homeback to menu
Prehľad

Meníme prístup k práci

Technológia mení spôsob, akým pracujeme. V spoločnosti Ricoh sa staráme o to, aby bola zmena pozitívna pre vaše tímy aj vaše podnikanie. Asistujeme vám pri každom kroku vašej cesty s cieľom zaistiť bezproblémový prechod do plne digitálneho pracovného priestoru
Zoznámte sa s našimi kancelárskymi produktami
Obchodná služba
Digitálny pracovný priestor

Prístup odkiaľkoľvek

Hybridné a mobilné pracovné režimy formujú našu budúcnosť. Pri navrhovaní, integrovaní a podporovaní vašich digitálnych pracovných priestorov uplatňujeme holistický prístup, aby sme podporili zanietenosť zamestnancov podávať stále lepšie výkony.
Objavte naše riešenia digitálneho pracovného priestoru
Správa obchodných procesov

Synchronizáciou k úspechu

Manuálne úlohy už viac nemusia zdržiavať vašich zamestnancov. Optimalizujeme vaše obchodné procesy s cieľom umožniť zamestnancom podávať lepšie výkony; poskytujeme technológie, odborné znalosti a podporu na zefektívnenie a zjednodušenie procesov naprieč vašou spoločnosťou
Objavte všetky naše riešenia správy obchodných procesov
Cloud a infraštruktúra

Cloud ako univerzálne riešenie

Využitie plného potenciálu cloudu si vyžaduje správny plán a tím, ktorý ho dokáže zrealizovať. Poskytujeme cloudové riešenia a odborné znalosti, ktoré zvýšia vašu pružnosť, nákladovú efektívnosť, zabezpečenie vašich obchodných činností, a zároveň budú pokračovať v inováciách novej generácie.
Objavte všetky naše riešenia cloudu a infraštruktúry
Kybernetická bezpečnosť

Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie

Zariadenia s možnosťou pripojenia na internet vytvárajú nové zraniteľné miesta, ktoré sú ohrozené prípadnými kybernetickými útokmi. Pomôžeme vám prejsť do ofenzívy proti kybernetickému zločinu s využitím inteligentných služieb a riešení kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú zosúladené s vašimi kľúčovými obchodnými procesmi.
Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie
Digitálne skúsenosti

Nová úroveň skúseností

Vynikajúca zákaznícka skúsenosť sa začína vynikajúcou skúsenosťou zamestnancov. Náš vysokokvalifikovaný tím dátových špecialistov a vývojárov navrhuje, buduje, implementuje a poskytuje servis riešení, ktoré potrebujete na prekonanie očakávaní na každom kontaktnom mieste.
Zoznámte sa s riešeniami pre Digitálne skúsenosti
Grafická komunikácia

Pripravte firmu na budúce výzvy

Možnosti tlače sú nekonečné. Spoločnosť Ricoh vám pomáha pri rozvoji, digitalizácii a vytváraní výhody udržateľného podnikania. Poskytuje riešenia v oblasti hardvéru, softvéru a služieb, ktoré prinášajú nové možnosti profesionálnej tlače.
Objavte všetky naše riešenia grafickej komunikácie
Graphic Communication
Kancelárske produkty a softvér

Najlepšia kvalita vo svojej triede

Spoločnosť Ricoh je dobre známa vysokokvalitnými tlačiarňami, digitálnymi duplikátormi a multifunkčnými zariadeniami (tlač/skener/kopírovanie). K dispozícii je veľa variantov líšiacich sa rýchlosťou, rozmermi a funkciami, takže si môžete vybrať z modelov a vlastností, ktoré najviac vyhovujú vašej pracovnej skupine, kancelárii alebo učebni.
Zoznámte sa s kancelárskymi produktami a softvérom
Prehľad

Podpora produktov a služieb

Kompletná podpora produktov a služieb – všetko potrebné na jednom mieste. Poskytujeme podporu, poradenstvo a riešenia na udržanie chodu vašej firmy.
Získajte podporu
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Všetko na jednom mieste

