Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Zamestnanci malých firiem sa obávajú, že prídu o možnosť kombinovanej práce

Traja z piatich zamestnancov malých firiem predpokladajú, že po uvoľnení obmedzení v súvislosti s Covid-19 budú pracovať prevažne v kancelárii kvôli vysokej úrovni administratívnych a papierových procesov

Small business workers fear missing out on the hybrid work opportunity

Ricoh Europe, Londýn, 22. júl 2021 - Zamestnanci malých firiem naprieč celou Európou sa obávajú, že budú nútení vrátiť sa do kancelárie, pretože sa pri práci na diaľku nedokážu sústrediť na zákaznícke skúsenosti alebo rozvíjanie spoločnosti.

Takmer polovica (45%) tvrdí, že by boli produktívnejší, keby neboli natoľko zaťažovaní administratívou. Ťažkopádne a tradičné spôsoby práce bránia malým firmám dosiahnuť silnejšiu spodnú hranicu, pričom zamestnanci majú menej alebo obmedzený čas na ďalší predaj alebo navrhovanie nových obchodných modelov. A kým zamestnancom unikajú takéto príležitosti, svoju tvorivosť, motiváciu a pracovnú spokojnosť ubíjajú vykonávaním nevyhnutných úmorných a všedných úloh.

Podľa spozorovaných požiadaviek zamestnancov je hlavnou hnacou silou k ich návratu do kancelárie miera pracovnej záťaže, ktorá rastie kvôli nedostatku nástrojov na podporu prínosnejších úloh pri práci na diaľku a nepostačujúcim investíciám do automatizovaných procesov. Dvaja z piatich (40%) zamestnancov majú pri práci na diaľku ťažkosti s prístupom k poznatkom a informáciám z podnikových systémov, potrebných na poskytovanie lepších služieb klientom, čím sa obmedzujú rýchle, pohodlné a osobné služby, vďaka ktorým sú malé firmy známe. Toto by mohlo hrať do kariet väčším konkurentom, ktorých zamestnanci majú zvyčajne k dispozícii ľahší prístup k údajom nevyhnutných na optimalizáciu zákazníckej skúsenosti. Polovica respondentov prieskumu (51%) verí, že automatizované procesy sú skutočnou odpoveďou. Okrem zlepšenia pracovných skúseností by to podporilo úsilie udržať si špičkové talenty, ako sú napríklad predajcovia, ktorí sú často tvárou spoločnosti. V skutočnosti každý štvrtý (25%) uvažuje o prechode k zamestnávateľovi, ktorý má lepšie vybavenie pre prácu na diaľku. Automatizácia kľúčových procesov by zároveň podporila ich úsilie o zvýšenie lojality zákazníkov a upevnila postavenie malých firiem ako digitálne zdatnejších subjektov.

David Mills, generálny riaditeľ spoločnosti Ricoh Europe, hovorí: „Malé firmy nemusia mať rozpočet či dokonca potrebu úplne meniť svoje technologické zázemie. Ale aj skromné investície, ako napríklad umožniť tímom prístup k súborom na diaľku, môžu mať významné a okamžité účinky. Aj keď nie vlastnou chybou mnoho malých firiem nemá dostatočné znalosti nutné na efektívnu automatizáciu procesov pre dosiahnutie zásadnej úspory nákladov. Nájdenie spoľahlivej podpory v tomto smere by mohlo vytvoriť ten zásadný okamih pri položení základov pevného trvalého rastu do digitálneho veku.“

Kliknite sem a zistite, ako môže spoločnosť Ricoh pomôcť podporiť vašich zamestnancov a zlepšiť zákaznícku skúsenosť.

| O spoločnosti Ricoh |

Ricoh podporuje digitálne pracoviská  využívajúce inovatívne technológie a služby, ktoré ľuďom umožňujú pracovať efektívnejším spôsobom.

S vycibrenými znalosťami a organizačnými schopnosťami, ktoré sa rozvíjali v priebehu 85-ročnej histórie, je spoločnosť Ricoh popredným poskytovateľom riešení pre správu dokumentov, IT služieb, komunikačných služieb, komerčnej a priemyselnej tlače, digitálnych fotoaparátov a priemyselných systémov.

Skupina Ricoh, so sídlom v Tokiu, má hlavné prevádzky po celom svete a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Vo finančnom roku, ktorý sa skončil marci 2021,  skupina Ricoh Group dosiahla celosvetové tržby vo výške 1 682 miliárd jenov (približne 15,1 miliárd USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh-europe.com.

© 2021 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: