Oslava našich hodnôt a prístupu k zákazníkom
19.08.2022

Oslava našich hodnôt a prístupu k zákazníkom

Ricoh Europe, Londýn, 19. augusta 2022 - Či už je to potľapkanie po pleci, zlatá hviezda alebo lesklá trofej, všetci máme radi pochvaly. Tím Ricoh Europe (celkom oprávnene) nie je výnimkou.

Oslava našich hodnôt a prístupu k zákazníkom

V spoločnosti Ricoh Europe sme práve v režime osláv. To preto, že naša celoeurópska obchodná a marketingová kampaň Work Together, Anywhere (WTA – Spolupráca odkiaľkoľvek) získala na slávnostnom ceremoniáli v Japonsku prestížne ocenenie Global Top Ricoh Way Award! Toto ocenenie je určené pre celú skupinu Ricoh Group a udeľuje sa za iniciatívu, ktorá má najväčší hmatateľný vplyv na podnikanie a zároveň uvádza do života naše hodnoty Ricoh Way. V kontexte našej kampane WTA - viacstupňového programu, ktorého cieľom bolo podporiť zákazníkov nástrojmi a procesmi potrebnými pre inovácie, zapájanie zamestnancov, komunikáciu so zákazníkmi a udržanie konkurencieschopnosti - to zahŕňa:

Tímová práca

Výnimočná tímová práca marketingových a obchodných tímov v regióne EMEA v kombinácii s podporou všetkých funkcií v spoločnosti EMEA predstavuje skutočného ducha úspechu príbehu WTA. Kampaň bola spustená v čase, keď spoločnosti na celom svete čelili skutočnej nepriazni osudu. Za mimoriadnych okolností sme sa spojili ako do jedného zosúladeného tímu v celom regióne EMEA, aby sme pochopili vyvíjajúce sa potreby našich zákazníkov a premenili bezprecedentné výzvy na obchodné príležitosti. 

Orientácia na zákazníka

Pochopenie jedinečných potrieb našich zákazníkov a vytváranie riešení špecifických pre tieto potreby je základom kampane. Ešte dôležitejšie je, že je základom fungovania našej spoločnosti v regióne EMEA. Kampaň poskytla našim obchodným tímom perfektnú a včasnú príležitosť na priamu komunikáciu so zákazníkmi, čo viedlo k odhaleniu ďalších potrieb zákazníkov. Znamenalo to, že kampaň WTA sa mohla rýchlo vyvíjať vďaka tomu, že naši zamestnanci navštevovali zákazníkov pracujúcich v supermarketoch, nemocniciach, logistických centrách a mnohých ďalších predných líniách - všetky tieto subjekty zažívali rýchle, bezprecedentné zmeny v súvislosti s globálnou pandémiou. 

Inovácie

Každý aspekt kampane ukázal inovatívnosť a viedol k zmene vnímania spoločnosti Ricoh zákazníkmi ako spoločnosti poskytujúcej digitálne služby. Prezentovanie našich odborných znalostí prinieslo novým aj existujúcim zákazníkom v celom regióne výhody inovácií vytvorených špeciálne pre hybridné pracovné tímy. Patrí sem RICOH Spaces - cloudová platforma pre pracovné priestory - ako aj naša ponuka v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré zisťujú a eliminujú najnovšie hrozby skôr, ako spôsobia akékoľvek narušenie.

Keďže sa naše rozsiahle možnosti digitálnych služieb neustále vyvíjajú a rozširujú, našim zákazníkom sa otvárajú nové možnosti rastu, zvyšovania efektivity a udržania si špičkových odborníkov. 

Takže obrovská vďaka za tvrdú prácu, húževnatosť a odhodlanie našich ľudí. Napriek ich herkulovskému úsiliu zostávajú plní energie a nadšení z ďalšej podpory zákazníkov na ich cestách digitálnej transformácie v rámci našej aktuálnej celoeurópskej obchodnej a marketingovej kampane Leading Cange at Work - Meníme prístup k práci.

Zdroj:  David Mills, predseda predstavenstva Ricoh Europe, LinkedIn

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek.

Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam, ktoré spoločnosť Ricoh rozvíjala počas svojej 85-ročnej histórie, je popredným poskytovateľom digitálnych služieb, správy informácií a riešení pre tlač a vizualizáciu navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, má významné prevádzky naprieč celým svetom a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Na konci fiškálneho roku v marci 2022 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 1 758 miliárd jenov (približne 14,5 miliardy USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: 

Monika Pravdová

Marketing Executive

RICOH Slovakia s.r.o.

E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk

Mobile: +421 948 461 159

www.facebook.com/RicohSlovakia/

https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/

https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/

www.ricoh.sk