Ricoh získal zlato v prieskume EcoVadis v hodnotení aktivít v oblasti trvalej udržateľnosti
25.03.2021

Ricoh získal zlato v prieskume EcoVadis v hodnotení aktivít v oblasti trvalej udržateľnosti

Ricoh Europe, Londýn, 25. marec 2021 – Na základe prieskumu trvalej udržateľnosti, ktorý uskutočnila nezávislá spoločnosť EcoVadis, získal Ricoh Company, Ltd. zlaté hodnotenie. Týmto ocenením sa spoločnosť Ricoh zaradila medzi 5% najlepšie hodnotených spoločností v danej oblasti z hľadiska trvalej udržateľnosti.

EcoVadis
EcoVadis hodnotí dodávateľov z viac ako 160 krajín z 200 podnikateľských sektorov z hľadiska firemných politík, iniciatív a úspechov v štyroch kľúčových oblastiach: životné prostredie, práca a ľudské práva, etika a udržateľné obstarávanie. Už od získania prvého zlatého ocenenia v roku 2014 si spoločnosť Ricoh túto pozíciu v prieskume zakaždým obhájila.
Spoločnosť Ricoh presadzuje environmentálne manažérstvo a v spolupráci s dodávateľmi vyvíja aktivity v súčinnosti s udržateľným obstarávaním. V roku 2019 sa spoločnosť Ricoh stala prvou japonskou spoločnosťou, ktorá sa pridala k iniciatíve Business for Inclusive Growth (B4IG), zameranej na riešenie nerovností na pracoviskách a v dodávateľských reťazcoch. Pripojila sa tiež k aliancii s názvom Responsible Business Alliance (RBA), ktorá podporuje sociálnu zodpovednosť v globálnych dodávateľských reťazcoch. V dôsledku toho spoločnosť Ricoh získala v tomto prieskume vysoké hodnotenie najmä v oblastiach „Životné prostredie“ a „Trvalo udržateľné obstarávanie“.
Skupina Ricoh identifikovala sedem hlavných problémov (tiež známych ako materiálne otázky) súvisiacich s 12 cieľmi udržateľného rozvoja (SDG). Zámerom skupiny je vyriešiť tieto problémy prostredníctvom svojich obchodných aktivít s úmyslom dosiahnuť trvalo udržateľnú spoločnosť, v ktorej sú hospodárske, sociálne a globálne environmentálne otázky v rovnováhe. Spoločnosť Ricoh prispeje k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja riešením sociálnych problémov v celom hodnotovom reťazci prostredníctvom podnikania a realizácie udržateľnej spoločnosti.

Súvisiace odkazy:

https://ecovadis.com/

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek.

Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam, ktoré spoločnosť Ricoh rozvíjala počas svojej 85-ročnej histórie, je popredným poskytovateľom digitálnych služieb, správy informácií a riešení pre tlač a vizualizáciu navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, má významné prevádzky naprieč celým svetom a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Na konci fiškálneho roku v marci 2022 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 1 758 miliárd jenov (približne 14,5 miliardy USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: 

Monika Pravdová

Marketing Executive

RICOH Slovakia s.r.o.

E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk

Mobile: +421 948 461 159

www.facebook.com/RicohSlovakia/

https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/

https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/

www.ricoh.sk