Ricoh zaradený do Dow Jones Sustainability World Index tretí rok po sebe
12.12.2022

Ricoh zaradený do Dow Jones Sustainability World Index tretí rok po sebe

TOKIO, 12. decembra 2022 – Spoločnosť Ricoh je už tretí rok po sebe zaradená do Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World Index), jedného z najznámejších svetových indexov pre ESG (environmentálne, sociálne a riadiace aspekty).

Ricoh zaradený do Dow Jones Sustainability World Index tretí rok po sebe

DJSI, ktorý zostavuje spoločnosť Dow Jones & Company a spoločnosť S&P Global zaoberajúca sa výskumom investícií do udržateľnosti, je prvým globálnym indexom udržateľnosti, ktorý hodnotí udržateľnosť spoločností z hľadiska ekonomického, environmentálneho a sociálneho rozvoja. 

DJSI prehodnotil približne 3 500 spoločností po celom svete a tento rok vybral 332 spoločností do svetového indexu DJSI. Spomedzi 36 spoločností v odvetví počítačov, periférnych zariadení a kancelárskej elektroniky získala spoločnosť Ricoh najlepšie skóre* v nasledujúcich siedmich kategóriách: Vecnosť, Podnikateľská etika, Zverejňovanie správ o životnom prostredí, Environmentálna politika a systémy riadenia, Sociálne správanie, Prilákanie a udržanie talentov a Firemná spoluúčasť a sociálny prínos.  

Okrem svetového indexu DJSI je spoločnosť Ricoh už päť rokov po sebe zaradená aj do indexu DJSI Asia/Pacific.

Prístup spoločnosti Ricoh k udržateľnosti spočíva v snahe o udržateľnú spoločnosť prostredníctvom rovnováhy troch P - Prosperita (ekonomika), Ľudia (spoločnosť) a Planéta (životné prostredie). Na realizáciu tejto želanej spoločnosti Ricoh identifikoval sedem zásadných problémov v dvoch oblastiach: "Riešenie sociálnych otázok prostredníctvom podnikania" a "Robustná infraštruktúra riadenia" a stanovil 17 cieľov ESG v prepojení na jednotlivé aspekty s cieľom pracovať na riešení týchto problémov. Spoločnosť Ricoh bude naďalej prispievať k riešeniu sociálnych otázok a dosahovaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom svojich obchodných aktivít.

*K 10. decembru 2022

Súvisiace odkazy:

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

empty

emptyRicoh's Commitment to Society and ESG Index Inclusion and Recognition

empty

emptyRicoh’s Approach to Seven Material Issues and ESG Targets

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek.

Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam, ktoré spoločnosť Ricoh rozvíjala počas svojej 85-ročnej histórie, je popredným poskytovateľom digitálnych služieb, správy informácií a riešení pre tlač a vizualizáciu navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, má významné prevádzky naprieč celým svetom a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Na konci fiškálneho roku v marci 2022 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 1 758 miliárd jenov (približne 14,5 miliardy USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: 

Monika Pravdová

Marketing Executive

RICOH Slovakia s.r.o.

E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk

Mobile: +421 948 461 159

www.facebook.com/RicohSlovakia/

https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/

https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/

www.ricoh.sk