Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Sociálna oblasť

Naša filozofia Ricoh Way stanovuje poslanie, víziu a hodnoty spoločnosti Ricoh. Tieto jasné princípy slúžia ako základ všetkých našich podnikateľských aktivít a poskytujú rámec, ktorý usmerňuje naše správanie voči všetkým zainteresovaným stranám a navzájom medzi sebou.

Vďaka našim odbornostiam a popredným technológiám sme vyvinuli výrobky a služby, ktoré spĺňajú špecifické potreby našich klientov, zlepšujú kvalitu života a pomáhajú podporovať udržateľnú spoločnosť.

Náš sociálny dopad

V srdci našich základných princípov je silné vyhlásenie „Miluj svojho suseda“, ktoré nás inšpiruje, aby sme pozitívne pôsobili na mestá a obce, kde pôsobíme.Riadenie dodávateľského reťazca

Riadenie dodávateľského reťazca

Naším záväzkom je taktiež realizovať podnikateľské aktivity zodpovedným, férovým a etickým spôsobom, a to vo všetkých našich prevádzkach a na každom stupni nášho dodávateľského reťazca.

  • Etický kódex pre dodávateľov spoločnosti Ricoh
  • Ľudské práva v rámci dodávateľského reťazca
  • Redukovanie dopadu dodávateľského reťazca na životné prostredie
  • Audity u dodávateľov
  • Sledovanie zdrojov konfliktných minerálovCharitatívne partnerstvo

Charitatívne partnerstvo

Sme hrdí na to, že môžeme podporiť výskum Alzheimerovej choroby zvyšovaním povedomia o demencii a prostredníctvom mnohých dobrovoľníckych a zbierkových aktivít.Diverzita a inklúzia

Diverzita a inklúzia

Zaviazali sme sa k vytvoreniu rozmanitého a inkluzívneho prostredia, v ktorom môžu zamestnanci do práce vkladať celé svoje ja.Náš záväzok na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja OSN

Prijímame kroky na dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja OSN.

Prečítajte si viac