Zamestnanci malých firiem sa obávajú, že prídu o možnosť kombinovanej práce
22.07.2021

Zamestnanci malých firiem sa obávajú, že prídu o možnosť kombinovanej práce

Traja z piatich zamestnancov malých firiem predpokladajú, že po uvoľnení obmedzení v súvislosti s Covid-19 budú pracovať prevažne v kancelárii kvôli vysokej úrovni administratívnych a papierových procesov

Small business workers fear missing out on the hybrid work opportunity
Ricoh Europe, Londýn, 22. júl 2021 - Zamestnanci malých firiem naprieč celou Európou sa obávajú, že budú nútení vrátiť sa do kancelárie, pretože sa pri práci na diaľku nedokážu sústrediť na zákaznícke skúsenosti alebo rozvíjanie spoločnosti.

Takmer polovica (45%) tvrdí, že by boli produktívnejší, keby neboli natoľko zaťažovaní administratívou. Ťažkopádne a tradičné spôsoby práce bránia malým firmám dosiahnuť silnejšiu spodnú hranicu, pričom zamestnanci majú menej alebo obmedzený čas na ďalší predaj alebo navrhovanie nových obchodných modelov. A kým zamestnancom unikajú takéto príležitosti, svoju tvorivosť, motiváciu a pracovnú spokojnosť ubíjajú vykonávaním nevyhnutných úmorných a všedných úloh.

Podľa spozorovaných požiadaviek zamestnancov je hlavnou hnacou silou k ich návratu do kancelárie miera pracovnej záťaže, ktorá rastie kvôli nedostatku nástrojov na podporu prínosnejších úloh pri práci na diaľku a nepostačujúcim investíciám do automatizovaných procesov. Dvaja z piatich (40%) zamestnancov majú pri práci na diaľku ťažkosti s prístupom k poznatkom a informáciám z podnikových systémov, potrebných na poskytovanie lepších služieb klientom, čím sa obmedzujú rýchle, pohodlné a osobné služby, vďaka ktorým sú malé firmy známe. Toto by mohlo hrať do kariet väčším konkurentom, ktorých zamestnanci majú zvyčajne k dispozícii ľahší prístup k údajom nevyhnutných na optimalizáciu zákazníckej skúsenosti. Polovica respondentov prieskumu (51%) verí, že automatizované procesy sú skutočnou odpoveďou. Okrem zlepšenia pracovných skúseností by to podporilo úsilie udržať si špičkové talenty, ako sú napríklad predajcovia, ktorí sú často tvárou spoločnosti. V skutočnosti každý štvrtý (25%) uvažuje o prechode k zamestnávateľovi, ktorý má lepšie vybavenie pre prácu na diaľku. Automatizácia kľúčových procesov by zároveň podporila ich úsilie o zvýšenie lojality zákazníkov a upevnila postavenie malých firiem ako digitálne zdatnejších subjektov.

David Mills, generálny riaditeľ spoločnosti Ricoh Europe, hovorí: „Malé firmy nemusia mať rozpočet či dokonca potrebu úplne meniť svoje technologické zázemie. Ale aj skromné investície, ako napríklad umožniť tímom prístup k súborom na diaľku, môžu mať významné a okamžité účinky. Aj keď nie vlastnou chybou mnoho malých firiem nemá dostatočné znalosti nutné na efektívnu automatizáciu procesov pre dosiahnutie zásadnej úspory nákladov. Nájdenie spoľahlivej podpory v tomto smere by mohlo vytvoriť ten zásadný okamih pri položení základov pevného trvalého rastu do digitálneho veku.“
Kliknite sem a zistite, ako môže spoločnosť Ricoh pomôcť podporiť vašich zamestnancov a zlepšiť zákaznícku skúsenosť.

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek.

Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam, ktoré spoločnosť Ricoh rozvíjala počas svojej 85-ročnej histórie, je popredným poskytovateľom digitálnych služieb, správy informácií a riešení pre tlač a vizualizáciu navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, má významné prevádzky naprieč celým svetom a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Na konci fiškálneho roku v marci 2022 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 1 758 miliárd jenov (približne 14,5 miliardy USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: 

Monika Pravdová

Marketing Executive

RICOH Slovakia s.r.o.

E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk

Mobile: +421 948 461 159

www.facebook.com/RicohSlovakia/

https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/

https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/

www.ricoh.sk