homeback to menu
Prehľad

Meníme prístup k práci

Technológia mení spôsob, akým pracujeme. V spoločnosti Ricoh sa staráme o to, aby bola zmena pozitívna pre vaše tímy aj vaše podnikanie. Asistujeme vám pri každom kroku vašej cesty s cieľom zaistiť bezproblémový prechod do plne digitálneho pracovného priestoru
Zoznámte sa s našimi kancelárskymi produktami
Obchodná služba
Digitálny pracovný priestor

Prístup odkiaľkoľvek

Hybridné a mobilné pracovné režimy formujú našu budúcnosť. Pri navrhovaní, integrovaní a podporovaní vašich digitálnych pracovných priestorov uplatňujeme holistický prístup, aby sme podporili zanietenosť zamestnancov podávať stále lepšie výkony.
Objavte naše riešenia digitálneho pracovného priestoru
Správa obchodných procesov

Synchronizáciou k úspechu

Manuálne úlohy už viac nemusia zdržiavať vašich zamestnancov. Optimalizujeme vaše obchodné procesy s cieľom umožniť zamestnancom podávať lepšie výkony; poskytujeme technológie, odborné znalosti a podporu na zefektívnenie a zjednodušenie procesov naprieč vašou spoločnosťou
Objavte všetky naše riešenia správy obchodných procesov
Cloud a infraštruktúra

Cloud ako univerzálne riešenie

Využitie plného potenciálu cloudu si vyžaduje správny plán a tím, ktorý ho dokáže zrealizovať. Poskytujeme cloudové riešenia a odborné znalosti, ktoré zvýšia vašu pružnosť, nákladovú efektívnosť, zabezpečenie vašich obchodných činností, a zároveň budú pokračovať v inováciách novej generácie.
Objavte všetky naše riešenia cloudu a infraštruktúry
Kybernetická bezpečnosť

Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie

Zariadenia s možnosťou pripojenia na internet vytvárajú nové zraniteľné miesta, ktoré sú ohrozené prípadnými kybernetickými útokmi. Pomôžeme vám prejsť do ofenzívy proti kybernetickému zločinu s využitím inteligentných služieb a riešení kybernetickej bezpečnosti, ktoré sú zosúladené s vašimi kľúčovými obchodnými procesmi.
Eliminujte riziká ohrozujúce podnikanie
Digitálne skúsenosti

Nová úroveň skúseností

Vynikajúca zákaznícka skúsenosť sa začína vynikajúcou skúsenosťou zamestnancov. Náš vysokokvalifikovaný tím dátových špecialistov a vývojárov navrhuje, buduje, implementuje a poskytuje servis riešení, ktoré potrebujete na prekonanie očakávaní na každom kontaktnom mieste.
Zoznámte sa s riešeniami pre Digitálne skúsenosti
Grafická komunikácia

Pripravte firmu na budúce výzvy

Možnosti tlače sú nekonečné. Spoločnosť Ricoh vám pomáha pri rozvoji, digitalizácii a vytváraní výhody udržateľného podnikania. Poskytuje riešenia v oblasti hardvéru, softvéru a služieb, ktoré prinášajú nové možnosti profesionálnej tlače.
Objavte všetky naše riešenia grafickej komunikácie
Graphic Communication
Kancelárske produkty a softvér

Najlepšia kvalita vo svojej triede

Spoločnosť Ricoh je dobre známa vysokokvalitnými tlačiarňami, digitálnymi duplikátormi a multifunkčnými zariadeniami (tlač/skener/kopírovanie). K dispozícii je veľa variantov líšiacich sa rýchlosťou, rozmermi a funkciami, takže si môžete vybrať z modelov a vlastností, ktoré najviac vyhovujú vašej pracovnej skupine, kancelárii alebo učebni.
Zoznámte sa s kancelárskymi produktami a softvérom
Prehľad

Podpora produktov a služieb

Kompletná podpora produktov a služieb – všetko potrebné na jednom mieste. Poskytujeme podporu, poradenstvo a riešenia na udržanie chodu vašej firmy.
Získajte podporu
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Všetko na jednom mieste

Nájdete tu novinky týkajúce sa nášho podniku, informácie o produktových inováciách a ľuďoch, ako aj o podujatiach, ktoré organizujeme a navštevujeme.
Nenechajte si ujsť žiadne informácie
News and events from Ricoh
Spoločnosť

