Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Zabránenie odlivu mozgov z malých firiem

David Mills, CEO Ricoh Europe

Ricoh Europe, Londýn, 20. október 2020 - Ak by spoločnosti boli lode, tak Covid-19 by bol ľadovec, ktorý na ich trupoch zanechal diery. Pre malé podniky bol priebeh obzvlášť ťažký. Mnohí neboli vyzbrojení správnymi prostriedkami na prispôsobenie sa v takom krátkom čase. Namiesto toho sa spoliehali na svojich zamestnancov, aby zabezpečili ‚nech to funguje‘ a udržali tým podnik v činnosti.

Zabránenie odlivu mozgov z malých firiem

Nový výskum, zadaný spoločnosťou Ricoh Europe, odhaľuje, že takmer polovica (48%) pracovníkov v malých podnikoch musela počas pandémie používať svoju vlastnú technológiu, aby mohla pracovať na diaľku. Nie je prekvapivé, že tieto skutočnosti ohľadom zlej technológie a konektivity začínajú byť pre zamestnancov kameňom úrazu.

Pre malé firmy, ktoré sa nadobro ocitli v ére kombinovanej práce - kde môžu zamestnanci slobodne pracovať v kancelárii aj na diaľku – musí byť prioritou jedna konkrétna akcia: investícia do technológií. To je skutočne kľúčom k odomknutiu bezproblémovej spolupráce a optimalizácii pracovných skúseností zamestnancov. Akokoľvek drsne to znie, neschopnosť to zabezpečiť môže znamenať, že pandémiu neprežijú.

Prežívanie búrok v podobe Covid-19 a zároveň investovanie do technológií sa môže zdať ako plavba v neznámych vodách. Je to však nevyhnutné, aby sa zabránilo úniku mozgov z malých firiem.

Spolupráca na zmiešanom pracovisku
Prístup zamestnancov k práci sa mení, najmä pokiaľ ide o vnímanie toho, čo je potrebné na najlepší pracovný výkon. Ešte v minulom roku si iba 28% myslelo, že tradičné kancelárske priestory1 zaniknú o 10 rokov. Podľa štatistiky si to teraz myslí 48%2.

Vieme, že dopyt po kancelárii nezanikol - je naďalej cennou súčasťou pracovných skúseností a ekonomiky vo všeobecnosti.

Napriek tomu tieto zistenia nám napovedajú, že ak majú zamestnanci čo najlepšie poslúžiť zákazníkom a užívať si slobodu práce z akéhokoľvek miesta chcú, kanceláriu treba vybaviť správnou technológiou.

Keďže 24% zamestnancom malých firiem chýba technológia, ktorú potrebujú na to, aby pri práci na diaľku zo seba vydali maximum, je zrejmé, že toho treba ešte veľa urobiť. Zdroje malých firiem môžu byť obmedzené aj v priaznivejšej dobe, ale pre dobro svojich zamestnancov musia tieto spoločnosti investovať do správnej technológie. Je to jediný spôsob, ako zabezpečiť inteligentnejšiu, bezpečnejšiu a produktívnejšiu prácu.

Napĺňanie očakávaní zamestnancov
Zamestnanci nezostávajú nečinne sedieť. Zmeny budúcich vyhliadok sledujú s očakávaním a vzrušením. Náš výskum zistil, že 61% zamestnancov malých firiem je optimistických ohľadom možností budovania kariéry, ktorú môžu technológie na pracovisku umožniť. Viac ako polovica (55%) tiež verí, že ich zamestnávateľ investuje do technológií potrebných na splnenie budúcich pracovných požiadaviek.

Je očividné, že pracovníci čakajú na príležitosti, ako vyniknúť na technologicky vybavenom pracovisku. Malé firmy nemôžu nenaplniť tieto očakávania. Koniec koncov, ak tak nespravia, môže to viesť k tomu, že mnohí odídu ku konkurencii. V skutočnosti 27% pracovníkov malých firiem už uvažuje o zmene zamestnania na také, ktoré je lepšie vybavené na prácu na diaľku.

Návrat do kancelárie
Zatiaľ čo počet ľudí v kancelárii bude kolísať v závislosti od nárastu alebo poklesu prípadov pandémie, z dlhodobého hľadiska bude kancelária zohrávať kľúčovú úlohu pri návrate malých podnikov do starých koľají. Vieme, že keď nastane vhodný čas, mnohí ľudia sa do kreatívneho a spoločenského srdca pracoviska chcú vrátiť. Tento proces však nemožno urýchliť. Nútiť zamestnancov vrátiť sa, keď sa na to necítia byť pripravení, by mohlo mať nepriaznivý vplyv na ich vernosť spoločnosti. Je zrejmé, ale zásadné pamätať na to, že ľudia sa pri príchode do kancelárií musia cítiť sebaisto a bezpečne.

Stále ale existuje spôsob, ako to dosiahnuť. Zistili sme, že 40% zamestnancov malých firiem nie je spokojných s návratom na pracovisko bez pridaných bezpečnostných opatrení, ako sú skenery teploty a bezkontaktná tlač.

Myšlienky na záver
Malé podniky čelili v roku 2020 mnohým výzvam, vrátane obmedzeného peňažného toku, zníženého dopytu zákazníkov a rozptýlenej pracovnej sily. O to viac je však dôležité zamerať sa na budovanie odolnosti a rastu.

Investovanie do technológie, ktorá optimalizuje pracovné skúsenosti zamestnancov pri práci doma, v kancelárii alebo na polceste po celom svete, je prvým rozhodujúcim krokom. Vďaka tomu môžu malé podniky zabrániť potenciálnemu odlivu mozgov a plaviť sa ďalej smerom k digitálnemu veku.

Kliknite sem a zistite, ako vám môže spoločnosť Ricoh pomôcť vytvoriť z vášho malého podniku inteligentné a bezpečné pracovisko.

Zdroj: David Mills, CEO Ricoh Europe, LinkedIn

2V auguste 2020 spoločnosť Opinium uskutočnila prieskum v mene spoločnosti Ricoh Europe u 1 300 pracovníkov v malých firmách

| O spoločnosti Ricoh |

Ricoh podporuje digitálne pracoviská  využívajúce inovatívne technológie a služby, ktoré ľuďom umožňujú pracovať efektívnejším spôsobom.

S vycibrenými znalosťami a organizačnými schopnosťami, ktoré sa rozvíjali v priebehu 85-ročnej histórie, je spoločnosť Ricoh popredným poskytovateľom riešení pre správu dokumentov, IT služieb, komunikačných služieb, komerčnej a priemyselnej tlače, digitálnych fotoaparátov a priemyselných systémov.

Skupina Ricoh, so sídlom v Tokiu, má hlavné prevádzky po celom svete a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Vo finančnom roku, ktorý sa skončil marci 2021,  skupina Ricoh Group dosiahla celosvetové tržby vo výške 1 682 miliárd jenov (približne 15,1 miliárd USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh-europe.com.

© 2021 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: 
Monika Pravdová
Marketing Executive
RICOH Slovakia s.r.o.
Mobile: +421 948 461 159