homeback to menu
Prehľad

Meníme prístup k práci

Technológia mení spôsob, akým pracujeme. V spoločnosti Ricoh sa staráme o to, aby bola zmena pozitívna pre vaše tímy aj vaše podnikanie. Asistujeme vám pri každom kroku vašej cesty s cieľom zaistiť bezproblémový prechod do plne digitálneho pracovného priestoru
Zoznámte sa s našimi kancelárskymi produktami
Obchodná služba
Digitálny pracovný priestor

Prístup odkiaľkoľvek

Hybridné a mobilné pracovné režimy formujú našu budúcnosť. Pri navrhovaní, integrovaní a podporovaní vašich digitálnych pracovných priestorov uplatňujeme holistický prístup, aby sme podporili zanietenosť zamestnancov podávať stále lepšie výkony.
Objavte naše riešenia digitálneho pracovného priestoru
Správa obchodných procesov

Synchronizáciou k úspechu

Manuálne úlohy už viac nemusia zdržiavať vašich zamestnancov. Optimalizujeme vaše obchodné procesy s cieľom umožniť zamestnancom podávať lepšie výkony; poskytujeme technológie, odborné znalosti a podporu na zefektívnenie a zjednodušenie procesov naprieč vašou spoločnosťou
Objavte všetky naše riešenia správy obchodných procesov
Cloud a infraštruktúra

Cloud ako univerzálne riešenie

Využitie plného potenciálu cloudu si vyžaduje správny plán a tím, ktorý ho dokáže zrealizovať. Poskytujeme cloudové riešenia a odborné znalosti, ktoré zvýšia vašu pružnosť, nákladovú efektívnosť, zabezpečenie vašich obchodných činností, a zároveň budú pokračovať v inováciách novej generácie.
Objavte všetky naše riešenia cloudu a infraštruktúry
Kybernetická bezpečnosť

Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie

Zariadenia s možnosťou pripojenia na internet vytvárajú nové zraniteľné miesta, ktoré sú ohrozené prípadnými kybernetickými útokmi. Pomôžeme vám prejsť do ofenzívy proti kybernetickému zločinu s využitím inteligentných služieb a riešení kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú zosúladené s vašimi kľúčovými obchodnými procesmi.
Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie
Digitálne skúsenosti

Nová úroveň skúseností

Vynikajúca zákaznícka skúsenosť sa začína vynikajúcou skúsenosťou zamestnancov. Náš vysokokvalifikovaný tím dátových špecialistov a vývojárov navrhuje, buduje, implementuje a poskytuje servis riešení, ktoré potrebujete na prekonanie očakávaní na každom kontaktnom mieste.
Zoznámte sa s riešeniami pre Digitálne skúsenosti
Grafická komunikácia

Pripravte firmu na budúce výzvy

Možnosti tlače sú nekonečné. Spoločnosť Ricoh vám pomáha pri rozvoji, digitalizácii a vytváraní výhody udržateľného podnikania. Poskytuje riešenia v oblasti hardvéru, softvéru a služieb, ktoré prinášajú nové možnosti profesionálnej tlače.
Objavte všetky naše riešenia grafickej komunikácie
Graphic Communication
Kancelárske produkty a softvér

Najlepšia kvalita vo svojej triede

Spoločnosť Ricoh je dobre známa vysokokvalitnými tlačiarňami, digitálnymi duplikátormi a multifunkčnými zariadeniami (tlač/skener/kopírovanie). K dispozícii je veľa variantov líšiacich sa rýchlosťou, rozmermi a funkciami, takže si môžete vybrať z modelov a vlastností, ktoré najviac vyhovujú vašej pracovnej skupine, kancelárii alebo učebni.
Zoznámte sa s kancelárskymi produktami a softvérom
Prehľad

Podpora produktov a služieb

Kompletná podpora produktov a služieb – všetko potrebné na jednom mieste. Poskytujeme podporu, poradenstvo a riešenia na udržanie chodu vašej firmy.
Získajte podporu
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Všetko na jednom mieste

Nájdete tu novinky týkajúce sa nášho podniku, informácie o produktových inováciách a ľuďoch, ako aj o podujatiach, ktoré organizujeme a navštevujeme.
Nenechajte si ujsť žiadne informácie
News and events from Ricoh
Spoločnosť

Kto sme a čo robíme

V spoločnosti Ricoh sa vždy usilujeme vypočuť hlasy našich zákazníkov a poskytovať vám inovatívne riešenia, produkty a služby, ktoré sú v súlade s vašimi podnikateľskými cieľmi. Snažíme sa pridávať hodnotu k vašim službám a produktom. Prispôsobujeme sa meniacim sa podnikateľským prostrediam.
Zistite viac o spoločnosti Ricoh
Prehľad

Budeme radi, keď sa ozvete

Či už máte otázku týkajúcu sa cien našich riešení alebo produktov, potrebujete pomoc so správou vášho účtu alebo už používate naše produkty a máte otázku v súvislosti s podporou, náš tím je vám pripravený pomôcť.
Kontaktujte nás
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Pomáhame vám udržať krok pred konkurenciou

Objavte a prečítajte si naše najnovšie poznatky o tom, čo je najdôležitejšie v rámci obchodných riešení.
Prieskumy
Ricoh Insights - Overview
Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Zabezpečenie napĺňania a oslava spojenectva v tomto Ricoh Global SDGs Action Month

Nicola Downing, CEO Ricoh Europe

Ricoh Europe, Londýn, 07. júna 2022 - Napriek tomu, že vo svete podnikania nechýba neistota, jedno isté je: sme pevne v ére zamestnanca zameraného na cieľ.
Zabezpečenie napĺňania a oslava spojenectva v tomto Ricoh Global SDGs Action Month
V posledných rokoch prudko vzrástli výzvy, aby spoločnosti prijali preukázateľné záväzky v rámci agendy ESG. Nejde o nič hlboké alebo záhadné - ľudia jednoducho chcú pracovať pre dobré a zodpovedné spoločnosti (a nakupovať od nich). Nie je to len osobný postreh. Existuje množstvo článkov, štúdií a názorov, ktoré kladú skutočne zodpovednú spoločnosť medzi kľúčové kritériá pre potenciálnych zamestnancov (často ho nájdete medzi platom a možnosťou hybridnej práce).

