Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Future of print


Tlač bola vždy vnímaná len ako biela škatuľa v rohu kancelárie. Vnímanie sa s vývinom technológií tlače veľmi rýchlo mení a tlač sa stáva základnou súčasťou procesov výroby a produkcie. Spoločnosti z oblasti zdravotnej starostlivosti a farmácie vyrábajú pomocou 3D tlače protézy končatín pre konkrétnych pacientov. V oblasti maloobchodu dodávatelia vyrábajú obuv a tlačia dizajny na požiadavku, čím znižujú zbytočné zásoby na sklade. V oblasti vzdelávania si môžu študenti kupovať prispôsobené učebnice, čo znižuje náklady a zlepšuje učenie.
 
Nová štúdia spoločnosti Ricoh Europe, realizovaná spoločnosťou Coleman Parkes skúma, ako nové technológie tlače pomáhajú pretvárať priemyselné odvetvia a otvárajú nové príležitosti firmám po celom kontinente.
 
Prieskum prebehol v máji 2018 a zúčastnilo sa ho 3150 respondentov z firiem všetkých veľkostí z Rakúska, Belgicka, Luxemburska, Českej republiky, Dánska, Fínska, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Talianska, Holandska, Nórska, Poľska, Portugalska, Ruska, Slovenska, Južnej Afriky, Španielska, Švédska, Švajčiarska, Turecka, Spojeného kráľovstva a Írska.


Pre riaditeľov európskych firiem je tlač stredobodom pozornosti pre podporu inovácií a agility

Pre riaditeľov európskych firiem je tlač stredobodom pozornosti pre podporu inovácií a agility

Riaditelia firiem musia prehodnotiť, akú úlohu zohráva tlač v ich organizácii. Tlač sa zásadným spôsobom presunula do popredia, 69 % riaditeľov verí, že tlač umožní vitálne zisky a 67 % ju používa na zaistenie konkurenčnej odlišnosti. 

Nové možnosti tlače ponúkajú základy pre strategickú agilitu a inovačné zlepšenia. 39 % začalo využívať nové technológie tlače kvôli umelej inteligencii a automatizácii.

Prečítajte si celý článok


Nové tlačové technológie prinesú revolúciu v sektore zdravotnej starostlivosti

Nové tlačové technológie prinesú revolúciu v sektore zdravotnej starostlivosti

Väčšina expertov z oblasti zdravotnej starostlivosti využíva nové technológie tlače ako pomôcku na zlepšenie presnej diagnostiky a zníženie úmrtnosti.
Inovácie tlače využívajú aj na rýchlu výrobu prispôsobených implantátov a protéz, čo vedie k skrátenému pobytu pacientov v nemocnici.

Prečítajte si celý článok


Digitálna výroba a 3D tlač sú novými zručnosťami

Digitálna výroba a 3D tlač sú novými zručnosťami

Väčšina vedúcich pracovníkov z oblasti vysokoškolského vzdelávania uvádza, že nové zručnosti získané používaním technológií, ako je digitálna výroba a 3D tlač, sú rozhodujúce pre úspech pri vzdelávaní a príprave študentov na vstup na pracovný trh. 

66 % hovorí, že investovanie do novej technológie tlače je kľúčovou cestou na prilákanie nových študentov a zvýšenie jejich spokojnosti.

Prečítajte si celý článok


Zavedenie nových tlačových technológií na využitie zmien v požiadavkách zákazníkov

Zavedenie nových tlačových technológií na využitie zmien v požiadavkách zákazníkov

Odvetvie finančných služieb v súčasnosti prechádza masívnymi zmenami. Zavedené banky v celej Európe prechádzajú na prístup preferujúci digitalizáciu, aby udržali krok s novými konkurentami a začínajúcimi spoločnosťami. 

83 % lídrov z odvetvia finančných služieb verí, že očakávania zákazníkov smerujúce k bezpapierovej interakcii a prispôsobenému bankovníctvu budú pre odvetvie výzvou a používanie nových technológií tlače budú nevyhnutné pre zvýšenie agility a schopnosti uspokojiť tieto požiadavky.

Prečítajte si celý článok


Maloobchodníci sa prikláňajú k tlači s cieľom prispôsobiť výrobky a urýchliť dodanie

Maloobchodníci sa prikláňajú k tlači s cieľom prispôsobiť výrobky a urýchliť dodanie

V boji o udržanie zákazníkov musia maloobchodníci rýchlo predvídať a prispôsobiť sa meniacim sa spotrebiteľským preferenciám. 

84 % lídrov firiem uvádza, že zákazníci požadujú kratšie časy dodania, a 74 % uvádza nárast potreby prispôsobených výrobkov, pričom nové technológie tlače ponúkajú najlepšie riešenie na dosiahnutie konkurenčnej výhody. Konkrétne 3D tlač a tlač na zákazku umožňujú maloobchodníkom efektívnejšie plniť objednávky, a to prepojením digitálnych a fyzických objektov.

Prečítajte si celý článok


Maximálne využitie tlače, aby ste s menej prostriedkami urobili viac

Maximálne využitie tlače, aby ste s menej prostriedkami urobili viac

Stále väčší počet malých a stredných podnikov prehodnocuje svoj vzťah k tlači. 3D tlač a iné formy nových technológií tlače umožňujú prekonať mnoho prekážok, ktoré predtým stáli na ceste stúpania a rastu.
Kvôli zníženiu nákladov na skladovanie, rýchlejšiemu reagovaniu na potreby zákazníkov a eliminovaniu problémov s dodávateľmi a expedovaním už 44 % malých a stredných podnikov využíva technológiu 3D tlače a 30 % plánuje v priebehu dvoch rokov svoje investície.

Prečítajte si celý článok