Kto sme a čo robíme

V spoločnosti Ricoh sa vždy usilujeme vypočuť hlasy našich zákazníkov a poskytovať vám inovatívne riešenia, produkty a služby, ktoré sú v súlade s vašimi podnikateľskými cieľmi. Snažíme sa pridávať hodnotu k vašim službám a produktom. Prispôsobujeme sa meniacim sa podnikateľským prostrediam.
Zistite viac o spoločnosti Ricoh
Prehľad

Budeme radi, keď sa ozvete

Či už máte otázku týkajúcu sa cien našich riešení alebo produktov, potrebujete pomoc so správou vášho účtu alebo už používate naše produkty a máte otázku v súvislosti s podporou, náš tím je vám pripravený pomôcť.
Kontaktujte nás
Služby správy audio-vizuálnych zariadení
Prehľad

Pomáhame vám udržať krok pred konkurenciou

Objavte a prečítajte si naše najnovšie poznatky o tom, čo je najdôležitejšie v rámci obchodných riešení.
Prieskumy
Ricoh Insights - Overview
Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Spoločnosť Ricoh zvyšuje do roku 2030 svoj cieľ v oblasti obnoviteľnej elektrickej energie na 50%

Komplexný systém hodnotenia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na zlepšenie jej ceny a kvality
Tokio, 4. marec 2021 – Spoločnosť Ricoh Company, Ltd. zvýšila svoj cieľ v oblasti spotreby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 z pôvodných 30% na 50%.

Skupina Ricoh si stanovila do marca 2023 dočasný cieľ vo výške 30%, čím urýchlila prechod na elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov o osem rokov. V súvislosti so začiatkom svojho 20. strednodobého plánu riadenia, ktorý bude prebiehať od apríla 2021 počas dvoch rokov, spoločnosť Ricoh pridá k svojim cieľom ESG aj dočasný cieľ v oblasti obnoviteľnej elektrickej energie.

V zámorí si spoločnosť Ricoh kladie za cieľ do roku 2030 využívať 100% obnoviteľnej elektrickej energie vo všetkých väčších prevádzkach. S úmyslom zlepšiť cenu a zabezpečiť kvalitu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov zavedie na svojich miestnych pracoviskách vlastný komplexný systém hodnotenia obnoviteľnej elektrickej energie. Od začiatku fiškálneho roku 2021 prevedie spoločnosť Ricoh 100% elektrickej energie použitej v jej ústredí v Japonsku (Ota-ku, Tokio) na obnoviteľnú (efekt znižovania CO2: 2 000 ton/rok; obnoviteľná elektrická energia: 4,3 GWh/rok).

Nový komplexný systém hodnotenia pre obnoviteľnú elektrickú energiu je založený na definovaní skupiny Ricoh ako udržateľnej spoločnosti, ktorá dosahuje správnu rovnováhu medzi tromi P: udržateľné hospodárstvo (prosperita), udržateľná spoločnosť (pospolitosť) a udržateľné životné prostredie (planéta). Na základe rovnováhy troch P hodnotiaci systém určuje, či má elektráreň ďalší potenciál v rámci rozvoja nových zdrojov energie, či má menší dopad na životné prostredie a či je vo vlastníctve miestneho spoločenstva. V budúcnosti budú závody v Japonsku, ktoré obstarávajú obnoviteľnú elektrickú energiu, tento systém využívať na výber svojich dodávateľov energie.

V zahraničí spoločnosť Ricoh zvýši kvalitu a kvantitu zdrojov obnoviteľnej elektrickej energie, napríklad prevedením 100% elektrickej energie používanej spoločnosťou Ricoh Thermal Media (Wuxi), Co., Ltd., výrobnej základne teplonosných médií v Číne, na obnoviteľnú začínajúc fiškálnym rokom 2021 (s efektom zníženia CO2 približne o 6 500 ton/rok a obnoviteľnej elektrickej energie o 10,5 GWh/rok). Prostredníctvom týchto miestnych a medzinárodných iniciatív bude spoločnosť Ricoh pokračovať v úsilí o udržateľné obnovenie z dopadov ochorenia COVID-19.

