Európski zamestnávatelia premeškávajú príležitosti automatizovať procesy hybridnej práce
27.04.2022

Európski zamestnávatelia premeškávajú príležitosti automatizovať procesy hybridnej práce

Len jeden z 10 kancelárskych pracovníkov má prístup k automatizačným nástrojom na zefektívnenie pracovných postupov.

Ricoh Europe, Londýn, 27. apríl 2022 – Najnovšie zverejnený prieskum naznačuje, že zamestnávatelia v rámci svojej stratégie v oblasti hybridnej práce nevyužívajú príležitosť automatizácie pracovných postupov a modernizácie kancelárskych priestorov – napriek tomu, že zamestnanci volajú po digitalizácii manuálnych procesov.

Prieskum, uskutočnený pre spoločnosť Ricoh Europe firmou Opinium, sa zameral na 3000 administratívnych pracovníkov v Spojenom kráľovstve, Írsku, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Holandsku a Španielsku. Preukázalo sa, že väčšina európskych zamestnancov je v súčasnosti presvedčená o tom, že digitalizácia procesov zlepšuje ich prácu, nakoľko prílišná záťaž administratívou, nedostatok kancelárskych rezervačných systémov a neadekvátne technológie pri pracovných procesoch bránia zamestnancom pri získavaní dobrých skúseností.

Iba 11 % kancelárskych pracovníkov má v súčasnej dobe prístup k nástrojom na automatizáciu pracovných procesov, zatiaľ čo dve pätiny (44 %) nezaznamenali v ich spoločnosti za posledný rok žiadnu zmenu v súvislosti s investíciami do nástrojov na automatizáciu úloh alebo procesov. A to aj napriek tomu, že väčšina (69 %) tvrdí, že automatizácia procesov ich prácu zlepšuje – čo je v porovnaní so skeptickejšími postojmi k digitalizácii pracovísk spred pandémie posun.

Hybridná práca predstavuje pre zamestnávateľov veľkú príležitosť na zlepšenie skúseností a produktivity zamestnancov automatizáciou namáhavých a triviálnych úloh a procesov. Ale riskujú neúspech, ak sa im nepodarí prijať nástroje a postupy, vďaka ktorým bude hybridná práca úspešná a naplní potreby zamestnancov.

Takmer polovica zamestnancov (49 %) tvrdí, že by boli produktívnejší, keby neboli natoľko zaťažení administratívou. No pritom dve pätiny (42 %) z nich sú zmätení z množstva technologických platforiem, ktoré majú podľa očakávaní používať, a vravia, že tieto dodatočné nástroje im v skutočnosti prácu pridávajú, než aby ju zefektívňovali. To poukazuje na potrebu toho, aby zamestnávatelia výber najlepšej technológie a systémov pre svojich zamestnancov predtým konzultovali. Príliš mnoho platforiem by mohlo talentovaných ľudí skôr odradiť a príležitosti by si mohli začať hľadať inde.

Zamestnávatelia sa snažia povzbudzovať zamestnancov k návratu do kancelárií, a preto je nevyhnutné vytvoriť procesy, ktoré tento prechod uľahčia. Avšak viac ako polovica európskych kancelárskych pracovníkov (54 %) si myslí, že v súvislosti s investíciami do rezervačných systémov pracovísk neprišlo k žiadnym zmenám. Keďže mnohé firmy sa snažia zredukovať svoje kancelárske priestory, chýbajúci alebo komplikovaný proces rezervácie pracoviska môže znamenať, že pracovníci prídu do kancelárie a nebudú mať dostatok pracovného priestoru. To, samozrejme, prispieva k tomu, že zamestnanci nadobúdajú zlé skúsenosti a nechuť k návratu na fyzické pracovisko.

Nicola Downing, generálna riaditeľka spoločnosti Ricoh Europe, hovorí: Tie dni, keď sa zamestnanci obávali, že ich úlohy „nahradí“ automatizácia, sú nenávratne preč. Ak je technológia a automatizácia implementovaná efektívne, jej zmysel je vo všeobecnosti vnímaný ako uvoľnenie času na hodnotnejšie činnosti. V konečnom dôsledku, ak sa zamestnávateľom nepodarí zaradiť automatizáciu do svojich dlhodobých stratégií v súvislosti s hybridnou prácou, mohli by premeškať dôležitú príležitosť na zlepšenie pracovných procesov a zároveň s tým zvýšenie morálky a produktivity celej pracovnej sily.“

Viac informácií nájdete na  www.ricoh-europe.com.

| O spoločnosti Ricoh |

Spoločnosť Ricoh posilňuje digitálne pracoviská pomocou inovatívnych technológií a služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom pracovať inteligentnejšie odkiaľkoľvek.

Vďaka vycibreným znalostiam a organizačným schopnostiam, ktoré spoločnosť Ricoh rozvíjala počas svojej 85-ročnej histórie, je popredným poskytovateľom digitálnych služieb, správy informácií a riešení pre tlač a vizualizáciu navrhnutých na podporu digitálnej transformácie a optimalizáciu výkonnosti spoločnosti.

Skupina Ricoh, s hlavným sídlom v Tokiu, má významné prevádzky naprieč celým svetom a jej produkty a služby sa v súčasnosti dostávajú k zákazníkom v približne 200 krajinách a regiónoch. Na konci fiškálneho roku v marci 2022 dosiahla Skupina Ricoh celosvetový obrat vo výške 1 758 miliárd jenov (približne 14,5 miliardy USD).

Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.ricoh.sk.

© 2022 RICOH COMPANY, LTD. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek uvádzané názvy produktov sú registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností.

Kontakt pre médiá: 

Monika Pravdová

Marketing Executive

RICOH Slovakia s.r.o.

E-mail: monika.pravdova@ricoh.sk

Mobile: +421 948 461 159

www.facebook.com/RicohSlovakia/

https://www.linkedin.com/company/ricoh-slovakia/

https://www.instagram.com/ricoh.slovakia/

www.ricoh.sk