LET’S ENABLE GROWTH WITH SMART WORKFLOWS

UMOŽNÍME RAST INTELIGENTNÝMI PRACOVNÝMI POSTUPMI

Zaistíme, aby mala vaša spoločnosť to správne digitálne prostredie a vy ste sa mohli sústrediť na rast dnes aj zajtraĽudia trávia 39 % svojho pracovného času administratívnymi úlohami alebo riešením technologických problémovZačíname s inteligentnejšími pracovnými postupmi a automatizáciou

Firmy môžu pomocou inteligentnejších pracovných postupov a automatizácie zlepšovať činnosti a dosahovať dlhodobý rast. No ako? Odkiaľ začať? A čo vyhovie vašim potrebám a veľkosti?
 
V spoločnosti Ricoh máme znalosti, schopnosti a skúsenosti, s ktorými vám pomôžeme odhaliť plnú hodnotu vášho podnikania – a prinútiť digitálne technológie, aby pracovali pre vás.

Prípady použitia inteligentnejších pracovných postupov

Ako dokážete bezpečne a v súlade s predpismi podporiť rast spoločnosti a vytvoriť priestor pre svojich zamestnancov?

Automatizácia pracovných postupov pre prevádzkovú efektívnosť

areo

Zbavte sa manuálnych a opakujúcich sa úloh

Na dnešných rýchlo sa rozvíjajúcich trhoch sú prevádzková efektívnosť a inteligentnejšia práca absolútnou nevyhnutnosťou. Ľahko implementovaná automatizácia vám vďaka rýchlejším a odolnejším pracovným postupom, menej náchylným na chyby, poskytuje konkurenčnú výhodu.
 
Vytvorme spolu inteligentnejšie pracovné postupy pre vašu spoločnosť. Pomohli sme už mnohým ďalším.
Obráťte sa na nás

Zabezpečte informácie, prístup a dodržiavanie predpisov

areo

Jednoduchý prístup k informáciám

87 % zamestnancov tvrdí, že máva problémy s vyhľadaním dokumentov. Často to spôsobujú informácie, ktoré sú uložené v rôznych systémoch a lokálnych zariadeniach. V takýchto situáciách vaši zamestnanci strávia čas duplikovaním práce niekoho iného alebo budú frustrovaní. Výsledkom je dlhšie čakanie zákazníkov, dodávateľov aj kolegov.
 
Vytvorme spolu správne riešenie na spracovanie a archiváciu dokumentov, ktoré vašim zamestnancom pomôže získať prístup k dôležitým informáciám v správnom čase a odkiaľkoľvek.
Obráťte sa na nás

Odstránenie nedostatkov medzi procesmi a systémami

areo

Spájanie súvislostí

Mnohé procesy stále zahŕňajú prvky manuálnych administratívnych úloh, pretože systémy nie sú integrované, aby sa prepájali, zhromažďovali a porovnávali údaje. To vedie k strate efektívnosti a zamestnancom uberá čas, ktorý by mohli venovať úlohám s pridanou hodnotou a podpore podnikania.
 
Spoločnosti mávajú problém „spojiť si súvislosti“ a pochopiť, čo všetko môžu do systémov integrovať. Namiesto toho sa spoľahnú na existujúce procesy, pretože nemajú žiadne neexistujú alternatívy.
 
Pozrime sa, ako zaistiť, aby vaše systémy navzájom komunikovali a uvoľnili váš čas.
Obráťte sa na nás

Automatizácia spracovania faktúr pre finančné a účtovné procesy

areo

Podpora rýchlejších transakcií

Finančný tím pracuje s rôznymi typmi a formátmi dokumentov. V dôsledku toho musí zadávať informácie do rôznych nástrojov a softvérov, čo často zahŕňa manuálne úlohy a odovzdávanie informácií. Na to však treba čas a po viacerých transakciách to môže predstavovať značný „skrytý“ úbytok zdrojov. Okrem toho to môže sťažovať riadenie peňažných tokov, zabezpečenie súladu s predpismi, vytváranie presných reportov a predchádzanie oneskoreným platbám.
 
Predstavíme vám potenciál bezpečnej a používateľsky prívetivej automatizácie faktúr.
Obráťte sa na nás

Spojme sa

Porozprávajte sa s odborníkom zo spoločnosti Ricoh

Zistite, ako zvýšime produktivitu vašej spoločnosti a znížime administratívnu záťaž na vašich zamestnancov. Kontaktujte jedného z našich konzultantov ešte dnes.

Kontaktujte nás