V apríli 2017 sa Ricoh stala prvou japonskou spoločnosťou, ktorá sa pripojila k RE100 - globálnej iniciatíve zloženej z najvplyvnejších spoločností na svete, ktoré sa zaviazali využívať 100% obnoviteľnej elektrickej energie. Na základe zmien svetových trendov týkajúcich sa globálneho otepľovania spoločnosť Ricoh v marci minulého roka aktualizovala svoje environmentálne ciele a v porovnaní s rokom 2015 zmenila svoj cieľ pre rok 2030, týkajúci sa zníženia skleníkových plynov pre vlastné emisie z 30% na 63%. Upravený cieľ, ktorý bol schválený iniciatívou Science Based Targets, zodpovedá ambícii Parížskej dohody dosiahnuť obmedzenie oteplenia na 1,5 °C.

Zmena podnebia je jedným z najnaliehavejších environmentálnych problémov, ktorým čelí celá spoločnosť. Ricoh bude pokračovať v úsilí o vytvorenie uhlíkovej neutrality v rámci celého svojho hodnotového reťazca prostredníctvom aktívnej podpory činností v oblasti úspory energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v spoločnosti, ako aj podnecovaním obchodných partnerov a zákazníkov k spolupráci.

Globálne iniciatívy v oblasti obnoviteľnej elektrickej energie vo fiškálnom roku 2020 vrátane znižovania CO2 a spotreby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov:

 

Efekt na zníženie CO2

Spotreba obnoviteľnej elektrickej energie

Dosiahnutý RE100 na všetkých 22 predajných miestach v 12 latinskoamerických pobočkách

cca 800 ton/rok

3,0 GWh/rok

Dosiahnutý RE100 v rámci spoločnosti Ricoh v Číne

cca 400 ton/rok

0,6 GWh/rok

Zavedené solárne panely vo výrobnom závode spoločnosti Yamanashi Electronics (Thailand) Co., Ltd. a zahájená vlastná výroba energie

cca 450 ton/rok

0,8 GWh/rok

V spoločnosti Ricoh UK Products Ltd. boli nainštalované solárne panely

cca 400 ton/rok

CO2 redukčný ekvivalent

1,6 GWh/rok

Súvisiace informácie
  • V roku 2018 prešlo deväť európskych dcérskych spoločností a francúzska produkčná spoločnosť Ricoh Industry France S.A.S. na 100% obnoviteľnú elektrickú energiu v oblasti opätovného použitia a recyklácie. 
  • Leto 2019: Všetkých päť závodov na výrobu multifunkčných zariadení formátu A3 v Číne, Thajsku a Japonsku prešlo na obnoviteľnú elektrickú energiu.
  • Október 2019: Ricoh UK Products Ltd., podnik na výrobu a rozvoj podnikania vo Veľkej Británii, prešiel na obnoviteľnú elektrickú energiu.
  • V novembri 2019 prešla čínska výrobná spoločnosť Ricoh Thermal Media (Wuxi) Co., Ltd. pod PPA a približne 20% spotreby bolo prevedených na obnoviteľnú elektrickú energiu.
  • V rokoch 2019 až 2020 získalo päť predajných miest spoločnosti Ricoh v Japonsku certifikát „ZEB* Ready“ alebo vyšší vďaka úspore energie a zavedeniu solárnych zariadení na výrobu a skladovanie energie.
  • Apríl 2020: Centrum pre rozvoj životného prostredia v spoločnosti Ricoh (mesto Gotemba v prefektúre Šizuoka) dosiahlo RE100.
  • Júl 2020: Ricoh Manufacturing (China) Ltd., nový výrobný závod v Číne, zahájil prevádzku továrne na 100% obnoviteľnú elektrickú energiu.
* Skratka pre budovanie čistej nulovej energie. Budovy, ktoré za rok spotrebujú značné množstvo energie.
„ZEB“ (zníženie o 100% alebo viac), „Nearly ZEB“ (zníženie o 75% alebo viac) a „ZEB Ready“ (zníženie o 50% alebo viac) sú štandardy úspory energie.

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek.

Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam, ktoré spoločnosť Ricoh rozvíjala počas svojej 85-ročnej histórie, je popredným poskytovateľom digitálnych služieb, správy informácií a riešení pre tlač a vizualizáciu navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, má významné prevádzky naprieč celým svetom a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Na konci fiškálneho roku v marci 2022 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 1 758 miliárd jenov (približne 14,5 miliardy USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.


Kontakt pre médiá: 
Monika Pravdová
Marketing Executive
RICOH Slovakia s.r.o.
Mobile: +421 948 461 159