Politika používania súborov cookies

Ricoh používa nástroje na zhromažďovanie údajov, ako sú súbory cookies, pre lepšiu prácu so stránkami. Postup, ako tieto nastavenia zmeniť, ako aj ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete tu.

Oslavujeme Medzinárodný deň žien (a túžime po jeho odchode do dôchodku)

Nicola Downing, COO Ricoh Europe

Ricoh Europe, Londýn, 22. február 2021 – V obchodnom prostredí, ktoré je charakteristické neovplyvniteľnými zásahmi a zmenami, budú vždy najúspešnejšími spoločnosťami tie s rozmanitými a všestrannými názormi. O to viac je to najočividnejšie (a inšpiratívnejšie), čím viac je toto rôznorodé hľadisko vidno aj vo vedení.

Oslavujeme Medzinárodný deň žien (a túžime po jeho odchode do dôchodku)

Jeden jediný a skromný blog nie je miestom, kde by sa v širšom zmysle dala riešiť taká zložitá téma, akou je rozmanitosť na pracovisku. Je to však rovnako dobrý spôsob ako ktorýkoľvek iný pre diskusiu o ženách vo vedení – a to nielen vzhľadom na blížiaci sa Medzinárodný deň žien (v pondelok 8. marca).

Celá podnikateľská obec si je vedomá toho, že je potrebné vykonať ešte veľa práce v nastavení rodovej rovnováhy, a to najmä na vyšších pozíciách. Štúdia z roku 20201 odhalila, že v krajinách Európskej únie zo 6,7 milióna ľudí na manažérskych pozíciách tvorili ženy 2,5 milióna (37%). Rovnaká štúdia zvýraznila fakt, že ženy predstavujú 28% členov predstavenstiev vo verejných obchodných spoločnostiach a iba 18% z nich je vo vyšších riadiacich funkciách. Napriek tomuto všetkému ženy tvoria približne polovicu pracujúcej populácie.

Medzinárodný deň žien je dôležitou udalosťou pre mužov aj ženy. Slúži na zdôraznenie zmien, ktoré musíme naďalej presadzovať, ale je aj podnetom k oslave doterajšieho pokroku. Niet pochýb o tom, že vedúce postavenie žien sa stalo súčasťou obchodnej agendy, zabralo nemálo titulkov v médiách a prispelo k lepšej rozmanitosti a programom začlenenia v podnikoch.

Nehľadiac na to, akú úlohu dnes hrá Medzinárodný deň žien, už dlhší čas dúfam, že jedného dňa si ho budeme pamätať ako pre istú dobu zásadnú, ale už nepodstatnú udalosť. Vždy uvítam príležitosti k oslave pokroku – o to viac, keď si budeme všetci rovní.

Som hrdá na to, že v spoločnosti Ricoh prispievame k tomu, aby sa to stalo skutočnosťou (bez ohľadu na to, akým veľkým podielom v rámci širšieho globálneho kontextu). Robíme tak prostredníctvom viacerých aktivít a iniciatív, ako sú napríklad:

  • Akvizícia Moving Ahead, poradenská prax v oblasti riadenia zmien, ktorá sa špecializuje na podporu rozmanitosti a inklúzie. Tento krok odráža náš trvalý záväzok k rozmanitosti pracovísk, hodnotu, ktorú do nich vkladáme, a ich prestíž, ktorá je kľúčovou požiadavkou zákazníka.
  • Program ženy vo vedení, ktorý postupne upevňuje budovanie siete sebavedomých a efektívnych budúcich obchodných lídrov.
  • Program mentoringu žien, ktorý pokračuje v podpore rozvoja osobných schopností a zároveň podporuje zdieľanie vedomostí a názorov s mentormi (mužskými aj ženskými).
  • Zameranie sa na ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ktoré tvoria základ našej obchodnej stratégie, vrátane cieľa č. 5: „dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat“.

Obchodná hierarchia, ktorej jadro tvorí rodová rovnosť, bude mať vždy oveľa väčšie šance na úspech ako jej tradičnejšie podoby. Tí, ktorí to dávajú najavo aj na vyšších pozíciách, sú tu, aby inšpirovali mnohé generácie. Okrem toho, že je to správna vec, dáva to v podnikaní zdravý rozumný zmysel. Skutočný a preukázateľný záväzok pomáha prilákať a udržať si talent (mužský aj ženský) a zároveň inšpiruje k vyššej tvorivosti a inovatívnemu mysleniu. To dokážu oceniť aj zákazníci.

V spoločnosti Ricoh si to budeme pripomínať Medzinárodným dňom žien. Na oslavu skutočného úspechu našich úžasných žien sú pripravené virtuálne oslavy. A blahoželám tiež všetkým ostatným ženám vo vedúcich pozíciách - a takisto aj mužom a ženám, ktorí ich naďalej podporujú.

Zdroj: Nicola Downing, COO Ricoh Europe, LinkedIn

| O spoločnosti Ricoh |

Ricoh svojimi inovatívnymi technológiami a službami podporuje a rozvíja digitálne pracoviská a umožňuje tak ľuďom efektívnejšiu a lepšiu prácu. Už viac ako 80 rokov spoločnosť Ricoh inšpiruje k inováciám a je významným dodávateľom systémov pre riadenie a správu dokumentov, IT služieb, komunikačných služieb, riešení pre komerčnú a produkčnú tlač, digitálnych kamier, fotoaparátov a priemyselných systémov.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, pôsobí približne v 200 krajinách a regiónoch na svete. Na konci fiškálneho roku v marci 2020 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 2 008 miliárd jenov (približne 18,5 miliardy USD).

Kontakt pre médiá: 
Monika Pravdová
Marketing Executive
RICOH Slovakia s.r.o.
Mobile: +421 948 461 159