Nájdete tu novinky týkajúce sa nášho podniku, informácie o produktových inováciách a ľuďoch, ako aj o podujatiach, ktoré organizujeme a navštevujeme.
Nenechajte si ujsť žiadne informácie
News and events from Ricoh
Spoločnosť

Kto sme a čo robíme

V spoločnosti Ricoh sa vždy usilujeme vypočuť hlasy našich zákazníkov a poskytovať vám inovatívne riešenia, produkty a služby, ktoré sú v súlade s vašimi podnikateľskými cieľmi. Snažíme sa pridávať hodnotu k vašim službám a produktom. Prispôsobujeme sa meniacim sa podnikateľským prostrediam.
Zistite viac o spoločnosti Ricoh
Prehľad

Budeme radi, keď sa ozvete

Či už máte otázku týkajúcu sa cien našich riešení alebo produktov, potrebujete pomoc so správou vášho účtu alebo už používate naše produkty a máte otázku v súvislosti s podporou, náš tím je vám pripravený pomôcť.
Kontaktujte nás
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Pomáhame vám udržať krok pred konkurenciou

Objavte a prečítajte si naše najnovšie poznatky o tom, čo je najdôležitejšie v rámci obchodných riešení.
Prieskumy
Ricoh Insights - Overview
Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Náš záväzok voči planéte

Environmentálna stopa

Aby sme značne znížili našu ekologickú stopu, v našich snahách sa zameriavame na nasledujúce oblasti:
 • Šetrenie energie a zabránenie globálnemu otepľovaniu:
  Naším cieľom je znížiť emisie v našich vlastných prevádzkach a zaviazali sme sa, že do roku 2050 budeme vo všetkých našich závodoch používať 100 % obnoviteľných zdrojov energie. Neustále hľadáme možnosti na redukovanie emisií CO2 u našich zákazníkov a v rámci nášho programu na optimalizáciu udržateľnosti im ponúkame ekologické výrobky a riešenia.

 • Šetrenie zdrojov a recyklovanie:
  Na meranie a minimalizovanie používania nových zdrojov aplikujeme v prípade našich výrobkov prístup 3R – Reduce (Redukovanie), Re-use (Opätovné používanie) a Recycle (Recyklovanie). Tento prístup nám pomáha znížiť aj našu spotrebu vody a objem odpadu, ktorý sa generuje počas našich podnikateľských aktivít. Stanovili sme si konkrétne ciele, aby sme znížili objem odpadu, spotrebu vody a stopu našich výrobkov. Viac o našich cieľoch si môžete prečítať v Integrovanej správe za rok 2018a v časti Environmentálne značky nájdete ďalšie informácie o environmentálnom správaní spoločnosti Ricoh.

Obehové hospodárstvo

Obehové hospodárstvo

V roku 1994 sme ustanovili náš vlastný model obehového hospodárstva Comet Circle. Comet Circle vysvetľuje náš prístup k opätovnému používaniu dielov a recyklácii materiálov v našej organizácii a v rámci našich širších ekonomických činností, dodávateľskej siete a životných cyklov výrobkov. Aplikovaním tohto konceptu v spoločnosti Ricoh:

 • Redukujeme náš environmentálny vplyv v každej fáze životného cyklu výrobkov a zohľadňujeme pritom všetky zúčastnené strany – naše vlastné firmy, dodávateľov, zákazníkov a spoločnosti vykonávajúce recykláciu. Následne sa zameriavame na opätovné používanie a recyklovanie našich výrobkov, aby sme znížili ich environmentálny vplyv.
 • Podporujeme viacstupňový systém recyklovania s cieľom repasovať použité výrobky, opätovne použiť alebo recyklovať ich diely a znížiť tak potrebu nových materiálov a minimalizovať objem odpadu.
 • Budujeme silné partnerstvá s cieľom redukovať vo výrobných procesoch ekologicky citlivé látky a zlepšiť efektívnosť dopravy. Taktiež pomáhame partnerom v oblasti recyklovania zvýšiť kvalitu recyklovaných zdrojov a minimalizovať energie a náklady na proces.


