Zamestnávatelia čelia výzve "kreativity", nie pracovnej apatie
27.10.2022

Zamestnávatelia čelia výzve "kreativity", nie pracovnej apatie

  • Len 4 % zamestnancov tvrdia, že v práci robia "potrebné minimum", čo naznačuje, že problémom nie je "tichý útlm", ale nedostatok zmysluplnej a naplňujúcej práce 
  • 64 % by ich práca bavila viac, keby mali priestor na tvorivé úlohy

Ricoh Europe, Londýn, 27. októbra 2022 - Nový prieskum, ktorý dnes zverejnila spoločnosť Ricoh Europe, odhaľuje, že väčšina zamestnancov hľadá v práci viac podnetov a kreativity, čo naznačuje, že zamestnávatelia musia urobiť viac pre to, aby im poskytli prácu, ktorá ich napĺňa. 

Prieskum, ktorý pre spoločnosť Ricoh Europe uskutočnila spoločnosť Opinium, sa týkal 6 000 zamestnancov a 1 500 riadiacich zamestnancov s rozhodovacími právomocami naprieč Spojeným kráľovstvom, Írskom, Francúzskom, Nemeckom, Talianskom, Holandskom a Španielskom. Je v rozpore s fenoménom "tichého útlmu" prezentovaným na sociálnych sieťach. 82 % zamestnancov sa v práci označuje za "angažovaných", pričom 65 % tvrdí, že ich práca baví. Napriek tomu, že sa zamestnanci cítia do istej miery spokojní, pretrváva medzi nimi napätie a prekážky, ktoré im bránia v tom, aby boli produktívnejší a kreatívnejší..

Tlak na životné náklady v kombinácii s nedostatočným uspokojením v práci môže nútiť zamestnancov uvažovať o nových príležitostiach. Takmer polovica (44 %) uviedla, že je pripravená zmeniť prácu, ak by sa objavila " vhodná príležitosť". Napriek tomu veľká časť firiem neberie vážne obavy o pracovnú pohodu alebo výšku platu, keďže 52 % riadiacich zamestnancov si myslí, že zamestnanci by mali byť "vďační", že vôbec majú prácu. 

Skutočnou výzvou pre zamestnávateľov je nájsť spôsob, ako poskytnúť kreatívnejšiu a uspokojujúcejšiu prácu, ktorá bude pozitívnym prínosom pre ich spoločnosť, namiesto zaťažovania zamestnancov opakujúcimi sa, namáhavými alebo administratívnymi úlohami. Zameranie sa na skúsenosti zamestnancov s využitím spoľahlivých technológií, ako je napríklad automatizácia, by mohlo byť súčasťou riešenia, ktoré pomôže oslobodiť zamestnancov od zaťažujúcich a málo motivujúcich úloh.

Takmer dve pätiny (39 %) pracovného dňa zamestnáva ľudí administratíva alebo prekonávanie technologických prekážok, čo znamená, že tímy majú menej času sústrediť sa na projekty prinášajúce firme skutočnú hodnotu. Bez opatrení a posunu k zaujímavejším činnostiam môžu spoločnosti utlmiť motiváciu zamestnancov a ich záujem o svoju prácu. Takmer dve tretiny (64 %) zamestnancov tvrdia, že by ich práca bavila viac, keby mali priestor na kreatívne úlohy.  

Správne nastavenie stratégie hybridnej práce je ďalším dôležitým spôsobom, ako môžu zamestnávatelia pomôcť podporiť naplnenie a pohodu v práci. Musia nájsť správnu rovnováhu medzi poskytnutím slobody a dôvery pri práci na diaľku a zároveň poskytnutí príležitostí na kľúčovú osobnú interakciu s kolegami. 

Takmer tri štvrtiny (72 %) zamestnancov tvrdia, že sa radi učia od iných, ktorí sú fyzicky nablízku, zatiaľ čo 63 % pracovníkov rado kombinuje prácu v kancelárii so spoločenskými aktivitami, ako sú stretnutia s priateľmi a návštevy po práci. Nedostatočné technológie však môžu brániť ľuďom v návrate do kancelárií a oslabujú hodnotu kancelárie ako priestoru pre spoluprácu a spoločenské vzťahy. Takmer tretinu (29 %) odradí od práce to, že rezervovať si stôl je príliš komplikované. 

Nicola Downing, generálna riaditeľka spoločnosti Ricoh Europe, hovorí: "Trend "tichého útlmu" podnietil diskusiu o rovnováhe medzi súkromným a pracovným životom a o ich hraniciach. Z nášho prieskumu vyplýva, že zamestnanci sa "neodhlasujú", ale chcú pracovať na projektoch, ktoré sú pre spoločnosť skutočným prínosom. V takomto náročnom prostredí pre pracovnú silu, s meniacimi sa pracovnými vzorcami po pandémii a zúriacej kríze životných nákladov, je na firmách, aby našli spôsoby, ako podporiť kultúru, v ktorej sú prioritami uspokojujúce spôsoby práce a kariérne možnosti. To znamená poskytnúť nástroje potrebné na odstránenie zbytočnej administratívy, odstrániť nedostatočné systémy a zamerať sa na úlohy, ktoré dvíhajú latku. Firmy, ktoré neurobia nič, riskujú, že sa zamestnanci obrátia inam."

Viac informácií nájdete na www.ricoh.sk.

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek.

Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam, ktoré spoločnosť Ricoh rozvíjala počas svojej 85-ročnej histórie, je popredným poskytovateľom digitálnych služieb, správy informácií a riešení pre tlač a vizualizáciu navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, má významné prevádzky naprieč celým svetom a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Na konci fiškálneho roku v marci 2022 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 1 758 miliárd jenov (približne 14,5 miliardy USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: 

Monika Pravdová

Marketing Executive

RICOH Slovakia s.r.o.

E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk

Mobile: +421 948 461 159

www.facebook.com/RicohSlovakia/

https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/

https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/

www.ricoh.sk