Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Empowering Europe's Mid-Market


Príprava manažérov IT zo stredne veľkých firiem na úspech

Väčšina IT manžérov zavádza stratégie digitálnej transformácie niekoľko rokov. Pandémia ochorenia COVID-19 otriasla mnohými firmami v základoch. Zatiaľ čo základy, ktoré IT tímy vytvorili, doteraz slúžili dobre, pandémia odhalila silné aj slabé stránky organizácie. 

Táto nová správa spoločnosti Ricoh Europe spolu s výskumom uskutočneným agentúrou Opinium Research skúma skúsenosti zamestnancov s prácou na diaľku počas pandémie. Identifikuje kľúčové trendy a slabiny, ktoré bránia podnikom napredovať. Poskytuje IT manažérom v stredne veľkých firmách poradenstvo pri plnení požiadaviek pracovníkov a zákazníkov na prekonanie nadchádzajúceho neistého obdobia.


Problémy pri práci na diaľku bránia stredne veľkým firmám v úspechu

Problémy pri práci na diaľku bránia stredne veľkým firmám v úspechu

Stredne veľké firmy pociťujú náklady súvisiace s prácou na diaľku. Technologické prekážky majú vplyv na produktivitu, spoluprácu a to, ako zákazníkom prinášať výsledky – čo sťažuje prosperitu po pandémii. 

Manažéri IT musia vyzbrojiť tímy nástrojmi, aby boli pri práci na diaľku efektívnejší. Štvrtina (24 %) zamestnancov v stredne veľkých firmách tvrdí, že nemá nástroje na dosahovanie výsledkov pre zákazníkov a 27 % nemá vybavenie na primeranú spoluprácu so svojimi kolegami. Nemá to vplyv len na produktivitu, no aj na morálku a zdravie zamestnancov, čo ešte viac sťažuje firmám, aby po pandémii uspeli. 

Ak je v organizácii nízka morálka a nedokáže pracovať synchronizovane, a to od poštových podateľní cez finančné tímy až po obchodných zástupcov, zákazníci tým strácajú. Prispieva to nielen ku krátkodobému narušeniu činností v rámci organizácie, ale ovplyvňuje to aj širší obchodný rast.

Prečítajte is celý článok