Uplatňovanie rovnosti a Medzinárodný deň žien
21.02.2023

Uplatňovanie rovnosti a Medzinárodný deň žien

Nicola Downing, generálna riaditeľka, Ricoh Europe

Ricoh Europe, Londýn, 21. februára 2023 - Hovorí sa, že každá oslava potrebuje tému. Vzhľadom na to, že Medzinárodný deň žien je oslavou sociálnych, ekonomických a kultúrnych úspechov, som rada, že nie je výnimkou z pravidla.

Uplatňovanie rovnosti a Medzinárodný deň žien

Témou tohtoročného sviatku je #EmbraceEquity (#UplatnujteRovnost) - výzva na vytvorenie skutočne inkluzívneho sveta. Na rozdiel od predchádzajúcich rokov si táto téma vyžaduje vysvetlenie. Rovnosť znamená, že každý jednotlivec alebo skupina ľudí má rovnaké zdroje alebo príležitosti. Rovnosť uznáva, že každý človek sa ocitá v odlišných podmienkach a sú mu k dispozícii presne také zdroje a príležitosti, ktoré sú potrebné na dosiahnutie rovnakého výsledku. Stručne povedané, rovnosť je cieľ, spravodlivosť je prostriedok na jeho dosiahnutie. Spravodlivosť môžeme zabezpečiť len prostredníctvom procesu rovnosti.

Otázka, ktorú si vedenie spoločnosti musí ďalej položiť, znie: Majú všetci kolegovia k dispozícii prostredie, vybavenie a zdroje špecifické pre úspech? To sa nemôže začať a skončiť prispôsobeným kancelárskym nábytkom a možnosťou pracovať na diaľku. Tieto možnosti sú síce vítané, ale sú čiastkové v porovnaní so spektrom individuálnych úprav potrebných na vytvorenie spravodlivých a férových podmienok.

Spoločnosť Ricoh Europe počas celého roka realizuje množstvo iniciatív a programov na podporu rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien na pracovisku. Patrí sem napr.:

  • Fórum ženského líderstva v regióne EMEA, ktorého cieľom je rozvíjanie kontaktov a napomáhanie spolupráce
  • Poradný výbor pre rozmanitosť a začlenenie, ktorý poskytuje poradenstvo predstavenstvu v oblasti osvedčených postupov a aktuálneho výhľadu
  • Program líderstva žien zameraný na budovanie efektívnej spolupráce s budúcimi líderkami firiem
  • Program mentoringu žien, ktorého cieľom je podpora rozvoja osobných zručností mentoriek a zároveň podpora zdieľania skúseností a názorov s mentormi (mužmi aj ženami)
  • Podporná politika materskej a otcovskej dovolenky

V centre našej obchodnej stratégie sú aj ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDG) vrátane cieľa SDG č. 5 "dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat".

Nedávnym významným úspechom pre nás osobne bolo to, že sa až 17 našich talentovaných kolegýň dostalo do finále súťaže Women in Sales Awards (Europe). Nadšenie a odhodlanie, ktoré preukázali od začiatku až do konca, bolo fenomenálne - rovnako ako skutočnosť, že zastúpenie spoločnosti Ricoh v ocenení predstavovalo 10 % všetkých finalistiek!

Bez ohľadu na veľkosť a pôsobnosť spoločnosti, v ktorej pracujete, podieľajte sa na tom, aby každý mal k dispozícii to, čo potrebuje na dosiahnutie úspechu. Vyzývam vás, aby ste tento Medzinárodný deň žien využili na podporu rovnoprávnosti a pomohli vytvoriť pevnejšie základy pre spravodlivejšiu budúcnosť.

Zdroj: Nicola Downing, generálna riaditeľka, Ricoh Europe

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek.

Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam, ktoré spoločnosť Ricoh rozvíjala počas svojej 85-ročnej histórie, je popredným poskytovateľom digitálnych služieb, správy informácií a riešení pre tlač a vizualizáciu navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, má významné prevádzky naprieč celým svetom a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Na konci fiškálneho roku v marci 2022 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 1 758 miliárd jenov (približne 14,5 miliardy USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: 

Monika Pravdová

Marketing Executive

RICOH Slovakia s.r.o.

E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk

Mobile: +421 948 461 159

www.facebook.com/RicohSlovakia/

https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/

https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/

www.ricoh.sk