Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Životné prostredie

Aby sme znížili dopad našich vlastných prevádzok na životné prostredie a pomohli našim obchodným partnerom urobiť to isté, stanovili sme globálne environmentálne ciele do roku 2030 a 2050, ktoré sú v súlade s Cieľmi udržateľného rozvoja OSN a Parížskou dohodou.

Náš vplyv na životné prostredie

V rámci týchto cieľov sme sa zaviazali používať aspoň 63 % všetkých priamych emisií skleníkových plynov z našich výrobných závodov, kancelárií a vozidiel do roku 2030 a 100 % do roku 2050.Naša environmentálna stopa

Naša environmentálna stopa

Aby sme značne znížili našu ekologickú stopu, v našich snahách sa zameriavame na nasledujúce oblasti:

  • Šetrenie energie a zabránenie globálnemu otepľovaniu
  • Šetrenie zdrojov a recyklovanieObehové hospodárstvo

Obehové hospodárstvo

Prispievame k realizácii obehového hospodárstva propagáciou zberu a recyklácie použitých výrobkov a globálneho využívania recyklovaných zdrojov.Služby riadenia udržateľnosti

Služby riadenia udržateľnosti

Naša spoločnosť v rámci Programu optimalizácie udržateľnosti ponúka rôzne riešenia ako podporu pre zákazníkov, aby zariadenia používali environmentálne zodpovedným spôsobom.Informácie o produkte pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť

Informácie o produkte pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť

Všetky naše výrobky sú v súlade s miestnymi, národnými a medzinárodnými zákonmi o ochrane zdravia a bezpečnosti.Biodiverzita a environmentálna sociálna zodpovednosť podnikov

Biodiverzita a environmentálna sociálna zodpovednosť podnikov

Zaviazali sme sa chrániť biodiverzitu a ekosystémy pred rôznymi hrozbami povzbudzovaním svojich zamestnancov, aby sa aktívne zúčastňovali:Náš záväzok na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja OSN

Prijímame kroky na dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja OSN.

Prečítajte si viac