Rozlúčka s rokom 2022 – náročným, inšpiratívnym a prelomovým
02.12.2022

Rozlúčka s rokom 2022 – náročným, inšpiratívnym a prelomovým

Nicola Downing, generálna riaditeľka spoločnosti Ricoh Europe, Ricoh Europe 

Ricoh Europe, Londýn, 2. decembra 2022 - Ako sa usádza prach na rok 2022, môžeme povedať, že sme všetci zažili výnimočný rok. Pracovné návyky sa zmenili. Zúri kríza životných nákladov. Čoraz naliehavejšia klimatická výzva. Bolo to obdobie prekážok a prispôsobovania sa.

Napriek tomu zostávam pevne presvedčená, že v každej situácii sa nájdu aj pozitíva.

Podnikateľský svet sa vyvíja tak, aby zahŕňal spôsoby práce založené na skutočnej spolupráci a orientácii na ľudí, pričom dynamické hybridné modely sa čoraz viac stávajú normou.

Zároveň agenda v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG) nabrala na intenzite a ambície sa zmenili na činy. A čo je veľmi dôležité, lídri spoločností sa stali empatickejšími.

V uplynulých 12 mesiacoch sme mali v spoločnosti Ricoh Europe neuveriteľne veľa práce - a dosiahli sme toho veľa. Tu je niekoľko najdôležitejších momentov:

Hrdosť na našich ľudí 

Jedným z úspechov, na ktorý som nesmierne hrdá,je, že 17 našich neuveriteľných kolegýň z oblasti predaja sa dostalo do finále súťaže Women in Sales Awards (Europe).

Konkurencia bola tvrdá, z 500 nominovaných bolo vybraných 170 finalistiek - čo znamená ,že naše úžasné kolegyne tvorili 10 % všetkých finalistiek! Tento vynikajúci výsledok je skvelým odrazom kvality, odhodlania a schopností našich talentovaných obchodníčok.

Rozlúčka s rokom 2022 – náročným, inšpiratívnym a prelomovým

Nie je veľkým tajomstvom, že keď sa ľudia cítia vypočutí, chránení a ocenení, výrazne to ovplyvňuje ich prístup k práci. V roku 2022 sme skutočne zvýšili pozornosť pri rozhovoroch zameraných na ľudí a pokračovali sme v presadzovaní celého radu podporných opatrení, ktoré sú našim ľuďom k dispozícii. To zahŕňa našu službu Digital GP – služba digitálneho praktického lekára (ktorá poskytuje zamestnancom nepretržitý (24/7) prístup k lekárovi prostredníctvom hovoru alebo videohovoru) a Program pomoci zamestnancom, ktorý ponúka poradenstvo na rôzne témy – od finančných starostí až po riešenie pocitu úzkosti. Duševné zdravie a pohoda sú témy, o ktorých som  hovorila a písala počas celého roka a rok 2023 nebude výnimkou.

Riešenie klimatických výziev s dôrazom na medzinárodný rozmer 

Pokiaľ ide o ľudí a planétu, nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť Ricoh má niekoľko vysokých cieľov. Zahŕňajú nulové emisie skleníkových plynov v celom našom hodnotovom reťazci a do roku 2050 využívanie 100 % obnoviteľných zdrojov energie. Vďaka našim záväzkom na globálnej úrovni sme opäť figurovali v popredných indexoch a rebríčkoch. Patrí sem naše hodnotenie "A" a umiestnenie v rebríčku CDP Supplier Engagement Rating Leaderboard, uznanie zlatej triedy v  S&P Global Sustainability Ratings a opätovné získanie “zlata“ v rámci hodnotenia EcoVadis.

V októbri náš globálny prezident a generálny riaditeľ Jake Yamashita predniesol kľúčový prejav na podujatí Reuters IMPACT event in London s názvom "Empowering Employees to be ESG Advocates" (Posilnenie postavenia zamestnancov ako obhajcov ESG). Jake hovoril o tom, aké kroky podniká Ricoh proti klimatickým zmenám na uskutočnenie našej vízie "Naplnenie prostredníctvom práce". Vychádza z myšlienky, že keď ľudia nachádzajú naplnenie prostredníctvom svojej práce, uvoľňuje to množstvo kreativity. Jake to rozviedol vysvetlením, ako podnecovanie kreativity umožňuje ľuďom myslieť nad rámec ich každodenných úloh a uvažovať o tom, ako je ich práca spojená so životným prostredím a spoločnosťou. Nemôžem nesúhlasiť. Vďaka tomuto prístupu sa v našej spoločnosti objavujú neuveriteľné iniciatívy a inovácie.

