homeback to menu
Prehľad

Meníme prístup k práci

Technológia mení spôsob, akým pracujeme. V spoločnosti Ricoh sa staráme o to, aby bola zmena pozitívna pre vaše tímy aj vaše podnikanie. Asistujeme vám pri každom kroku vašej cesty s cieľom zaistiť bezproblémový prechod do plne digitálneho pracovného priestoru
Zoznámte sa s našimi kancelárskymi produktami
Obchodná služba
Digitálny pracovný priestor

Prístup odkiaľkoľvek

Hybridné a mobilné pracovné režimy formujú našu budúcnosť. Pri navrhovaní, integrovaní a podporovaní vašich digitálnych pracovných priestorov uplatňujeme holistický prístup, aby sme podporili zanietenosť zamestnancov podávať stále lepšie výkony.
Objavte naše riešenia digitálneho pracovného priestoru
Správa obchodných procesov

Synchronizáciou k úspechu

Manuálne úlohy už viac nemusia zdržiavať vašich zamestnancov. Optimalizujeme vaše obchodné procesy s cieľom umožniť zamestnancom podávať lepšie výkony; poskytujeme technológie, odborné znalosti a podporu na zefektívnenie a zjednodušenie procesov naprieč vašou spoločnosťou
Objavte všetky naše riešenia správy obchodných procesov
Cloud a infraštruktúra

Cloud ako univerzálne riešenie

Využitie plného potenciálu cloudu si vyžaduje správny plán a tím, ktorý ho dokáže zrealizovať. Poskytujeme cloudové riešenia a odborné znalosti, ktoré zvýšia vašu pružnosť, nákladovú efektívnosť, zabezpečenie vašich obchodných činností, a zároveň budú pokračovať v inováciách novej generácie.
Objavte všetky naše riešenia cloudu a infraštruktúry
Kybernetická bezpečnosť

Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie

Zariadenia s možnosťou pripojenia na internet vytvárajú nové zraniteľné miesta, ktoré sú ohrozené prípadnými kybernetickými útokmi. Pomôžeme vám prejsť do ofenzívy proti kybernetickému zločinu s využitím inteligentných služieb a riešení kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú zosúladené s vašimi kľúčovými obchodnými procesmi.
Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie
Digitálne skúsenosti

Nová úroveň skúseností

Vynikajúca zákaznícka skúsenosť sa začína vynikajúcou skúsenosťou zamestnancov. Náš vysokokvalifikovaný tím dátových špecialistov a vývojárov navrhuje, buduje, implementuje a poskytuje servis riešení, ktoré potrebujete na prekonanie očakávaní na každom kontaktnom mieste.
Zoznámte sa s riešeniami pre Digitálne skúsenosti
Grafická komunikácia

Pripravte firmu na budúce výzvy

Možnosti tlače sú nekonečné. Spoločnosť Ricoh vám pomáha pri rozvoji, digitalizácii a vytváraní výhody udržateľného podnikania. Poskytuje riešenia v oblasti hardvéru, softvéru a služieb, ktoré prinášajú nové možnosti profesionálnej tlače.
Objavte všetky naše riešenia grafickej komunikácie
Graphic Communication
Kancelárske produkty a softvér

Najlepšia kvalita vo svojej triede

Spoločnosť Ricoh je dobre známa vysokokvalitnými tlačiarňami, digitálnymi duplikátormi a multifunkčnými zariadeniami (tlač/skener/kopírovanie). K dispozícii je veľa variantov líšiacich sa rýchlosťou, rozmermi a funkciami, takže si môžete vybrať z modelov a vlastností, ktoré najviac vyhovujú vašej pracovnej skupine, kancelárii alebo učebni.
Zoznámte sa s kancelárskymi produktami a softvérom
Prehľad

Podpora produktov a služieb

Kompletná podpora produktov a služieb – všetko potrebné na jednom mieste. Poskytujeme podporu, poradenstvo a riešenia na udržanie chodu vašej firmy.
Získajte podporu
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Všetko na jednom mieste

Nájdete tu novinky týkajúce sa nášho podniku, informácie o produktových inováciách a ľuďoch, ako aj o podujatiach, ktoré organizujeme a navštevujeme.
Nenechajte si ujsť žiadne informácie
News and events from Ricoh
Spoločnosť

Kto sme a čo robíme

V spoločnosti Ricoh sa vždy usilujeme vypočuť hlasy našich zákazníkov a poskytovať vám inovatívne riešenia, produkty a služby, ktoré sú v súlade s vašimi podnikateľskými cieľmi. Snažíme sa pridávať hodnotu k vašim službám a produktom. Prispôsobujeme sa meniacim sa podnikateľským prostrediam.
Zistite viac o spoločnosti Ricoh
Prehľad

