetkého, čo robíme.