Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Ricoh prieskumy


Shaping small business recovery

Keď sa začalo šíriť ochorenie Covid-19, podniky boli nútené takmer cez noc prejsť na prácu na diaľku na plný úväzok. Zatiaľ čo sa mnoho malých podnikov dokázalo krátkodobo adaptovať, pri návrate na fyzické pracoviská sa objavili nové výzvy.

S modernejšou pracovnou silou, ktorá je viac fragmentovaná než kedykoľvek predtým, je teraz zrejmé, že urýchlenie digitálnej transformácie bude pre dlhodobý úspech týchto firiem nevyhnutné.

Táto nová správa spoločnosti Ricoh Europe spolu s výskumom uskutočneným agentúrou Opinium Research skúma skúsenosti s prácou na diaľku v malom podniku počas pandémie. Odhaľuje kľúčové trendy a bolestivé body a poskytuje vlastníkom malých firiem návod, ako v búrlivom období napredovať.


Malé podniky riskujú stratu svojich najlepších talentov kvôli frustrácii z technológií pri práci na diaľku

Malé podniky riskujú stratu svojich najlepších talentov kvôli frustrácii z technológií pri práci na diaľku

Keď sa vlastníci firiem spamätajú z dopadov globálnej pandémie, pracovníci očakávajú, že ich zamestnávateľ ponúkne moderný prístup k tomu, ako a kde pracujú – alebo si začnú hľadať vyhovujúcejšie pracoviská. 

Je to výzva, ktorá neúmerne ovplyvňuje malé podniky. Viac ako štvrtina (27%) európskych pracovníkov v malých podnikoch uvažuje o zmene zamestnania za miesto, ktoré je lepšie vybavené na prácu na diaľku. Prečo? Problémy s komunikáciou a technológiami sťažujú 29% pracovníkov motiváciu a angažovanosť pri práci na diaľku. A 48% sa tiež musí pri práci na diaľku spoliehať na svoje vlastné vybavenie, pretože im ho spoločnosť neposkytla. 

Aj keď digitálna transformácia mohla byť dlhodobým plánom, malé podniky musia teraz svoje plány urýchliť. Bez technológií, ktoré zamestnancom umožnia ľahkú a bezpečnú prácu odkiaľkoľvek, čelia vlastníci firiem úniku mozgov ich špičkových talentov. A to môže podkopať budúci úspech firmy.

Prečítajte is celý článok