Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Riadenie a politiky

Riadenie

Riadenie a politiky našej spoločnosti odrážajú náš silný záväzok viesť našu spoločnosť bezúhonne, podľa najprísnejších etických noriem a v súlade so zákonmi a odvetvovými nariadeniami. Taktiež očakávame, že naši dodávatelia budú dodržiavať rovnaké normy a náš Etický kódex dodávateľov spoločnosti Ricoh.
Náš záväzok na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja OSN

Prijímame kroky na dosiahnutie Cieľov udržateľného rozvoja OSN.

Prečítajte si viac