Každý okruh znamená partnerov, ktorí nás podporujú v našom udržateľnom prístupe. Viac informácií o fungovaní Comet Circle nájdete vo videu nižšie.


Vrátenie výrobkov a recyklovanie
Repasujeme naše staré výrobky a opätovne používame a recyklujeme ich diely. V rámci programu Ricoh Resource Smart Return ponúkame našim zákazníkom bezplatnú a jednoduchú službu na vrátenie dielov a spotrebného materiálu po skončení životnosti našim triediacim centrám v krajinách regiónu EMEA.

Všetky naše triediace centrá využívajú náš Ricoh Asset Management System, ktorý rozpoznáva diely a spotrebný materiál s opakovane použiteľnými súčasťami (kovy, plasty a kartón). Tieto diely sa triedia a sú pripravené na opätovné použitie.GreenLine
Sustainability - Our commitment to the Planet - Greenline logoGreenLine je súčasť nášho portfólia certifikovaných, už vlastnených výrobkov a našim zákazníkom ponúka lacné a ekologické zariadenia s rovnakými službami ako majú nové výrobky.

Už vlastnené výrobky sa zbierajú, triedia a repasujú podľa unifikovanej normy Ricoh. Tak sa predlžuje životný cyklus zariadení a redukuje celkový environmentálny vplyv firemných činností.Naše výrobky a riešenia

Posudzovanie životného cyklu
Údaje z posudzovania životného cyklu (LCA) dokazujú, že počas životnosti výrobku dochádza k najväčšiemu vplyvu – viac než 60 % – počas fázy používania, pričom papier predstavuje 78 %.
Kým fázu používania riadia výlučne zákazníci, naša spoločnosť v rámci Programu optimalizácie udržateľnosti ponúka rôzne riešenia ako podporu pre zákazníkov, aby zariadenia používali environmentálne zodpovedným spôsobom.

Program optimalizácie udržateľnosti
Kliknite na nasledujúce odkazy a zistite viac o širokej ponuke udržateľných výrobkov, služieb a parametroch výrobkov, ktoré ponúkame našim zákazníkom.Udržateľný dizajn
Posilnenie inovácií je kľúčom k rastu našej firmy, preto sme spustili „Program udržateľných výrobkov spoločnosti Ricoch“ (RSPP). Ide o program interného posudzovania, ktorý nám pomáha zlepšiť naše výrobky a služby na základe vlastných interných kritérií pre environmentálne správanie, použiteľnosť a sociálnu zodpovednosť podnikov. Vďaka tomuto programu sú teraz navrhované výrobky o 37 % menšie a o 65 % ľahšie než ich predchádzajúce modely*.

Ricoh Eco Business Development Center v Japonsku je centrum pre opätovné používanie a recyklovanie, ktoré je vyhradené na vývoj ekologických firemných technológií, nových inovatívnych nápadov a testovanie aplikácií v spolupráci s našimi zákazníkmi. K mnohým vyvíjaným inováciám patrí získavanie oleja z plastového odpadu a využite drevnej biomasy. Kliknite sem a pozrite si toho viac.

*Na základe porovnania farebnej tlačiarne Ricoh MP C6004 s modelom MP C6001


Environmentálne značky
Naše výrobky spĺňajú mnoho medzinárodných a európskych požiadaviek na environmentálne značky určené pre ekologický dizajn a efektívnosť ako je:

 • Značka Blue Angelkliknite sem a pozrite si zoznam zariadení Ricoh, ktoré dostali značku Blue Angel.
 • Carbon Disclosure Project – dosiahli sme hodnotenie „A“ pre prvenstvo v oblasti klímy a „B“ pre bezpečnosť vody. Viac informácií nájdete tu.
 • EPEAT – veľké množstvo našich zariadení dostalo hodnotenie Gold. Kliknite sem a pozrite si kompletný zoznam zariadení Ricoh a ich hodnotenie.