Ale ako presne vyzerá zodpovedná a cieľavedomá spoločnosť? 

Som presvedčená, že všetky spoločnosti majú povinnosť (nielen voči sebe samým) preukázať svoj cieľavedomý prístup. To ide prirodzene ruka v ruke so zdravou a inkluzívnou firemnou kultúrou, v ktorej sú ľudia a planéta na prvom mieste. 

Každý rok v júni oslavujeme Ricoh Global SDGs Action Month. Cieľom tohto významného podujatia je posilniť náš záväzok voči cieľom trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDGs) tým, že podnikáme kroky na zníženie nášho vplyvu na životné prostredie a pomáhame riešiť sociálne problémy prostredníctvom podnikania. Tento rok sme z "naplnenia prostredníctvom práce" urobili ústrednú tému našich aktivít a osláv a zároveň si pripomíname mesiac priazne zameranej na " spolupatričnosť". Čo presne tým však myslíme? 

Veríme, že kreatívna práca a pridaná hodnota je to, čo robí prácu skutočne naplnenou - či už ide o prácu v rámci spoločnosti Ricoh, alebo o to, ako podporujeme našich zákazníkov v ich práci. Preto je naplnenie prostredníctvom práce ústredným bodom našej vízie pre rok 2036 - rok, v ktorom Ricoh dovŕši 100 rokov a oslávi storočie na čele inovácií na pracovisku. Naplnenie je pocit získaný z úspechu a sebarozvoja v dôsledku plnenia zaujímavých úloh, ktorý ďaleko presahuje rámec jednoduchého zvyšovania efektivity a produktivity práce. 

Z prieskumu, ktorý si objednala spoločnosť Ricoh Europe, vyplýva, že väčšina zamestnancov je presvedčená, že digitalizácia procesov zlepšuje ich prácu, pretože administratívne zaťaženie, nedostatok kancelárskych rezervačných systémov a nevhodné technológie pracovného toku obmedzujú skúsenosti zamestnancov, a tým aj pravdepodobnosť, že sa budú cítiť spokojne. Napriek tomu, že len 11 % európskych kancelárskych zemestnancov má prístup k nástrojom na automatizáciu pracovných postupov, 69 % z nich tvrdí, že automatizácia procesov zlepšuje ich prácu. "Lepšia práca" zvyčajne znamená "spokojnejší ľudia", čím sa od digitálnych iniciatív odvíja línia k spokojnejším zamestnancom. 

Ak prejdeme k nášmu zameraniu na Mesiac rozmanitosti (Pride Month), môže sa zdať, že pojem "spojenectvo" je v súčasnosti veľmi trendy. A to je v poriadku, pretože pozornosť je určite vítaná. Nemalo by to však brániť akejkoľvek interpretácii jeho nepochybného významu. Musíme tiež zabrániť tomu, aby sa stal obeťou obchodného kotla módnych slov. 

Jednoducho povedané, spojenec je osoba, ktorá aktívne podporuje kultúru inklúzie a usiluje sa o jej rozvoj. Deje sa tak prostredníctvom zámerného, pozitívneho a vedomého úsilia, ktoré prináša prospech ľuďom ako celku. Už dlho som zástancom zabezpečenia skutočnej rozmanitosti na pracovisku na všetkých úrovniach. Nie je žiadnym tajomstvom, že najlepšie nápady sa často rodia zo stretnutia rôznorodých talentov. Je predsa ťažké zabezpečiť vyvážený a rôznorodý pohľad, keď tí, ktorí sedia za stolom, majú rovnaké vlastnosti, pôvod, vzdelanie a pohľad na svet. Spojenectvo tiež slúži na to, aby všetkým pripomenul význam (a dôvody) podujatí, ako sú Pride, Mesiac černošskej histórie a Medzinárodný deň žien.

Bez ohľadu na vašu pozíciu vo firemnej hierarchii, pôvod, alebo presvedčenie vás všetkých vyzývam, aby ste v júni ale aj neskôr podporili ciele trvalo udržateľného rozvoja. Potenciál ziskov z naplnenia a inklúzie je stávka príliš vysoká na to, aby ste to nerobili.

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek.

Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam, ktoré spoločnosť Ricoh rozvíjala počas svojej 85-ročnej histórie, je popredným poskytovateľom digitálnych služieb, správy informácií a riešení pre tlač a vizualizáciu navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, má významné prevádzky naprieč celým svetom a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Na konci fiškálneho roku v marci 2022 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 1 758 miliárd jenov (približne 14,5 miliardy USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.


Kontakt pre médiá: 
Monika Pravdová
Marketing Executive
RICOH Slovakia s.r.o.
Mobile: +421 948 461 159