Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Prečo možno hybridnou prácou vyhrať alebo prehrať boj o talenty

Nicola Downing, COO, Ricoh Europe

Ricoh Europe, Londýn, 28. október 2021 - Všetky spoločnosti fungujú na jednoduchom princípe: sú len také dobré, ako dobrí sú ich zamestnanci. A aby si udržali náskok pred konkurenciou, potrebujú vo svojich radoch tých najlepších ľudí. A najjasnejšie na to poukázala pandémia.

Prečo možno hybridnou prácou vyhrať alebo prehrať boj o talenty

Tento názor však nezdieľalo mnoho zamestnancov, ktorí nevídanou rýchlosťou ukončujú svoje pracovné pomery, čo si vyslúžilo prívlastok „masové výpovede“. Pre niektorých bol navyše čas trávený prácou z domu príležitosťou prehodnotiť svoju kariéru a pustiť sa do niečoho nového. Rozhodnutie rezignovať ale pre väčšinu zamestnancov priamo súviselo s negatívnou skúsenosťou v práci počas pandémie.

Prieskum spoločnosti Ricoh Europe odhaľuje, že 65 % zamestnávateľov svojim zamestnancom pri práci na diaľku v plnej miere nedôveruje. Tento nedostatok dôvery takmer určite prispieva k tomu, že zamestnanci sa obzerajú po vhodnejšom zamestnaní. Veľkú úlohu zohráva aj technológia. Viac ako tretina zamestnancov sa v práci kvôli technologickým problémom necíti byť motivovaná a angažovaná. Slabé technologické zázemie neovplyvňuje len morálku, ale aj produktivitu. V skutočnosti existuje značný nepomer medzi vnímaním každodennej práce zamestnávateľom 
a realitou, ktorej čelia ich zamestnanci. Zamestnanci sa najviac sťažujú na to, že sú zahltení úlohami s nízkou hodnotou a administratívou, ktorá im bráni robiť hodnotnejšie činnosti. Tento pocit frustrácie mnohí nadriadení prehliadajú alebo podceňujú. 

Niektorí obchodní lídri si uvedomili, že pre prilákanie talentov je dôležitá ponuka hybridnej práce. Od začiatku pandémie počet pracovných miest na diaľku vzrástol o 190 %. Ale pokiaľ sa niektorí tejto výzvy chopili, veľká časť podnikateľského sveta má pred sebou ešte dlhú cestu. Výzvou pre zamestnávateľov je, že nemôžu mať jednotný prístup k hybridnej práci, pretože nie každý zamestnanec chce to isté. Napríklad sa hovorí, že mladší ľudia uprednostňujú systém práce v kancelárii. 
A naopak zamestnanci, ktorí majú rodičovské povinnosti, uprednostňujú prácu 
z domu. Potvrdzuje to aj výskum BBC, ktorý zistil, že väčšina žien si myslí, že práca z domu im pomôže v práci napredovať.

Aby zamestnávatelia predišli tomu, že odradia súčasných alebo budúcich zamestnancov, musí ich politika hybridnej práce odrážať túto rozmanitosť.

V spoločnosti Ricoh Europe sme vytvorili hybridnú pracovnú politiku, ktorá zamestnancom dáva možnosť rozhodnúť sa stráviť polovicu času prácou z domu 
a polovicu v kancelárii. Cieľom takejto politiky je umožniť našim zamestnancom nájsť správnu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, ako aj prilákať potenciálnych zamestnancov, ktorí hľadajú modernú a flexibilnú prácu.

Firmy zohľadňujúce kultúru a  rešpektujúce reálne situácie pracovného života sa tešia z kreatívnejších, produktívnejších a motivovanejších zamestnancov. A je omnoho pravdepodobnejšie, že šťastnejší a kreatívnejší zamestnanci urobia pre vašich klientov niečo navyše. Takže je to zároveň prospešné pre lepšie udržanie si zamestnancov i klientov.

Kancelária nikdy nezanikne a ani by nemala. Je a vždy bude tým najlepším prostredím pre spoluprácu, nápady a rozvíjanie vzťahov s kolegami. Hybridná práca preto zabezpečuje zamestnancom to najlepšie z oboch svetov.

Poskytnúť zamestnancom príležitosť vytvoriť si „nový stereotyp“ je životne dôležité pre ich pozitívnu skúsenosť a zotrvanie. Tým sa však boj o talenty nekončí. Existuje druhá, a možno krehkejšia rovnováha, ktorú treba dosiahnuť, a tou je podpora inkluzívnej kultúry pre zamestnancov, aby mohli spolupracovať odkiaľkoľvek. Ak sa kvôli rozdielom v technologických možnostiach zamestnanci cítia byť trestaní za prácu z domu alebo z kancelárie, potom sa riziko „masových výpovedí“ opäť obnoví.

Náš najnovší prieskum zistil, že len 36 % zamestnávateľov poskytlo zamestnancom nástroje a technológie, ktoré potrebujú na podporu produktivity odkiaľkoľvek. Okrem toho sme zistili, že len 27 % vedúcich verí, že ich spoločnosť sa vráti k päťdňovému pracovnému týždňu v najbližších 12 mesiacoch, čo ešte viac prehlbuje ich nedostatočné investície do hybridných pracovných nástrojov.

So správnym technologickým partnerom je vybavenie zamestnancov potrebnými nástrojmi vlastne veľmi jednoduché. Kľúčom je upozorniť ľudí s rozhodujúcimi právomocami na to, že je dôležité zabezpečiť, aby sa ich zamestnanci cítili ako súčasť jedného tímu. Mali by pamätať na to, že ak pre nich zabezpečia technológiu, ktorá ich posúva vpred, zvyšuje sa tým nielen ich produktivita, ale aj lojalita a zároveň tým k sebe lákajú tie najlepšie potenciálne talenty.

V súčasnej situácii sa bude dať talenty buď získať, alebo stratiť, kvôli hybridným pracovným politikám. Na ceste na vrchol si musia firmy uvedomiť, že flexibilita 
a efektívna technológia sú kľúčovými kúskami v skladačke produktívnej hybridnej práce.


| O spoločnosti Ricoh |

Ricoh podporuje digitálne pracoviská  využívajúce inovatívne technológie a služby, ktoré ľuďom umožňujú pracovať efektívnejším spôsobom.

S vycibrenými znalosťami a organizačnými schopnosťami, ktoré sa rozvíjali v priebehu 85-ročnej histórie, je spoločnosť Ricoh popredným poskytovateľom riešení pre správu dokumentov, IT služieb, komunikačných služieb, komerčnej a priemyselnej tlače, digitálnych fotoaparátov a priemyselných systémov.

Skupina Ricoh, so sídlom v Tokiu, má hlavné prevádzky po celom svete a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Vo finančnom roku, ktorý sa skončil marci 2021,  skupina Ricoh Group dosiahla celosvetové tržby vo výške 1 682 miliárd jenov (približne 15,1 miliárd USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh-europe.com.

© 2021 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: