Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Ricoh získal zlato v prieskume EcoVadis v hodnotení aktivít v oblasti trvalej udržateľnosti

Ricoh Europe, Londýn, 25. marec 2021 – Na základe prieskumu trvalej udržateľnosti, ktorý uskutočnila nezávislá spoločnosť EcoVadis, získal Ricoh Company, Ltd. zlaté hodnotenie. Týmto ocenením sa spoločnosť Ricoh zaradila medzi 5% najlepšie hodnotených spoločností v danej oblasti z hľadiska trvalej udržateľnosti.

EcoVadis

EcoVadis hodnotí dodávateľov z viac ako 160 krajín z 200 podnikateľských sektorov z hľadiska firemných politík, iniciatív a úspechov v štyroch kľúčových oblastiach: životné prostredie, práca a ľudské práva, etika a udržateľné obstarávanie. Už od získania prvého zlatého ocenenia v roku 2014 si spoločnosť Ricoh túto pozíciu v prieskume zakaždým obhájila.

Spoločnosť Ricoh presadzuje environmentálne manažérstvo a v spolupráci s dodávateľmi vyvíja aktivity v súčinnosti s udržateľným obstarávaním. V roku 2019 sa spoločnosť Ricoh stala prvou japonskou spoločnosťou, ktorá sa pridala k iniciatíve Business for Inclusive Growth (B4IG), zameranej na riešenie nerovností na pracoviskách a v dodávateľských reťazcoch. Pripojila sa tiež k aliancii s názvom Responsible Business Alliance (RBA), ktorá podporuje sociálnu zodpovednosť v globálnych dodávateľských reťazcoch. V dôsledku toho spoločnosť Ricoh získala v tomto prieskume vysoké hodnotenie najmä v oblastiach „Životné prostredie“ a „Trvalo udržateľné obstarávanie“.

Skupina Ricoh identifikovala sedem hlavných problémov (tiež známych ako materiálne otázky) súvisiacich s 12 cieľmi udržateľného rozvoja (SDG). Zámerom skupiny je vyriešiť tieto problémy prostredníctvom svojich obchodných aktivít s úmyslom dosiahnuť trvalo udržateľnú spoločnosť, v ktorej sú hospodárske, sociálne a globálne environmentálne otázky v rovnováhe. Spoločnosť Ricoh prispeje k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja riešením sociálnych problémov v celom hodnotovom reťazci prostredníctvom podnikania a realizácie udržateľnej spoločnosti.

Súvisiace odkazy:

| O spoločnosti Ricoh |

Ricoh svojimi inovatívnymi technológiami a službami podporuje a rozvíja digitálne pracoviská a umožňuje tak ľuďom efektívnejšiu a lepšiu prácu. Už viac ako 80 rokov spoločnosť Ricoh inšpiruje k inováciám a je významným dodávateľom systémov pre riadenie a správu dokumentov, IT služieb, komunikačných služieb, riešení pre komerčnú a produkčnú tlač, digitálnych kamier, fotoaparátov a priemyselných systémov.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, pôsobí približne v 200 krajinách a regiónoch na svete. Na konci fiškálneho roku v marci 2020 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 2 008 miliárd jenov (približne 18,5 miliardy USD).

Kontakt pre médiá: 
Monika Pravdová
Marketing Executive
RICOH Slovakia s.r.o.
Mobile: +421 948 461 159