20181115 Ricoh awarded highest gold rating in EcoVadis global supplier survey for fourth year runningV roku 2018 spoločnosť Ricoh dostala štvrtý rok po sebe zlaté hodnotenie od EcoVadis. EcoVadis hodnotí dodávateľov zo 110 krajín a 150 odvetví; hodnotí firemné zásady, iniciatívy a úspechy v oblasti životného prostredia, postupov pri zamestnávaní, postupov čestného podnikania a dodávateľského reťazca.
Pozrite si viac informácií o environmentálnych značkách..

Prevencia znečisťovania

Prevádzky
Máme štyri globálne výrobné uzly v Japonsku, ázijskom Tichomorí, Európe a Amerike. V každom výrobnom uzle podporujeme udržateľné environmentálne manažérstvo podľa medzinárodnej normy ISO 14001. Viac informácií o certifikovaných pracoviskách nájdete po kliknutí sem.

Taktiež bojujeme proti znečisteniu a do roku 2020 chceme minimalizovať riziká chemických látok počas celého životného cyklu výrobku. Na monitorovanie údajov o chemických látkach používaných, vypúšťaných a zneškodňovaných v našich výrobných závodoch používame systém kontroly chemických látok.
Tento systém pomáha znižovať používanie chemických látok, zhromažďovať údaje a rýchlo reagovať na otázky získané z celého sveta.

Kliknite sem a pozrite si toho viac.

Výrobky
Všetky naše výrobky vyhovujú miestnej, vnútroštátnej a medzinárodnej legislatíve o ochrane zdravia a bezpečnosti. Pre všetky naše výrobky poskytujeme karty bezpečnostných údajov a informácie o výrobku týkajúce sa životného prostredia.

Viac informácií získate po kliknutí sem.

Biodiverzita a environmentálna sociálna zodpovednosť podnikov

Zachovanie biodiverzity
Zaviazali sme sa chrániť biodiverzitu a ekosystémy pred rôznymi hrozbami – väčšina z nich je spôsobená ľuďmi (vrátane znečistenia, zmeny klímy a nadmerného využívania zdrojov) - nabádame našich zamestnancov, aby aktívne participovali v rámci:

 • Sociálnych príspevkov: Mestám a obciam, kde pôsobíme, prispievame financovaním, darovaním tovarov a účasťou na sociálnych a environmentálnych aktivitách.
 • Projektov záchrany lesného ekosystému: Od roku 1999 podporujeme v spolupráci s miestnymi mimovládnymi organizáciami, mestami a obcami projekty globálnej záchrany lesov.

Viac informácií o našich projektoch zachovania biodiverzity nájdete po kliknutí sem alebo si prečítajte našu politiku skupiny Ricoh týkajúcu sa biodiverzity.


Ricoh Global Eco Action

Zamestnanci spoločnosti Ricoh po celom svete každoročne v priebehu júna demonštrujú svoj záväzok voči životnému prostrediu tým, že sa zúčastňujú na miestnych aktivitách na oslavu a podporu Svetového dňa životného prostredia.

Kliknite sem a prečítajte si viac o našich celosvetových aktivitách.

Oblasti nášho záujmu

 • Socialna oblasť

  Socialna oblasť

  Je pre nás dôležité mať pozitívny a dlhodobý vplyv na mestá a obce, kde žijeme a pracujeme. Zistite, ako to dosahujeme.

 • Ekológia

  Ekológia

  Náš záväzok chrániť planétu nie je len redukovanie našej environmentálnej stopy. Aj našich zákazníkov podporujeme, aby znižovali svoju stopu.

 • Riadenie a politiky

  Riadenie a politiky

  Našim záväzkom je viesť našu spoločnosť bezúhonne, podľa najprísnejších etických noriem a v súlade so zákonmi a nariadeniami jednotlivých odvetví.

 • Informácie o produkte pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť

  Informácie o produkte pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť

  Zistite viac o ekologických, zdravotných a bezpečnostných vlastnostiach našich výrobkov a medzinárodných normách, ktoré dodržiavajú.