Spoločnosť Ricoh vyhlásila jún za Mesiac globálnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja - SDGs
31.05.2022

Spoločnosť Ricoh vyhlásila jún za Mesiac globálnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja - SDGs

Zamestnanci sa delia o svoje úsilie v súvislosti s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a potvrdzujú pocit úspechu a naplnenia prostredníctvom práce

TOKIO, 31. mája 2022  – Spoločnosť Ricoh opäť vyhlásila jún za "Global SDGs Action Month" s cieľom povzbudiť všetkých zamestnancov spoločnosti Ricoh, aby zvážili svoj príspevok k cieľom trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDGs), zúčastnili sa na environmentálnych a sociálnych aktivitách a upevnili tak pocit naplnenia prostredníctvom práce.

Jadro prístupu skupiny Ricoh spočíva v udržateľnom zvyšovaní hodnoty spoločnosti aktívnou prácou na riešení a prevencii sociálnych problémov. Spoločnosť Ricoh verí, že to dosiahne prijatím celého radu strategických iniciatív na podporu svojich príspevkov k SDGs. Aby Ricoh preukázal svoj záväzok voči tomuto presvedčeniu, bude počas júna realizovať iniciatívu "Ricoh Global SDGs Action 2022". Zdieľaním prípadových štúdií o úsilí zamestnancov pri riešení sociálnych problémov chce Ricoh prehĺbiť vzájomné porozumenie, oceniť úsilie každého zamestnanca a pomôcť zamestnancom cítiť sa v práci naplnene.

Spoločnosť Ricoh vyhlásila jún za Mesiac globálnych cieľov trvalo udržateľného rozvoja - SDGs

V predchádzajúcom fiškálnom roku bolo témou Globálneho mesiaca akcií SDGs " Zrýchlenie opatrení v rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja na základe závažnosti". Spoločnosti skupiny Ricoh tu predstavili svoje aktivity v oblasti sociálnych prínosov založené na závažnosti a príspevkoch k SDGs prostredníctvom svojich spoločností s cieľom ďalej posilniť a rozšíriť aktivity na podporu SDGs a ESG.

V tomto roku sa budú aktivity realizovať na tému "Aktivity SDGs vedú zamestnancov k pocitu naplnenia a hrdosti na svoju prácu". V prieskume medzi zamestnancami, ktorý sa uskutočnil v Japonsku v marci 2022, 93 % účastníkov pozitívne odpovedalo na myšlienku, že úsilie o riešenie sociálnych otázok súvisí s "pocitom naplnenia v práci". S cieľom nadviazať na takéto pozitívne pocity sú tohtoročné aktivity zamerané na to, aby každý zamestnanec skupiny Ricoh Group porozumel úsiliu svojich kolegov v oblasti SDG a potvrdil svoj pocit úspechu a naplnenia prostredníctvom práce.

Základné princípy spoločnosti Ricoh, "Duch troch lások (miluj suseda svojho, miluj svoju krajinu a miluj svoju prácu)", sú v súlade s predstavou spoločnosti, ktorá nikoho nenechá zaostávať, čo je kľúčový princíp SDGs. Ricoh verí, že každý zamestnanec musí sám zvážiť, ako jeho práca prospeje zákazníkom a spoločnosti na základe cieľov trvalo udržateľného rozvoja, a tieto poznatky uviesť do praxe. Spoločnosť Ricoh bude aj naďalej pracovať na riešení sociálnych problémov prostredníctvom svojho podnikania, pričom jej cieľom je realizovať svoju víziu "Naplnenie prostredníctvom práce" do roku 2036, teda do 100. výročia svojho založenia.

Prehľad aktivít

Obdobie: jún - 30. jún 2022

Téma: "Činnosť v rámci SDGs vedie zamestnancov k pocitu naplnenia a hrdosti na svoju prácu".

Globálne spoločné aktivity:

  • Zavádzanie akcií týkajúcich sa SDGs motivovanými a aktívnymi zamestnancami skupiny Ricoh.

Ricoh predstaví aktivity zamestnancov v oblasti SDG a ESG na rôznych pozíciách a podelí sa o to, ako tieto aktivity vedú k tomu, že sa zamestnanci cítia naplnení a hrdí na svoju prácu. Všetci zamestnanci skupiny Ricoh môžu tieto aktivity oceniť, podporiť a pochopiť ako referenčné kritérium na prehĺbenie ich myslenia o pocite úspechu a naplnenia prostredníctvom práce.

  • Fotogaléria - odfotografujte si svoju vášeň pre prácu

Každý zamestnanec Ricoh Group rozumie úsiliu ohľadom SDGs svojich kolegov a znovu objaví pocit úspechu a Naplnenia prostredníctvom práce zaslaním a zdieľaním fotografií a komentárov, ktoré symbolizujú toto znovuobjavenie.

Aktivity v jednotlivých regiónoch:

1. Japonsko

  • Seminár s odborníkmi, ktorí inkluzívne podporujú ľudí pracujúcich s digitálnymi technológiami
  • Nový obsah bude pridaný do intranetovej série videí "Kurzy SDGs, ktorým sa môžete venovať vo svojom voľnom čase" (pokračovanie od roku 2020)
  • S cieľom urýchliť prispievanie k cieľom trvalo udržateľného rozvoja vo všetkých divíziách vypracujte ročný akčný plán pre každú divíziu a začnite ho realizovať (len Ricoh Japan)

2. Európa

  • Zamestnanci sa podelia o svoje príbehy týkajúce sa podpory a získavania finančných prostriedkov pre ľudí postihnutých krízou na Ukrajine
  • Vytvorená regionálna stránka pre zamestnancov, ktorí chcú prispieť na pomoc Ukrajine prostredníctvom Červeného kríža

3. Severná Amerika

  • Sprostredkuje príbehy o podpore spoločnosti Ricoh v oblasti SDG a ESG
  • Udelí prvú cenu "SDGs Spotlight Award" - interné ocenenie, ktoré odmeňuje zamestnancov, ktorí sa aktívne zapájajú do činnosti svojich komunít
  • Predstaví SDGs v praxi v celej spoločnosti Ricoh North America prostredníctvom mnohých aktivít v júni, vrátane osláv Svetového dňa životného prostredia, Mesiaca rôznorodosti, Juneteenthu (USA) a Národného dňa pôvodného obyvateľstva (Kanada)

Súvisiace informácie

Ricoh's approach to sustainability and the Sustainable Development Goals

Súvisiace správy 

Ricoh declares June as Global SDGs Action Month 

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek.

Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam, ktoré spoločnosť Ricoh rozvíjala počas svojej 85-ročnej histórie, je popredným poskytovateľom digitálnych služieb, správy informácií a riešení pre tlač a vizualizáciu navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, má významné prevádzky naprieč celým svetom a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Na konci fiškálneho roku v marci 2022 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 1 758 miliárd jenov (približne 14,5 miliardy USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: 

Monika Pravdová

Marketing Executive

RICOH Slovakia s.r.o.

E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk

Mobile: +421 948 461 159

www.facebook.com/RicohSlovakia/

https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/

https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/

www.ricoh.sk