Rozlúčka s rokom 2022 – náročným, inšpiratívnym a prelomovým

Náš záväzok voči agende ESG sa prejavil aj v našich produktoch. V júli nám spoločnosť Keypoint Intelligence udelila pečať súhlasu ocenením Buyers Lab (BLI) Pacesetter Award za náš repasovaný hardvér.

Zapôsobenie na priemyselných analytikov

V nadväznosti na úspech z predchádzajúcich rokov sme zaznamenali rastúci počet priemyselných analytikov, ktorí naďalej priaznivo hodnotili spoločnosť Ricoh v správach zameraných na digitálne služby. Patrí sem aj naša pozícia v správe Gartner® Magic Quadrant™ for Outsourced Digital Workplace Services (ODWS) Worldwide. Spoločnosť Gartner hodnotila 17 poskytovateľov (vrátane Ricoh) v oblastiach, ako je vzdialená podpora koncových používateľov, podpora zariadení a využívanie samoopravnej analytiky a automatizácie na báze umelej inteligencie. Toto je žiariaci a vhodný dôkaz digitálnej tváre Ricoh.

Uznanie analytikov sa neobmedzovalo len na naše možnosti digitálnych služieb, keďže spoločnosť Ricoh bola v hodnotení IDC MarketScape označená za lídra: Celosvetové hodnotenie dodávateľov tlače pre distribuovanú pracovnú silu v roku 2022.

V sprievodnej správe sa uvádza, že „Ricoh bola jednou z prvých tlačiarenských spoločností, ktoré rozpoznali a zrealizovali plán transformácie dlho pred príchodom pandémie.“

Rozširovanie rodiny

V roku 2022 sme sa rozrástli (a zlepšili!) v celej Európe. Ako? Privítaním množstva nových spoločností v rodine Ricoh. Patria sem Pamafe (riadené služby, cloudové riešenia a kybernetická bezpečnosť), Axon Ivy (digitálna automatizácia procesov), ale aj AVC a Pure AV (audiovizuálna, jednotná komunikácia a správa pracoviska).

Kľúčovou časťou našej stratégie v spoločnosti Ricoh je rast nášho podnikania organicky aj prostredníctvom akvizícií, aby sme uspokojili potreby zákazníkov teraz aj v budúcnosti.

Schopnosti a odborné znalosti týchto atraktívnych prírastkov zaručujú, že naši zákazníci majú k dispozícii komplexné služby a skutočného partnera pre všetky svoje potreby v oblasti digitálnej transformácie.

Svet sa v roku 2022 rozhodne zmenil. Napriek nepriaznivým udalostiam a titulkom v novinách, ktoré nás obklopujú, dúfam, že môžete nájsť inšpiráciu v pokroku, ktorý naďalej nastáva v oblastiach, ako sú blahobyt, rozmanitosť a inklúzia. Koniec koncov, vždy budeme jeden pre druhého najväčším zdrojom.

Prajem vám, aby rok 2023 bol rokom prekonávania výziev a vzájomnej starostlivosti o seba navzájom, čo určite predstavuje ďalších 12 mesiacov bohatých na udalosti!

Zdroj:  Nicola Downing, generálna riaditeľka spoločnosti Ricoh Europe, LinkedIn

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek.

Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam, ktoré spoločnosť Ricoh rozvíjala počas svojej 85-ročnej histórie, je popredným poskytovateľom digitálnych služieb, správy informácií a riešení pre tlač a vizualizáciu navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, má významné prevádzky naprieč celým svetom a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Na konci fiškálneho roku v marci 2022 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 1 758 miliárd jenov (približne 14,5 miliardy USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: 

Monika Pravdová

Marketing Executive

RICOH Slovakia s.r.o.

E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk

Mobile: +421 948 461 159

www.facebook.com/RicohSlovakia/

https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/

https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/

www.ricoh.sk