Budeme radi, keď sa ozvete

Či už máte otázku týkajúcu sa cien našich riešení alebo produktov, potrebujete pomoc so správou vášho účtu alebo už používate naše produkty a máte otázku v súvislosti s podporou, náš tím je vám pripravený pomôcť.
Kontaktujte nás
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Pomáhame vám udržať krok pred konkurenciou

Objavte a prečítajte si naše najnovšie poznatky o tom, čo je najdôležitejšie v rámci obchodných riešení.
Prieskumy
Ricoh Insights - Overview
Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Riadenie dodávateľského reťazca

Etický kódex pre dodávateľov skupiny spoločností Ricoh

Etický kódex pre dodávateľov skupiny spoločností Ricoh zahŕňa témy vrátane ľudských práv, zachovania životného prostredia a od roku 2016 aj klauzulu o slobode združovania podľa Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (MOP). Očakávame, že naši dodávatelia budú dodržiavať tieto zásady a budú realizovať svoje podnikateľské aktivity podľa rovnakých etických noriem.

Prečítajte si Etický kódex pre dodávateľov spoločnosti Ricoh

Ľudské práva v rámci dodávateľského reťazca

Neustále posudzujeme riziká ohrozenia ľudských práv v rámci dodávateľského reťazca, aby sme identifikovali riziká a stanovili ciele. V roku 2017 sme zaviedli princíp sebahodnotenia na základe dôležitých medzinárodných noriem v súlade s Hlavnými zásadami v oblasti podnikania a ľudských práv OSN.

Kliknite sem a pozrite si ďalšie informácie.

Redukovanie environmentálneho vplyvu nášho dodávateľského reťazca

Máme 21 hlavných výrobných závodov v Japonsku, Amerike, Európe, Číne, Ázii a Tichomorí. Na efektívne a udržateľné poskytovanie našich výrobkov a služieb našim zákazníkom po celom svete máme globálne koordinovaný prístup k navrhovaniu, informačným systémom a ďalším funkciám od obstarávania až po zber a recykláciu. Zosúladením našich procesov a redukovaním odpadu z obalov, prepravy a skladovania môžeme značne znížiť environmentálny vplyv nášho dodávateľského reťazca.

Kliknite sem a pozrite si ďalšie informácie.

Audity u dodávateľov

V roku 2009 sme zaviedli systém sebahodnotenia týkajúci sa sociálnej zodpovednosti podnikov, aby sme našim dodávateľom pomohli zaviesť proces „plánovania, realizácie, kontroly a krokov“. Tento prístup zabezpečuje, že všetci naši dodávatelia spĺňajú rovnaké normy týkajúce sa ľudských práv, zachovania životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti a ostatných kľúčových oblastí. Na základe výsledkov sebahodnotenia identifikujeme všetky oblasti vyžadujúce zlepšenie a poskytujeme podporu, aby naši dodávatelia mohli splniť tú správnu normu.

Kliknite sem a pozrite si ďalšie informácie.

Zdroje konfliktných minerálov

Naša spoločnosť dôrazne podporuje pravidlo týkajúce sa konfliktných minerálov, ktoré prijala Americká komisia pre cenné papiere a burzy (SEC) v roku 2012. Pravidlo vyžaduje, aby spoločnosti kótované na burze poskytli SEC správu o používaní konfliktných minerálov z Konžskej demokratickej republiky a okolitých krajín.

Trvalo pracujeme na zlepšení transparentnosti v rámci nášho dodávateľského reťazca s cieľom zaistiť postupy používania zodpovedne získavaných minerálov. Sme tiež aktívny člen „Obchodnej pracovnej skupiny pre zodpovedne získavané minerály“, ktorú v máji 2012 založila Japonská asociácia elektronického a informačného priemyslu (JEITA). Od roku 2013 v spolupráci s našimi dodávateľmi vykonávame každoročnú kontrolu obstarávania zodpovedne získavaných minerálov.


Ak potrebujete viac informácií, kliknite sem.


Naše snahy v oblasti udržateľnosti

 • Sustainability

  Prehľad udržateľnosti

  V spoločnosti Ricoh veríme, že dosiahnutie dokonalej rovnováhy medzi ľuďmi, planétou a prosperitou v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN nám pomôže realizovať udržateľnejšiu budúcnosť.

 • Ekológia

  Ekológia

  Náš záväzok chrániť planétu nie je len redukovanie našej environmentálnej stopy. Aj našich zákazníkov podporujeme, aby znižovali svoju stopu.

 • Riadenie a politiky

  Riadenie a politiky

  Našim záväzkom je viesť našu spoločnosť bezúhonne, podľa najprísnejších etických noriem a v súlade so zákonmi a nariadeniami jednotlivých odvetví.