Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Zamestnávateľov trápi produktivita ľudí pri práci na diaľku, väčšina z nich však neinvestuje do riešení

Ricoh Europe, Londýn, 21. september 2021 – Nový prieskum spoločnosti Ricoh Europe odhaľuje, že napriek obavám o výnosy zamestnávatelia neinvestujú do technológií, aby podporili produktivitu svojich pracovníkov na diaľku.

Od nástupu pandémie koronavírusu v Európe, ktorá prinútila spoločnosti zavádzať pracovné postupy na diaľku, prešlo viac ako 18 mesiacov a viac ako tretina (36%) zamestnávateľov tvrdí, že ich spoločnosť poskytla nástroje a technológie na udržanie produktivity zamestnancov pri práci 
odkiaľkoľvek. Napriek nedostatočnému zavádzaniu nových riešení si je väčšina zamestnávateľov (53%) vedomá toho, že investície do umelej inteligencie a automatizácie zvyšujú produktivitu kombinovanej pracovnej sily. Tieto zistenia vychádzajú z prieskumu Ricoh Europe z minulého mesiaca, ktorý zistil, že dve tretiny (65%) zamestnávateľov plne nedôverujú svojim zamestnancom pracujúcim na diaľku.

Prieskum vykonaný spoločnosťou Opinion Matters v mene Ricoh Europe oslovil 1500 respondentov s rozhodovacou právomocou v spoločnostiach naprieč celým kontinentom. Zistenia poukazujú na to, že zamestnávatelia nechápu, čo obmedzuje produktivitu ich personálu.

Zdá sa, že zamestnávatelia značne preceňujú čas zamestnancov strávený úlohami, ktoré majú pre klientov skutočnú hodnotu, zatiaľ čo zamestnanci vravia, že sú zaneprázdnení menej dôležitou prácou. Väčšina zamestnávateľov (69%) si myslí, že ich zamestnanci sa každodenne venujú vysoko hodnotným aktivitám až 180 minút, zatiaľ čo v porovnaní s tým zamestnanci pri kladení podobnej otázky v marci tohto roku uviedli 73 minút.

Nedostatočné investície do technológií, ktoré by zamestnancom umožnili pracovať produktívne 
odkiaľkoľvek, naznačuje, že zamestnávatelia nie sú pripravení na podstatu kombinovanej práce. Viac ako polovica (54%) európskych manažérov s právomocou prijímať rozhodnutia verí, že spolupráca v kancelárii je životne dôležitá pre budúci úspech ich spoločnosti. Napriek tomu iba 27% z nich verí tomu, že ich spoločnosť sa v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov vráti k päťdňovému pracovnému týždňu v kancelárii - čo tiež naráža na ich nepostačujúce investície do nástrojov pre kombinovanú prácu.

David Mills, generálny riaditeľ Ricoh Europe, hovorí: „Zamestnávatelia si nepochybne vážia osobnú spoluprácu – avšak musia citlivo nastaviť rovnováhu medzi ochranou kultúry a zmyslom pre tím, ktorý zvyčajne najlepšie pociťujeme pri práci v kancelárii, a hodnotami kombinovanej práce. Je dôležité mať na pamäti, že z technológie zvyšujúcej produktivitu pri kombinovanej práci budú mať rovnako osoh aj ľudia v kancelárii. To platí predovšetkým pre automatizáciu a nástroje založené na umelej inteligencii, ktoré zamestnanci stále viac vyžadujú, pretože ich oslobodzujú od opakujúcej sa práce s nízkou hodnotou a môžu sa zamerať na hodnotnejšie úlohy.“

Nicola Downing, COO, Ricoh Europe, dodáva: „Za posledných 18 mesiacov prežili spoločnosti viac problémov než je bežné. Aj keď preukázali neuveriteľnú odolnosť, riskujú stratu talentovaných ľudí, ktorí s nimi vytrvali počas pandémie, ak neinvestujú do technológie, zvyšujúcej produktivitu v období kombinovanej práce aj po ňom. Zamestnávatelia by mali pamätať na to, že zavedenie kombinovaných pracovných postupov kladúce pri rozhodovaní potreby zamestnancov na prvé miesto, je prejavom odhodlania a pochopenia výziev, ktorým títo pracovníci čelili, a takisto zvyšujú produktivitu a podporujú lojalitu.“

Kliknite sem a zistite, ako vám spoločnosť Ricoh môže pomôcť podporiť vašich zamestnancov a umožniť kombinovanú prácu vo vašom podniku.

| O spoločnosti Ricoh |

Ricoh podporuje digitálne pracoviská  využívajúce inovatívne technológie a služby, ktoré ľuďom umožňujú pracovať efektívnejším spôsobom.

S vycibrenými znalosťami a organizačnými schopnosťami, ktoré sa rozvíjali v priebehu 85-ročnej histórie, je spoločnosť Ricoh popredným poskytovateľom riešení pre správu dokumentov, IT služieb, komunikačných služieb, komerčnej a priemyselnej tlače, digitálnych fotoaparátov a priemyselných systémov.

Skupina Ricoh, so sídlom v Tokiu, má hlavné prevádzky po celom svete a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Vo finančnom roku, ktorý sa skončil marci 2021,  skupina Ricoh Group dosiahla celosvetové tržby vo výške 1 682 miliárd jenov (približne 15,1 miliárd USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh-europe.com.

© 2021 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: